Projects

rita art foto 2

Volgend concert Timur Sergeyenia in Afkikker op 15 december 2019 om 15 u met een programma van Schubert, 6 moments musicaux en sonate D-960. inkom bij reservatie 15 €, studenten 10 €, zonder reservatie 17.5 €, welkom!!

Op 6 december komt zwarte piet op bezoek in Afkikker, vanaf 20 u vrij podium, het gedichtenboek van Sint-Niklaas.

En we gaan verder; de grote kunst in ons dragend als een scherf. Met stille hoop dat de kruik ooit het water zal kunnen dragen. Timur Sergeyenia blijft erin geloven, niet enkel in de vertolking van buitengewone componisten, maar ook in Afkikker en zijn beperkt publiek, die het tevens ook allemaal laat gebeuren. als de golven van de zee.

Tussen 1985 en 2015 was Afkikker een bloeiende zaak, waarin studenten, profs, kunstenaars allerhande, burgers, dromers en verloren lopers binnen stroomden voor de goede jazz-funk, kwalitatieve pasta en broodjes en natuurlijk ook voor de talrijke fuiven. Dit alles is nu archeologie geworden. Techno en fast food heeft dit met één grote commerciële zwier van de kaart gewipt. Afkikker is blijven geloven in intuïtie, inspiratie, de grote kunst…Nu zijn nog de feestjes allerhande gebleven weliswaar zonder de techno van de studenten. Onze 13 eeuwse kelder draagt nog altijd de gewelven. Mensen samenbrengen wordt steeds moeilijker, de agenda’s en de hoofden zijn boordevol. Maar Timur zet zijn programma rustig verder in Afkikker, voorlopig is het uitgeschreven tot eind mei 2020, dan gaan we zien….We hebben een lange reeks concerten gedaan met Olga Mentchik, René Larya en Raisa Ruttenberg, waarvan het laatste plaats vond in het Russisch Cultureel Centrum van Brussel. Intussen heb ik mijn dorp ‘Zaffelare’, terug gevonden; ik heb er beeldhouwers leren kennen, historici, dichters en het zou mooi zijn indien zij ons publiek in Gent kwamen versterken.

Op 10 november 2019 komt Timur Sergeyenia de Goldbergvariaties spelen in Afkikker, om 15 u, 15 euro bij reservatie. Op 15 november 2019,  vertonen we nogmaals onze film De Trein der Traagheid, om 20 uur, naar de novelle van Johan Daisne, (verboden erfgoed), gratis toegang. Op 6 december 2019, nodigen we iedereen uit voor ons Sint-Niklaasfeestje met poëzie, programma nader te bepalen, gratis toegang.

Rita De Vuyst     

En we doen verder met onze eigen werkelijkheid te scheppen….we hoeven maar te graven in de goudmijnen van de cultuur, niet deze van de marketing, die ons allen naar hetzelfde plekje lokt om hun verkoopcijfers te halen, neen maar gene, die we toevallig ontmoeten door onze intuïtie te volgen. De cultuur die ons binnenste blootlegt en waartoe we onszelf aangetrokken voelen. De werking van de magneet die ons niet meer loslaat; die ons de diepere lagen laat ontdekken en woeste hoogten. Hoe diep we duiken en hoe ver we kunnen terug gaan in de tijd, is de oneindigheid zelve. Doch, we kunnen enkel deze cultuur begrijpen die op onze bewustzijnsgraad ligt, van al de rest kunnen we dromen. En via de droom kunnen onze vleugels  weer verder reiken en gelijkgestemden bereiken en samen werken. Afkikker heeft al een gans parcour afgelegd, ons bewustzijn is verscherpt maar stilvallen is uit de boze en werpt ons terug naar de oppervlakte, die weliswaar leuk en mooi en gezellig kan zijn maar die ons ook van het wezenlijke afleidt. Daarom hebben de de grote Kunst nodig en die we telkens vinden wanneer we de boeken van Daisne openslaan, de film van Yves Opstaele ‘De trein der traagheid’ bekijken, de concerten van Timur Sergeyenia volgen. Met het trio ‘Yellow Flame’ hebben we een 13 tal concerten gegeven, het laatste was in het Russisch cultureel centrum van Brussel. Met Olga Mentchik en René Larya kwam het tot een innige samenwerking waarbij we de Russische en Vlaamse gedichten lieten samensmelten. De volgende stap zou nu kunnen zijn dat we deze gedichten van verstoten of uitgeweken dichters, op muziek van Olga met de stem van René, lieten terugkeren naar Rusland verreikt en versterkt door onze Vlaamse cultuur.

Inleiding   concert Mozart Timur Sergeyenia

Concert 15 september 2019 15 u

Afkikker

Straks staat Mozart ons op te wachten

Maar eerst enkele praktische zaken: we beginnen met de sonates Re Groot en La Klein, daarna is er een korte pauze en we vervolgen met de 2 volgende sonates Fa Groot en Do Groot.

Na het concert zal Olga Mentchik een lied zingen dat ze gecomponeerd heeft op een gedicht van mij: Verzilverde liefde; dit om ons volgend concert aan te kondigen, vrijdag 15 september om 20 u met het trio ‘The Yellow Flame’.

Met als thema: No end without a new beginning. Het trio bestaat uit Olga Mentchik, zij componeert en laat haar inspireren door Vlaamse en Russische poëzie. Zij zingt ook en speelt piano. René Larya is de bariton stem van het trio, en ikzelf zorg voor de setting en de Vlaamse poëzie. We vullen elkaar geweldig goed aan.

Ook de volgende concerten van Timur Sergeyenia kunnen we al aankondigen voor hier in Afkikker: 27 oktober krijgen we veel verschillende componisten waaronder: Haydn, Chopin, Mendelssohn, Debussy en verscheidene nummers rond Spaanse muziek waaronder Spaanse dans van Granadoz en de Rituele Vuurdans van De Falla. Op 10 november krijgen we de Goldbergvariaties en op 15 december sluiten we 2019 af met Schubert.

Het programma van de concerten van Timur Sergeyenia in binnen en buitenland kan hier ook ingekeken worden, vraag er naar tijdens de pauze of na het cocnert.

Onze smartphone zetten we in flight mode en ja de muziek van Mozart mag binnen stromen.

Vloeibare sculpturen met open ramen. Alles gebeurt in een oogopslag waarbij tegenstellingen zeer verfijnd e natuurlijk samen vloeien.

De beelden die in het universum  worden opgeroepen doen vreemd en terzelfdertijd vertrouwd aan. Ze creëren een dynamische asymmetrie die op zoek is naar evenwicht. Een ervaring getransformeerd in klank uit de grondstof van  stilte.

Mozart bedekt en ontmaskert, hij zocht realiteit in het carnavaleske, vreugde in nostalgie, hij was zeer trouw maar ook rebel, en voor zijn zoektocht naar de waarheid in zijn kunst moest alles wijken.

Hiervoor verliet zij zijn vader en zuster in Salzburg en trok hij naar Wenen. De breuk met zijn vader zal hem gans zijn leven achtervolgen omdat hij tezelfdertijd ook trouw wou blijven aan zijn vader die wel zijn beste leermeester is geweest. Hij was het, die met zijn kinderen Wolfgang Amadeus en Marie-Anne doorheen Europa trok, naar vorstenhuizen, kathedralen, edelen, op zoek naar concerten.

Zo zijn ze ook in Gent  gepasseerd maar in Antwerpen hebben ze in de kathedraal op het orgel mogen spelen. In Brussel na 1 maand wachter was er nog geen concert gepland en vandaar zijn ze naar Parijs getrokken waar er wel werk was, ze zijn daar dan verschillende maanden gebleven.

In Wenen heeft Mozart dikwijls aan een verzoening met zijn vader gewerkt, maar deze heeft hem toch onterfd, wat zeer zwaar gewogen heeft op het gemoed van de componist.

Nu, wat Mozart ons heeft nagelaten is immens, en dit voor een leven van amper 35 jaren. Hij heeft geschreven om de brode en om de kunst, dat was een hels avontuur, hij leende en ontleende florijnen, ducaten, zodat hij daarin zelden rust vond.

Hij was zijn eigen impresario, (ook de naam van een muziekstuk), kreeg opdrachten, van prinsen, edelen, en schreef ook voor de vrijmetselaarsloge,

Hij componeerde dansen en kinderliederen en was graag goed gekleed.

De muziek van Mozart is een universum, zoals elk kunstenaar zijn eigen universum creëert. De uitvoerder, virtuoos pianist Timur Sergeyenia, gidst ons binnen.

Men zegt soms dat kunst de expressie is van een eigen taal, een eigen stijl,  iets zeer persoonlijk, doch Timur Sergeyenia, geeft ons nog iets meer, hij schenkt ons de ervaring van de oorspronkelijke idee, van datgene wat de bedoeling van de componist is geweest. En dat vind ik het belangrijkste van kunst, niet zozeer een eigen mening te hebben maar een deeltje waarheid te spreken, en deze dan ook door te geven. Het is de taak van het publiek om het verschil te horen wat niet altijd mogelijk is.

Techniek is dus een eerste vereiste, bewustzijn is de volgende stap.

Welnu, ik wil alleen maar zeggen dat ik en zovelen hier aanwezig op de waardeschaal voor Timur een zeer hoog getal zouden plaatsen. Ik vind dat we  als publiek medeplichtig zijn aan datgene waarnaar we luisteren en dat ook eens proberen uit te drukken in waarden. Hier denk ik dan aan Solzjenitsyn.

Misschien is het nu tijd om onze krachten te bundelen en kunst te zien als een levende deelname aan het leven zelf.

Hier raken we ook aan de eigenschap van de grote kunst, het samenbrengen van tegenstellingen, zoals:

Inertie en vernieuwing, conservatief tegenover alternatief, twijfel tegenover vastberadenheid, strijd voor vrijheid tegenover vrede en berusting.

De schoonheid zelf wordt soms tegenover de dood gesteld, omdat deze de overwinning viert.

Het rusteloos zoeken brengt de muziek uit zijn evenwicht en dit evenwicht wordt soms bij Mozart tezelfdertijd hersteld en het is dit dat we als schoonheid ervaren. Dit is hetzelfde principe bij de jazz, hiervan zijn Monk en Lacy goede voorbeelden. Ook bij hen is er bijna geen verschil tussen up en down omdat ze tezelfdertijd plaats vinden en zodoende het evenwicht tezelfdertijd herstellen.

Zo heeft kunst altijd een helende werking, een herstel van het evenwicht.

Ook de herhaling is een factor, een drang om terug te keren naar die eerste ervaring, het behoud van één moment, ook zeer sterk aanwezig bij Lacy,  en tenslotte het durven loslaten, de vergankelijkheid die bijna gevierd wordt en het verhaal verder duwt naar nieuwe oorden.

Boven alles is kunst de sublimatie van heel veel dingen terzelfdertijd. En hierin ligt dan de hiërarchie en  de grootheid van componist maar tevens ook van de uitvoerder. Omdat men  die verschillende gemoedstoestanden tegelijkertijd moet weten uit te drukken. De hersenen moeten hier super aan het werk, ze moeten zich in verschillende bochten wringen om die verscheidenheid in een fractie van een seconde weer te geven. Ik denk dat Timur daar een meester in is en al wie het concert van Rachmaninov heeft mogen meemaken weet wat we hier bedoelen.

Dus voor de luisteraar wordt het super interessant om deze bewegingen te volgen,  en voor ieder persoonlijk worden er andere herinneringen impliciet naar boven gehaald en terstond verwerkt.

Een woord is maar een woord

Maar als men het uitvergroot

ziet men het recht in d’oog

Als langgerekte schaduwen de avond inluiden, wordt het stil binnen in.

Er is nog licht, de zon is nog niet helemaal gezonken

Een late vogel vlucht in het riet

En niemand om mij heen

Maar stel: dat ik de zon niet zinken zag

De vogel niet vluchten zag

Zou het leven dan vervlieden in het niet

Van nostalgisch verdriet?

Als we zeer goed luisteren

Kunnen we in een schelp de oceaan horen fluisteren

Dat weerklinkt

Als een lied!

Vandaag 23 juli 2019 kan iedereen nog terecht voor een solo concert van Timur Sergeyenia in KANTL Gent vanaf 15 september 2019 gaan de solo concerten door in Afkikker telkens op zondag 15 u, 15 euro bij vooraf betaling. programma:

15 september Mozart: sonate in Re groot, sonate in La klein, sonate in Fa groot, sonate in Do groot.

27 oktober : J. Haydn, sonate in G Groot, Chopin Barcarolle, F. Mendelssohn-Bartoldy: 3 liedjes zonder woorden, C. Debussy Arabeske, E. Granadoz, Spanish Tans, I? Albeniz, Cordoba, M. De Falla Ritual Fire Dance.

10 november, J.S. Bach, Goldbergvariationen

15 december: F. Schubert 6 moments Musicaux, sonate D-960

Voor 2020 programma volgt.

Volgend concert Timur sergeyenia op 15 september 2019 om 15 u, inkom 17.50 euro, bij voorafbetaling 15 euro. programma: Mozart sonate in Re groot en sonate in la klein. Sonate in fa groot en sonate in do groot.

Ook de concerten met Yellow Flame worden verder gezet.

Volgend concert Yellow Flame: Olga Mentchik, Raisa Ruttenberg, René Larya 14 juni 2019 om 20 u, nieuw voor dit programma van de Zilveren eeuw is de bariton stem van René Larya, die solo zal zingen maar ook de stem van Olga Mentchik zal versterken, we kijken er naar uit! RR

Timur Sergeyenia, pianiste, est né à Minsk en Bielorussie en 1969. Son éducation musicale commence à l’âge de 3 ans dans une section spécialisée pour enfants prodiges du Conservatoire de sa ville natale où son professeur est Vladimir KUZMENKO. À 4 ans, il donne son premier concert public, à 7 ans il se produit pour la première fois comme soliste avec l’Orchestre national de Chambre de Bielorussie et ensuite avec la plupart des grands orchestres de U.S.S.R. Depuis novembre 1999, Timur Sergeyenia vit et travaille en Belgique et Allemagne. Il a donné plus de 1500 concerts en Europe (Allemagne, Angleterre, France, Espagne, Suisse, Italie etc.).
En 2010, il avait été invité par le régisseur de cinéma Pierre Viallet à jouer le rôle de Robert Schumann dans son film “Hommage an Robert Schumann”.

Raisa Ruttenberg heeft met Olga Mentchik al verschillende liederen gebracht op haar eigen teksten en deze van Daisne en de Russische Zilveren Eeuw, dit programma wordt verder gezet.

Het magisch-realisme werd besproken in verband met de film ‘De Trein der Traagheid’. Indien jullie dat boek gelezen hebben is het goed maar het ganse verhaal wordt ook verteld en uitgebeeld met figuranten in de film. Daisne was een schrijver voor volwassenen en niet voor kinderen zoals men het in de scholen als verplichte literatuur ging beschouwen. Soms werd Daisne zelf met een kind vergeleken en om de duur wist men eigenlijk niet meer wat men moest denken. Wij laten het werk van Daisne zien als een juweeltje dat de tand des tijds overleeft, alvast in Afkikker. We hebben zeer veel informatie ter beschikking en ook zeer veel poëzie, romans, naslagwerken en krantenknipsels. Want toen kwam alles nog in de krant, nu op facebook. We verwachten een grote opkomst! De film is gemaakt door Yves Opstaele die de bloei van zijn eigen meesterwerk niet meer mocht meemaken. We herdenken hem met het volste vertrouwen dat hij het goed begrepen heeft.
Raisa Ruttenberg

To whom it may concerned:

Afkikker is a cultural center in the artistic heart of Ghent. If you draw a circle around all the important political buildings as Vooruit, Smak, Opera, Kask, Booktower, than is Afkikker laying right in the middle. Although no tourists can come in. why? this has many reasons. Also in Russia there were many reasons in 1968 for not publishing the novel of Solzjenitsyns ‘Cancer Pavilion’. In Sint-Kwintensberg there are no hanging camera’s watching everything action of the street. In Sint-Kwintensberg, the street stones have not that quality as of the center, In Sint-Kwintensberg there are some empty houses for no reason, In Sint-Kwintensberg you see nobody on the street, nearly all the shops disappeared, the cafés are empty. Professors are running in a hurry through the street, bending their head. They remember the good times when Afkikker was just a small café where they could found good food and music. Now it becomes scientific they may not enter anymore because science must staying science and art is another planet. It is always possible that Afkikker is playing with pseudo-science, who knows…The name of the street was before ‘Rue des femme’ street of women, because this sounded too much at prostitution the name has changed in another saint, nobody knows. but Afkikker has something special: there is a Maria statue hanging at the front wall, this is 150 years old from the time that there was typhoid in Ghent caused by not drinking water.  The house with the Maria has 2 water pits of 30 m each. They are secret laying under the ground, only Raisa knows where but nobody has any interest in it because it is property of a independent owner. Just before the Gentse Feest, a guide called me about that Maria stature because she had asked permission to visit all the Maria statues of the city. Because Afkikker has the biggest treasure underground: a Doornikse pillar the same as those of the city hall of Ghent from the 13th century. So I asked her to come in with the tourists and have some coffee. Big silence, this was not possible, this was not permitted, she could find everything on my website a visit was not necessary. Well here guides of the city of Ghent you have my answer and I hope not all the tourists will walking as ants around and around always the same new street stones of the city of Ghent.

affiche 15 febr web

Volgende concerten:

5 april 2019 20 u: Save the Planet, all you need is poetry, een poëtisch muzikale avond met Olga Mentchik en Raisa Ruttenberg

valentijn rita x19

herfst olga1 (5)

26 april  2019filosofische avond met Tony Van Loon rond het magisch-realisme van Johan Daisne  met vertoning film: De trein der Traagheid

tony van loon4

19 mei de wereldbefaamde pianist Timur Sergeyenia speelt 3 sonates van Beethoven in Afkikker om 15 u

timur 1

KAMERADEN OVERAL tale quale p 9

Johan Daisne

Ziek is de wereld, dodelijk ziek

Er sterven alle dagen armen,

Geen kool is er, en geen erbarmen

Geen geest om ons te warmen

Laat staan de leugens van Muziek

En ’t is de winter niet, de kou

Het ijs de vreselijke dingen

De oogsten en dieren die vergingen

De kinderen die niet meer zingen

De man die staakt, de vrouw in rouw

En ‘tis de oorlog niet, die buil

Die op de aardbol is gebroken-

Als ’t beeld der wereld bloedt, ontstoken

Heeft slecht zich de natuur gewroken

Op heel een kuil van binnen vuil !

Aan mensen, mensen slechts de schuld

Aan heel een maatschappij van leugen

Aan overheden die niet deugen

Aan die slechts denken aan verheugen

En al dat ander lam geduld

Op Kameraden overal !

Gooi om en bouw, door werken,

Eenvoudig, EERLIJK, eeuwig werken,

Verdring ’t gespuis en bouw de Kerke

Van Nieuwe Geest in het heelal !

Mother Earth

 

Washed with rains and tears

So many dust     So much smoke

Polluting your lungs

As a child I could see the fields

Ploughed by horses Sewed by man

Now there are mostly  towers

Industrial flames –

And what doesn’t happen under your crust

Chemicals are gathering – Penetrating the waters

Mother earth-  Your child is crying

Asking to save the millions of your faun’ and flora

Like this it can’t go on

Dankzij de steun van Stad Gent, kunnen we in het 1ste semester van 2019, 4 evenementen aanbieden; we beginnen op 15 februari met een Valentijnfeest, om 20 u, inkom € 6,-, we bieden aan iedereen ook een Valentijndrankje aan.

Olga Mentchik: piano, stem, composities, Rita De Vuyst: setting

Dichters op toon gezet door Olga: Daisne, Voloshin, Ruttenberg, Tzvetaeva, Poeshkin, Lepko, Verlaine.

Nodig je vrienden uit en geniet van de mooie gedichten en liederen!

To every-one and some-body,  Ghent, November 28, 2018

For those who visited Afkikker for food, drinks, parties and special events, presentation is not necessary, it’s like an old song, everyone knows but not ‘à la mode’ for the moment.

Although we kept our memory fresh and our archive up to date, the value is present in the air you breath, physically and symbolically. This means not very easy to capture.

We have a long history, the building is 800 years old, the city Hall during the middle ages of the village Saint-Peters, now  city of Ghent.

Thousands of people  cultivated the place, mostly scientists, artists, students, working people and some who lost their way. Afkikker was open day and night, the atmosphere was cozy. The service was done by a mix of students from the 4 corners of the world.

As the house is situated close to the university of Ghent, I could follow many lectures in Etruscan history, Roman history, archaeology and cell-biology. In between day and night shifts, I read many books of literature, philosophy, science and poetry. My membership of the  Rosicrucians I terminated as well as my interests in esoteric philosophy and parapsychology, although I was rather active in this area. I experienced the Blossoms of Life.

Around 2000, with the new millennium, there came a new wind, Mal Waldron and Steve Lacy came into the picture for concerts and that changes everything. Surprised of such an art and so close to follow, I got myself initiated into their mysteries of music. They turned me on. I stepped into Lacy’s story, we became close friends and I wrote him poetry, which probably is laying now in some American archive together with a golden florin (14th century) from Firenze, Italy.

I became Lacy’s latest muse; the muse was not very accepted, but nothing could stop the situation, the magic was working out and the archetypes of  dad and mother came explicate as well as the traces integrated into the music. The tune ‘Dead Weight’ came mixed with the drama of‘ dad’ and ‘dead’.

During 3 years, I intended 30 concerts of Lacy,  I organized 5 of them and published Lacy’s farewell to Europe, as well as the book Bone, with his solo concert: Mother Goose solo@afkikker. In the archive of Afkikker, we have more than 100 CD’s and records of Lacy.

It’s along the poetry of prof. Walter Verraes that I immersed myself into the Quantum philosophy mostly by the books of David Bohm,. I experienced many situations of synchronicity and read a lot about it in the books of Jung and Pauli. And so I was able to brake the code of ‘Waiting for Godot’ ( Beckett) and ‘The Train of Inertia’  (Johan Daisne), which I could understand thanks to some notes of my father.

What rest is the memory and the concerts that Yves Opstaele has filmed of Lacy, Aebi, Mal Waldron, Enrico Rava, Stefano Bollani, Fred Van Hove, Joëlle Léandre, Evan Parker, Chris Culpo, Nicolas Isherwood, Mikhail Bezverkhni, among others. Yves directed also the docudrama ‘The Train of Inertia’, based on my findings about Daisne and my father during world war II.

What’s working out are the traces, in our head, heart and in the activated particles full of information, insight and consciousness. And this is what can become the School, not the music ‘an sich’, but what is laying behind the chords, a desolate world full of possibilities: potentials, waves, forces of the quantum world which are out of spacetime, acausal and not determined.

‘It’s all in my head’ Lacy said to me, presenting his CD ‘The Holy La’, in Afkikker, the words are from Robert Creeley. In the song with words by Thomas Gainsborough, Lacy speaks about ‘retreat’ to a small village and painting landscapes, no portraits anymore,  enjoying the end of life.

                        INSIDE MY HEAD   ROBERT CREELEY

 

Inside my head a common room,

a common place, a common tune,

a common wealth, a common doom

 

inside my head. I close my eyes.

The horses run. Vast are the skies,

and blue my passing thoughts’ surprise

 

inside my head. What is this space

here found to be, what is this place

if only me? Inside my head, whose face?

            THOMAS GAINSBOROUGH

 J’en ai assez des portraits

Et je voudrais tant prendre ma vole de gambes

Et m’en aller vers quelque charmant village

 

Où je pourrais peindre des paysages

Et savourer la fin de ma vie

Dans la tranquillité et l’insouciance

 Lacy’s retreat became Boston and his life is going further on as long as someone is listening to the words as well as to the music, recalling what happened.

Order out of chaos, resurrection; out of this an idea was born: introducing a lodge with consciousness at the very center.

THE BLUE LODGE’

Most of the elements will cover those of the masonic lodge: freedom of thought, bringing together different people with different interests and backgrounds, giving information, reflection.

We  intend to give a matriarchal touch to it (the archetype of the mother Lacy has activated). We would start at 2020 with the symbol of the holy 2, unity in fragmentation, symmetry, synchronicity, spacetime, symbols and metaphors, initiation. Half open, half closed.

For the next year 2019, some programs are already on the schedule, there can be more events about our life on the  planet, biology, the brains and what can be understood about it.

 • Video marathon of Yves Opstaele
 • Yellow Flame with Olga Mentchik and Rita De Vuyst
 • Philosophical event with Tony Van Loon, Rita De Vuyst among others

To close this information, I invite you to answer by email: info@afkikker.be, if you would have any interest to become a member of the lodge. You can chose: passive, active or supportive, 60 euro (12 months) with free entrance  for events, lectures and meetings. There will be  honorary memberships as well, and members who are alive in their traces left behind. So the distinction between life and dead will not be a fact of black and white. Colors will be very important, creativity and insight will be the core of it.

I wish you a very good year- ending. After this mail, no other mails will follow if there will not be a positive answer.

Rita De Vuyst, www.afkikker.be, info@afkikker.be

Sint-Kwintenberg 52, 9000 Ghent, Belgium

 affiche 16 november 18tony van loon 5tony van loon4

Filosofisch maken we de link tussen wetenschap  kunst en religie en doen ons onderzoek via het oeuvre van Steve Lacy, Johan Daisne. Samuel Beckett, Marina Tzvetaeva. Aangezien de brug tussen kunst en wetenschap onbestaande, vullen wij dit vacuum en noemen wij ons Het Nieuwe Centrum. het is een half-open half gesloten gemeenschap. This is high valutal material, it’s not for everybody. (Steve Lacy). Hetzelfde kan gezegd worden van Daisne, hij verborg meer dan hij liet zien. Maar de code kan altijd gebroken worden….

In the new center or The blue Lodge, we make the link between science, art and religion. The full knowledge of every domain of life. Biocentrism and the study of the philosophy of quantum mechanics which is blocked for the moment as the macro and the nano world are not in agreement yet.

Save the planet but first of all save your own consciusness, because that is needed to see the things in a wide harmonic frame.

Publicaties

Boeken

 • Bone with CD Mother Goose solo@afkikker  interview Olivier Braet  bio Fernand Tanghe
 • Lumen   pdf lumen Beckett Makes Sense! Read the Code! Met bijdrage van Walter Verraes en Rik Pinxten
 • De Tijd in de Diepte, gedichten
 • The Word is Coming In, poetry
 • The Quantum Jump rond de theorie van David Bohm
 • Wie Betaalt de Muze
 • Hard van Steen rond het Hooghuys
 • Waar de Trein bleef stille staan, interpretatie van De Trein der Traagheid, een novelle van Johan Daisne
 • Mikhail Bezverkhni een overzicht
 • Experiment and Experience rond het werk van Steve Lacy
 • Poetry is Word in Action, poetry

Film: De Trein der Traagheid, docudrama, Rita De Vuyst script, onderzoek en presentatie, Ivo Fisher, regie

CD’s

 • Album met de volledige afscheidsconcerten van Steve Lacy aan Europa
 • CD Blossoms, farewell music of Steve Lacy to Europe, compilatie
 • CD Gravensteen 1971 concert in Gravensteen Gent, Steve Lacy Quintet
 • CD Homage to Steve Lacy played by Michail Bezverhny violin solo and duo
 • CD René De Vuyst Zingt Liederen Thuis
 • http://users.skynet.be/bk231027/RDV/renedevuyst.htm
 • CD René De Vuyst Jongens van 18
 • CD René De Vuyst De Nieuwsberichten van 1939
 • CD duo Steve Lacy en Evan Parker
 • Cd duo Steve Lacy en Irene Aebi
 • CD duo Steve Lacy en Joëlle Léandre
 • CD duo Steve Lacy en Mikhail Bezverkhni
 • CD duo Steve Lacy en Frederic Rzewski

DVD’s

 • DVD Steve Lacy and Irene Aebi in Afkikker 10.02.1999, video Yves Opstaele
 • DVD Mikhail Bezverkhni en Timur Sergeyenia, video Rita De Vuyst
 • The melancholic life of a woman, Muziek Steve Lacy, voice A. Aebi, piano Frederic Rzewski, video Yves Opstaele
 • Beckett makes sense, opname Gravensteen, Muziek Steve Lacy, voice Aebe, piano Frederic Rzewski, bass J.J. Avenel video Yves Opstaele
 • Duo Fred Van Hove en Joëlle Léandre/ Chris Culpo solo in de kapel, video Y. Opstaele
 • Bone trio, muziek van Lacy, sax Andy Declerck, + poetry, video Rita De Vuyst
 • Bone duo, muziek van Lacy, sax Andy Declerck, piano, Chris Culpo, +poetry, video RDV
 • DVD concert 22 juni 2018 Olga Mentchik en Raisa Ruttenberg, video RDV
 • DVD Mal Waldron in Afkikker, video Yves Opstaele
 • DVD Enrico Rava, trompet, Stefano Bollani, piano, video Yves Opstaele

Het project met Olga Mentchik, componist die steunt op teksten van gedichten is aan de 8ste aflevering toe. We hebben terug nieuwe liederen op tekst van Viktoria Lepko, Johan Daisne, Walter Verraes, Raisa Ruttenberg en Marina Tzvetaeva. 

Later in november gaan we een avond organiseren met de voorstelling van ons boek Bone met cd van Steve Lacy solo@afkikker en de cd duet van Lacy en Evan Parker. De voorstelling zal gebeuren met gedichten van Raisa Ruttenberg aan Lacy, een open brief en gedichten die Lacy op muziek gezet heeft enkele jaren voor zijn dood. Open brief van Lacy aan Afkikker. Veel van deze liederen heeft hij gebracht in 1999 in Afkikker en in 2001. Toen de roos was opgebrand, doofde de kaars. We zetten de geest van Lacy verder met spirituele poëzie. Op 8 december herdenken we het werk van Yves Opstaele, de regisseur van de film De Trein der Traagheid onder pseudonym Ivo Fisher. Dit docudrama zullen we nog eens op groot scherm afspelen en hopelijk wordt Daisne zijn novelle hiermee beter begrepen. 

De fakkel 

 De fakkel die mij is doorgegeven

Werpt troosteloos zijn stralen

In het rond

Regendroppen verzachten de barsten in de onbewerkte grond

Hoe vruchtbaar zou het leven kunnen wezen

Alleen verbeelding kan genezen

Het werk verstomt

Een schip op drift

De passagiers kijken

Zonder te begrijpen

Blindelings rond

Ik schep met schelpjes

Het water uit de zee

Op het zaaibed

Van mijn geboortegrond

 rita de vuyst lumen

De avond valt

Onhoorbaar zacht

Schaduwen verlengen

Hun contouren vervagen

Weldra lossen ze  in de duisternis op

Terwijl de zon langzaam wegzinkt achter de kim

Geef ik mij over in de armen van de nacht

Aan de schommelingen van het heelal

En ach

Waarom zouden we telkens moeten ontwaken

café voor23

 

It’s all-in my head        

A page in the book of life

The moment we step in, we already arrive

Our new partners.

The movie moves!

There is a tendency in the new philosophy to bridge the mind, the intellectual operations and the dream, the passions. The neuroscience of music in particuler has concentrated almost exclusively on the neural mechanism by which we perceive pitch, tonal intervals, melody, rhythm, until very recently, has paid little attention to the affective aspects of appreciating music.

Now it all becomes mixed up because pitch without feeling is nothing, logic without dream is only half of the picture.

Music is essentially emotional as it is essential intellectual. Many are lacking perceptual or cognitive abilities to appreciate music, there are others with a good ear for it but do not care for it.

Perceptual abilities are more easy to detect but emotional susceptibility to music is much more complex. This is influenced by personal factors as well as neurological ones.

Depressed people may also lose pleasure to listen to music an enjoy it, they can become indifferent to music. After strokes people can find music emotionally flat while retaining all of their musical perceptions;

Amusia is not a malady, but what?

Indifference to music ‘s emotional power may occur in people with Aspenger’s syndrome, the amygdala may be poorly developed in people with autism, but not in general.

 Ideas of Oliver Sacks:

Darwin, from a book of Oliver Sacks:

“My mind seems to have become a sort of machine for grinding general laws out of large collections of facts. This curious and lamentable loss of the higher aesthetic tastes is a loss of happiness, and may possibly be injurious to the intellect and more probably to the moral character, by enfeebling the emotional part of our nature.”

Freud, from a book of Oliver Sacks

“Freud never listened voluntarily or for pleasure and he never wrote about music, though he lived in intensely musical Vienna. And when he went to the opera, only Mozart, he would think about his patients or his theory.”

“I am almost incapable of obtaining any pleasure from music. Some rationalistic, or perhaps analytic turn of mind in me rebels against being moved by a thing without knowing why I am thus affected and what it is that affects me.”

There was a certain resistance in Freud to the seductive and enigmatic power of music.

Sacks knows that states of ecstasy and rapture may lie in wait for us if we give ourselves totally to music erotic excitement;

Wagner was a master of the musical manipulation of emotions. His music is intoxicating to some and disturbing to others.

Tolstoy was afraid of music; he felt the power to induce in him fictitious states of mind-emotions and images that were not his own and not under control.

In the Kreutzer Sonata the narrator comes to think that it can change a woman’s heart and cause her to be unfaithful. The story ends with the outraged husband murdering his wife, but the real enemy he cannot kill is the music.

Writing is making projections; a waterfall of ideas coming together in the mind which is based on a million kind of biological systems working together and those systems are themselves the results of thousands feedbacks from the long history of mankind.

In the beginning there was the fluid, the plasm, the particle, the atom. But how they came together in such an order that millions of years later we just try to understand?

Because life is not static it is a flow of actions and experiences, conscious and unconscious, with a flow between them; a wave of order.

 By concentration and selection our perception is directed to a certain aim, conscious or unconscious, the brain is working.

Facing death,, music can speak with great power, all art is stimulated by the idea that the body transforms in ashes, the spirit survives by what is left and what people are picking up later. If we put the ideas in the center, they are jumping from one mind to the other, we see  a relation with what in religion is calling soul. So the truth is laying in different camps of consciousness.

‘We’, is better to imagine as ‘I’, ‘the me and the I’ are the most difficult to find because we are linked and the link is not an imagination as the ‘I and the me’, it’s our reality.

Music is abstraction, is an unique power to express inner states of mind. It makes us experience pain and grief more intensely and brings solace and consolation at the same time. It can be used to stabilize the moods.

Tom Harrell, a jazz trumpet player who is schizophrenic, and has constantly hallucinations, says that when he plays, it is the only moment he is not psychotic.

Music can resist the distortions of psychosis and be able to penetrate the deepest states of melancholia and madness.

Ravel suffered at the end of his life from Pick’s disease = frontotemporal dementia, he lost his musical language  but not his musical inventiveness: Bolero.

Normally there is a balance between excitatory and inhibitory forces, by damage the equilibration may be upset.

Music is the key

The pitch

The rose

The harmony

We are linked in a quantum state of mind

café voor4

 LIFE ON THE EDGES

 Life on the Edge, the Coming of Age of Quantum Biology is  a book of Jim Al-Khalili and Johnjoe McFadden,

The edges, the ecstasies, are innate in my attempt to embrace life in its completeness

Many events gave rise to meditation as well as concentration crystallizing in a publication, that forces me to dig deeper into the subject.

It’s only one leap to realize that the whole of undivided consciousness is travelling by packets which can be catched by insight.

If we are well equipped we can travel through dream, memory and phantasy into a universe of quantized energy of information.

There is no need to search for molecules or atoms responsible for it, as we can feel it directly by experience.

Sacred things laying in our deepest selves manifest in symbols and rituals.

As science and religion have their secrets, also artists hide their inner self;

If there is no comprehension art is not working out.

Art is working on the edges of the unconscious. An artist brings himself into a certain state of mind to find the gate to the collective field of information, where universal wisdom is stocked. This can be brought to the conscious level  by intuition and technique along  synchronous firing of neurons.

The contact with the abstract pools of information needs a community where spontaneous contact is possible and the way for transcendental experience is open.

Art is the quantum jump, the bridge between the nano and the macro. It’s a manifestation directly from the implicate order to the explicate; It is order out of order; it is the science of experience.

The humor that is underlying the picture is the old vital word of love.

Love is common in all the spiritual art, yet, at the same time it is also the greatest social taboo, even in the 21st century.

The reason why, must have something to do with the treasure underpinning this field which can’t be captured by non –initiated.

Many artists did their research and made an oeuvre, crystallization of life.

JOHAN DAISNE                                                                                                   

 Most of the following poems by Johan Daisne were written during the second world war that started in 1939. Daisne counted that he had one chance on two to survive, so he got the fever to write out his life as quickly as possible, well ordered and full of passion and psychological insight. It was very useful for him that his best friends were psychiatrists, he even used their picture for his books.

He maintained contact with his publishers and knew all the different editions by heart. Sometimes he was surprised to see a new publication on the market he was not informed of or that the copies were higher than those on the contract. But all this he accepted with a smile and believed that also the errors could help to bring his ideas closer to the public.

Even in the South of France, Carcassonne, he could find a publisher for his novel Renée, with a picture of Taras Shevchenko on the cover.

The revolution of Daisne was pacific and artistic. His architecture was totally new in the literature of the Flanders and consequently was not very well understood.

He stressed that his writing was not academic and that he wrote for the friends in the future.

If you were not collaborating during the German occupation it was difficult to publish; Daisne as docent in  German literature, was working for the Resistance. His situation was not easy.

His novel ‘De Charade van Advent’ was burned by the Germans and also the scenery went up in flames. The tension was always touchable; socially, professionally and artistic it was very difficult.

During the war Daisne worked at the Ministry of Construction in Brussels, the most greyish of them all, he called it, but it afforded him nice secretaries for the transcriptions of his books.

In Brussels he lived in a  small apartment on the third floor, where he wrote his  poetry, about the door, the walls, the window, the heating. Sometimes he could be very realistic.

On his trips from Ghent to Brussels he transported information for the Resistance.

The life of Daisne was wide and high, it was a dimension on its own between pain and ecstasy.

He generated free energy by creating artificial reality. He didn’t really make a school, but his oeuvre is a school at its own, as it showed the way to the collective pool of information, for those who are not afraid to confront the light with open eyes.

STEVE LACY

I know Daisne from his books and from his biography written by Johan Vanhecke, Steve lacy I knew as a friend, I stepped into his life the same moment I stepped into his oeuvre and together we reached the quantum bond of bio-spiritual life.

In 2002 Lacy left Paris, Europe, and went to Boston to teach his saxophone technique in the New England conservatory. He died a few years later because of the spleen, he told me in Germany, where I have seen him for the last time at the hotel ‘Mon Repos’. The moment of our last embrace, a quantum wind swirled around us,  Lacy’s chair swung aside, we were not surprised.

The quantum bond wasn’t broken and will never break; my poetry will prove it in the future and the archive will speak as words become music.

‘I have a long flight’ were Lacy’s very last words to me. He flew away, but in his music he comes back to us.

GEDICHTEN VLIEGEN                    RAISA RUTTENBERG

 Gedichten vliegen uit de bocht

En zoeken ’t overleven

In tempels van het hemelsbrood

Waar men belooft ‘t eeuwig leven

Of van de bedelstaf om ’t even

Als ze maar kennis door kunnen geven

Gedichten willen verder leven

Waar en hoe is hen om ’t even

Ze nemen vaak de muze bij de hand

En voeren haar naar ‘t kwantumland

Waar de schoot van de aarde gloeit

En tijd met ruimte samen vloeit

 HIJ IS EEN KLEINE MAN               JOHAN DAISNE

 Hij is een kleine man

In donkerbruin colbertje

Die rondzweeft af en aan

Op glansrijke molièrtjes

Hij is broos en koket

Net porselein van Sèvres

Of, met een sigaret

Hij leeft ‘du bout des lèvres’

Ofschoon hij jachtig werkt

Op ‘t grijste ministerie

Zijn blik blijft altoos ver

Zijn lachje een mysterie

Maar als hij  bleek verdwijnt

In zijn pochet van zijde

Besef je weer dat schijn

Ook hier je kon misleiden

En denk: moedige man

Al moest je morgen sterven

Je taak is nooit gedaan

Een droom valt niet aan scherven

DE MENSEN             JOHAN DAISNE

De mensen die niet dieper denken

De mensen van ik leef zo maar

Omdat ze niets willen zien wenken

En aarzelen voor stout gebaar

 

Die ’t liever afdoen met: begrijpen?

Hoe zou ik. ’t Is te wonderbaar!

Maar toch naar bloempjes gretig grijpen

En lekker schransen uit een korenaar

 

Die mensen en ’t zijn soms ‘geleerde’

Ik scheld ze dief en halsrechtbaar

Ze nemen zonder hun ooit deerde

Te weten toch van wie of waar

 

Terwijl hij geeft, die zich daaraan bezeerde!

IK SCHRIJF                JOHAN DAISNE

Ik schrijf deze verzen niet voor academici

Ook niet voor beroepskritiekers

Ik ken hen: d’een doodt u met een theorie

De andere met hun domheid of hun klein gepieker

Ik heb in mijn verzen heel mijn hart geleid

Gepoogd van wat ik zal geweest zijn iets te geven

Van mijn dromen, liefden, van mijn werkelijkheid

Van ’t zonlicht en de wolken uit mijn jeugdig leven

Ik heb gepoogd…ik kon niet geven al wat ‘k wou

Ik ben ’t me goed bewust- we strijden voor steeds beter

Maar ‘k droom dat zij, de zachten, stillen, waarvan ‘k hou

De lieve dichten en de vrienden ergens, ‘k weet het

Dat zij een innig uur, was ’t maar één woord van mij

Begrijpen zullen, voelen zullen, ’t oog gezonken

Door hun harten gaan de rilling die eens voer door mij

En proeven ’t wrange schone dat mij werd geschonken

Voor u mijn verre vriend, mijn zachte blonde zus

Voor u, o dierbare dichten, heb ik mijn vers geschreven

Ik zend ’t u als een glimlach, als een traan, een kus

-langs uwe wegen heb ‘k aan de waarden willen geven

IK HEB GELIJK                      JOHAN DAISNE

Ik heb gelijk, al moest ik iedereen te lijf

Ik ben van ’t ras niet van die zoetjes treuren

Pas op die ’t waagt iets aan mijn werk te scheuren

Er ligt een browning onder m’n geschrijf

 

Ik heb gelijk, al hitsen ze: wat lef

Het is niet waar, ik ben geen lake protser

Ik ben niet op m’n eigen kleine zelve trotser

Omdat ik zijn goud uit me opwaarts hef

 

Heb ik dan geen gelijk zeg, natte straat

Lantarens van m’n jeugd in wind en regen

O spreek bleven jullie me dan niet genegen

Ach koele browning aan m’n nat gelaat

         JE BENT TERUGGEKOMEN                       JOHAN DAISNE

Je bent te goeder trouw teruggekomen

Eens kwam ikzelf te laat, uit schuchterheid

Uit hoogmoed en vanwege vreemde dromen

Maar jij o lief, jij bent getrouw op tijd

 

Nadat ik toendertijd je had verloren

Zwoer ik te leren plooien, of ik brak

En ’t leven plooide me, sloopte mijn toren

En joeg me voort, van dak tot onderdak

 

Jij bent te rechter uur teruggekomen

Voor zich de plooi tot misgroei heeft verstrakt

Ik recht me in je hand thans als de bomen

Gesterkt, wanneer de noorderwind verzwakt

WAT KAN HET MIJ SCHELEN                  JOHAN DAISNE

 Wat kan mij nog al dat gebeuren schelen

Van grote vlaggen en van klein gespuis

Sinds ik het leven nu met jou mocht delen

Een zomernacht heeft alles weg geruist

 

Laat dus de moede wintermaanden komen

Ik ben niet bang voor koortsen meer noch hoest

Ik weet de armoede, de tol van dromen

Geen zulke zomernacht wordt weer verwoest

 

En eens zullen we opstaan en ons wreken

Voor al wat ons zo lief niet slagen wou

Want slagen zal het eens, desnoods mits breken

Ik hoor nog verre vreugde ruisen, vrouw

JE VROEG MIJ                     JOHAN DAISNE

 Je vroeg stil weg me bij het gaan

Hoe of ’t me leek in jullie kringen

Het was heel duister op de laan

Ik hield je arm, telde je ringen

 

O zo, nou ja, heb ik gezegd

Wat blijft ons van zo’n avond over

Je vlammend roodsel is kusecht

En ’t ruikt naar herfst hier in het lover

 

Je lachte om mijn resumé

Maar hoe kan jij je leven vullen

Ik dacht mijn schimmen klein, maar nee

Het zijn getallen bij die nullen

 Aurora van de twaalfde snik

Er is maar één je waardig: ik

The docudrama ‘The Train of Inertia’, a novel of J. Daisne

Research, words and presentation, R. Ruttenberg

Scenario, R. Ruttenberg

Camera, sound and montage, Ivo Fisher

 This research, by the intuitive method, started in 2010, the moment I got the idea to buy a book of Johan Daisne. Or was it inspiration or synchronicity?

In a second hand shop, I found ‘Lago Maggiore’.

On page 98, in the middle of a love story, something quite different was written about a Belgian general, who, at the beginning of world war II, escaped with his soldiers to the South of France.

I stopped reading and turned to my father’s archive that I didn’t touch yet.

Although I knew that my father was in the South of France during the war, I never asked him something about this, everything was laying peacefully into the unconscious layers, waiting to get discovered when time would be right.

That moment everything became clear; there was a connection between Daisne and my father and I had to explore it.

The next idea that came spontaneous into my mind was that ‘The Train of Inertia’, another book of Daisne had something to do with the train, Daisne, as an officer in the army, had to find in France, to bring the soldiers back home.

Reading further I could see the story, although there is no name or indication of place and time mentioned in the book.

It was possible for me to see that the story was written on the train from Brussels to Ghent because of the diminishing of the hills.

That all the clocks stood still at half past six, I interpreted that Daisne started dreaming at that time. It was dark on the train which remembered him at the war.

As there was also an officer of the army on the train, I could feel the atmosphere. That the train was riding in France I deduced from the fact that there was cheese as dessert, the wine bottles had no label and there were many slices of bread. The language they couldn’t understand was the dialect of the Languedoc.

Daisne touched me very deep and I started to buy more books of him. Now I have some 60 at home close at hand.

On page 98 of the novel ‘Baratseartea’ I could read the same story as in ‘Lago Maggiore’ about a general with his soldiers fled to the South of France.

Directly I got the idea to make a movie about the train, although I never made some movies before.

A few days later I made an appointment with Ivo Fisher, the only film director I knew. We made an agreement without going into details.

I started to tell the story as I imagined it, did some research at the ‘Booktower’ of Ghent University, the archive of Defence in Brussels and the library of Ghent. But at the library nearly nothing was left although Daisne has been director of the library for nearly the whole term of his career.

Of all the soldiers who were in France my father had made a list, he brought the soldiers together by means of the small announcement in the newspaper. All this I was more or less unconscious about, as I never was curious about it. At the beginning of my research I could find only one witness alive, Maurice Deschoenmaecker.

When I realized that Daisne was born in 1912, I started a recollection for his 100th anniversary. This way we had a deadline to finish the movie, I also saw it as a coincidence. But first of all I felt it as a mission.

So I made a dossier to ask subsidies to the Government, the City, the Province. For the government it was not realistic that we needed so little money and the response was negative. Others helped us with a penny.

I organised a meeting in Afkikker about magic-realism, as the style of Daisne is called, and started to perform poetry.

On May 10th 2012, the very day, world war II began in Belgium, I organized an evening with lecture, acting and music to film the scene of the restaurant in Afkikker.

Although I invited many people and promised free cheese and wine, we got just enough supporting actors, about 20 people came dressed up as in the 40s.

In July 2012 I got a mail from Ivo Fisher to write the script.

A few days later we shoot the pictures on the train and in the heart of Brussels.

Mikhail Bezverkhni, the best of the best violinist played the centenary concert of Daisne, the 2nd  of September 2012, in the Sint-Kwintenskapel of Ghent.

There were 7 people present, I invited so many, it was like that.

In the movie you see the empty chairs, the paintings, the flowers as a surrealistic sequence. But there was a very deep feeling of happiness that it was done.

After the concert we could show the first part of the docudrama,

‘The Train of Inertia’.

By surprise in May 2013 I got a letter of Minister of Finance Koen Geens that I could get 2.000 euro for the second part of the movie. And so we started again, this time without any written script.

The sphere of the book was so present that everything came at the right place.  During the months November and December of 2014 I went often to Brussels to sit next to Ivo Fisher helping to choose the best words, pictures, music and poetry for the shots we had done in 2013.

There was an understanding although with a lot of tension and there was no time to lose. The result is superb, better I couldn’t imagine.

The music of Lacy, Bezverkhni, the songs of my father, the concert of Lo Rosinhol, in Afkikker got so wonderful mixed with the pictures of the train, the war and the landscapes around Carcassonne.

Maurice Deschoenmaecker told his story about the train that brought him to France, May 1940, and back home, end of August 1940.

In the biography of Johan Vanhecke, p385 I could read that the first ideas for the book ‘Train of Inertia’, were written on my birthday April 14th, before I was born, on the train form Brussels to Ghent.

The first stencil was written on May 10th, the day of the beginning of world war II in Belgium. I was on the right wavelength and entangled with Him.

 The avant-première took place in Afkikker, Ghent, December 27, 2014

 2018

Stil sprookje   Walter Verraes

 Stil sprookje toch

Geen wind

Geen klank

Ondergesneeuwd

Een vaag vermoeden

Boomkruin en verte

Hangen vol mist en

Zonder overgang

Met geen mens heeft hij

Gesproken

Van nergens naar nergens

Wiekt de reiger zwijgzaam

Langs de zijlijn

-no free lunch today-

Van zijn eenzaamheid

Raisa Ruttenberg

 Welke wegen liggen nog verborgen

In het lentebos van dromen

Welke opdrachten moeten nog worden ingevuld

En welk verhaal van beeld, woord en lied

Als het archief zich opent- ligt nog in het verschiet

 

Wat zal zijn is de Tijd nu reeds aan het broeden:

Een mens te zijn op d’ aard

Die draait en draait en draait

Met een verhaal dat als een spiraal ten hemel gaat

 

De broze draad van liefde kan niet worden gebroken

Zij zint eeuwig in het lied

En danst op ritmische koorden

Maar niemand die het ziet

  

Raisa Ruttenberg

Gedichten vliegen uit de bocht

En zoeken ’t overleven

In tempels van het hemelsbrood

Dat hen belooft ‘t eeuwig leven

Of van de bedelstaf om ’t even

Als ze maar kennis door kunnen geven

Gedichten willen verder leven

Waar en hoe is hen om ’t even

Ze nemen vaak de muze bij de hand

En voeren haar naar ‘t kwantumland

Waar de schoot van de aarde gloeit

En tijd met ruimte samenvloeit

Raisa ruttenberg

If it’s not now it will be tomorrow

Ik dicht m’n woorden om dichter te komen

Ik kijk door ’t venster en zie je vlugge stap

Ik schuif de gordijn dicht de dag is om

De nacht voert mij huiswaarts in een dichte mist

 

Verzen dit moet van Daisne zijn 

 

Mijn verzen  waar ik je van zei

Ik weet het niet, ze zijn een wonder

Ze komen zo soms alsof Hij

Ze schreef maar nu ben ik weer  zonder

Die Stem, tot ik me dieper snij

Want elke zang komt uit een wond

Van iets heel triest of iets heel blij

Mijn verzen zo zeer vlug gelezen

En dan weer boekjetoe, voorbij

Maar waarin ik mijn levenst wezen

En zoveel levensuren lei

Ik weet, ik weet er is één lezer

Die er met mij, van mei tot mei

Zal bloeien en sterven en weer genezen

Het wonder van het wonder: jij

De roman van een dichter  Johan Daisne

 

Als de roman van ’t leven

Gelezen is, geschreven

Blijft dit de kleine bron

Waar alles mee begon

 

Wat dichterlijke woorden

De lucht de Leieboorden

En van een vol gemoed

De huiverende gloed?

 

Elk lied zingt van verlengen

Bron, droom ervan te brengen

Nog eens een waterval

 

De dood pas is kristal

 

 Odusseia             DAISNE

 

Mijn ziel zeilt op de oceaan

Van ons lichamelijk bestaan

En ’t is een veelbewogen vaart

 

Het stoffelijke ebt en vloedt

Voortdurend kil of koortsig bloed

Geen storm wordt aan de mens bespaard

 

Maar scheurt het zeil, breekt ook de mast

We varen voort met lichtere last

Op de tempeest der elementen

 

Naar de windstilte van de lente

Naar ’t eigen land van elke ziel

Dank zij de geest dat stuur die kiel

 Achtung

 

Fascisme of democratie

De heer vergeve ’t me ik zie

Ze bitter weinig van elkaar verschillen

Immers steeds blijft het waar

Dat mensen willen villen

 

’t Bestel hete dan goed of kwaad

De heren knecht of kameraad

Steeds blijft de botterik regeren

Want hij zit op het ministerie

De klerk banbliksemt uit de kerk

 

Ik heb me tegen bei gewapend

Ik luister slapend een geeuw gapend

Maar opgepast als ik wakker schiet

Zal ’t zijn sinds jaren geolied

Met een pistool dat er niet nevens schiet

 

 Wetenschap          DAISNE

 Ik spotte heus niet met wat je doet

Ik vind ze allen mooi die zoeken

Hoe-of de wereld draait, hoe ’t regent hoe het waait

En dat beschrijven in de boeken

 

’k Wou enkel zeggen dat God niet daar begint

En vast ook niet daar niet eindigt

‘k Begin ligt in ’t gevoel ’t verstand helpt naar het doel

En dit is ziel en is oneindig

 

Ik ben vol eerbied voor al die leeft en zint

Op liefderijke wijze als velen hand in hand

Gaan dromen langs het strand

Zullen we schoon en verre reizen

 Grammofoon              DAISNE

Mid Juli en een zondagavond  weer verlaten lanen

En een beetje regen- er ligt in deze weemoed zoveel zegen

Ontroerd laat ik de grammofoonarm neer

 

Een afgespeelde plaat…huppelend klavier

Der vreugd van huis toen we nog kinderen waren

Er op is de griffage thans der jaren geworden

Tot een geestelijk zingen schier

 

Dit zij voor ons toekomstig huis de liefste plaat

Met samen aan weerzijden

Van elk van ons het dierbaarst zielsgeruis:

 

De stemmen onzer ouders, ’t eeuwig lied

Van de familie, door de nacht der tijden

En van ons eigen kroost ’t neurend verschiet

Passie           DAISNE

 Want scheppen het is passie zo als ’t werd gezeid

En grenzeloze beiaardend in hoofd en ziele

En schreeuw van zege: mens als god en eeuwigheid

En weerlicht en vlam supreemste stiel  der stielen

 

En het is nood die opeist, onvertrappelijk

En nood van branden, louteren en smeden, snijden

Maar kunst is ’t in die vlammen, klokken van gelijk

En ’t harte hard te gaan, gesmolten noch gesmeierd

 

Briefje           DAISNE

 

Vrees niets, gij hebt de droom die steen der wijzen

Dat kostbaar rijk is onvernietigbaar

Beschouw de dingen op een romantische wijze

Kontrastloosheid is met dit leven onverenigbaar

 

Begrijp de tucht symbolisch zie de goede zijden

Werk veel en in goede orde eerst wat eerst behoort

Beleef uw droom daarna komt weer de tijd tot schrijven

Doe steeds voort en strijd voor uw belofte voort

 IJDEL                  DAISNE

 Uw beeltenis was in weke nachten van verlangen

Diep-ademhalend wachtend dikwijls dicht bij mij

Je rook naar rozen blonde rozen in voorhangen

Je lag bij mij met lauwe lip en tere dij

 

‘’t Heb u bezeten tijdens nachten van verlangen

In droom… maar andere nachten waren hemelsklaar

En koel en machteloos vlood mijn ziel de weder bange

Voor uw zoet vlees: uit min, te hoog, te broos voor d’aard

 

Hoe ijdel was het een, hoe ijdel is het ander

Ik vraag niet meer aan mijn verlangen wat het mocht

Seizoenen gaan, weer ’t regent ’t op mijn lege handen

‘k aanbid u nog ach ja, maar nimmer kom je toch

 Afscheidsblik       DAISNE

 Wanneer ik omziend nog een blik ten afscheid sla

Over het veld waar bovenuit mijn krachten bloeiden

Van op de bergweg, waarlangs ik vergeestelijkt ga

Zie ‘k eens nog overzichtelijk beeld, hoe alles groeide

 

Aan d’ oorsprong was het zout van de heidense bron

Toen viel uit ’t paradijs een armvol leliebloemen

Die later weer bezwijmden in de gloed der zon

Tot eens, voorgoed, het woord triomf zong in de noen

 

Het zijn waarmee hij telt is het geworden-zijn

Het was een groot gewrocht, schoon binnen kleine perken

De taatspot van de brug die over het ravijn

Langsheen de hoge bergweg gaat naar groter werken

 PANACHE (droom van 1 woord ) Raisa Ruttenberg

Beethoven heeft alle woorden onthoofd

Niets blijft nog van hen over

Zelfs niet het ruisen van het riet

En vreemd ook geen stengeltje verdriet

Beethoven heeft zijn omgeving het zwijgen opgelegd

Geen handgeklap, noch de hoeven van paarden

Verstoort zijn muzikale escapades

Hun circusdans alleen wil hij nog volgen in zijn hoofd

En horen hun schertsen, hun strijden, hun verrassende explosies

Het  denken is des te beter zonder het straatgezang

De muziek ontplooit zich in choreografie

En dan geheel onverwacht    –

Die apotheose

Point finale

(na een concert van Timur sonate pathetique, 9, 10,11

Raisa Ruttenberg zomer 2018

Je vraagt mij te spreken

Maar het woord is bang

Het buigt als een riet

Door de storm van hartverdriet

Maar indien ik sprak

Zouden mijn woorden het gewicht

Kunnen dragen

Voor al die zonderlinge levensdagen?

En indien je van eenzelfde weten

Bevrucht zou zijn

Ja dan zou ook ik het weten

En elk woord overbodig zijn

Vanwaar dit geluksgevoel

Bij het ontwaken

Ben ik met open raam

Ingeslapen

Zo dat de venusdromen

Konden binnen waaien…

Raisa Ruttenberg

Het leven is een doorgang

Een intuïtief gebeuren

Met rationele voorkennis

Een patchwork van gebeurtenissen die

Onderhuids gebonden zijn

Een idylle die zich manifesteert

Zij kleedt zich met symbolen of metaforen

Zij is roerloos beeld dat beweging incorporeert

Haar blik infiltreert

Maar is zelf ondoordringbaar

Zij ademt geen verlangen maar

Draagt de levensadem in zich

Zij kijkt in de verte

Met het heden in het verleden

Zij handelt niet maar alles vindt plaats in haar bestaan

Haar parfum is onbepaalbaar

Ze is onverstoorbaar

Als zij luistert

Naar de muze

Van de dichterstaal

Raisa Rutenberg

Loopt er nog bewustzijn op 2 benen

Zien de ogen kleuren nog

Het parfum van rozen is helaas

Uit het straatbeeld verdwenen

Maar ondergronds leeft er nog

Een nieuwe gilde

Een metselaar, een timmerman, een schilder

Bouwen samen aan herstel

Van wat de ratio vernielde

Eeuwenlang, dag na dag

Neuronen verzinken in data en technobeat van bas

Lege ogen verdrinken in de leegte van een glas

(Na solo concert Timur in Kantl, Schubert en Liszt)

Voor CD YELLOW FLAME Raisa Ruttenberg

De beker waaruit we drinken

Het zijn sculpturen van woorden

Door een dichter op zijn weg verloren

Kruidige parfums

Die aan de lippen kleven

Zielen tintelen en trillen als de echo’s van zijn stem

Om een schemerlamp weerklinken

Een busseltje dierbare geheimen

Tussen de bladzijden van een boek verscholen

Weggedoken

Creatieve vinders fladderen als gele vlinders

Rond de bloem

Die zich de bron herinneren waaruit het rijm

Ontsprong

Een fontein sprankelende ideeën

Veelkleurige vergezichten

Desolate monologen

Gebundeld als een lied

Dat Olga Mentschik heeft gezongen

Voor een entelligent intiem publiek

A biocentric way of thinking would not hurt our nature of which we are part of it.

What’s the meaning of the old word vitalism, Monod tried to defend. His book ‘Chance and Necessity’ is often misinterpreted (wiki) as pure chance and without causality. and so the mistakes are infusing the scientific system and further on, are spreading all over all  society.

 

Another era is always another search for alter consciousness, the spiral goes upwards, but this is not for everybody and also not every artist has such an intention. The core is consciousness and even silence can be a part of it, art is the other part of the wave, the action; Next to the action there is always a time of incubation, not visible, non-active. We can say the brains are always working even when there is no expression of it.

Consciousness could be the order, the coherence of non-locality in bio-physical neural networks and art could be the projections in the macroscopic world of that consciousness. Coherence, entanglement, between the networks of art is leading to a higher order of non-locality and as a consequence alter consciousness.

 Recommended by Eugene Kislyakov, Erkki J. Brändas, Narasin Ramesh, Syed Ismyl Mahmood Rizvi

Histotiek Afkikker: concerrts and presentations

Concerten Afkikker/ Klimop

1981    Erik Vermeulen Quartet

1982    Francis Cromphout Quartet

1985    Philippe Venneman Quartet

1986    Roland solo

1987

22.08   Norbert Detaye piano solo Afkikker

1998

14.10   Mal Waldron piano solo Afkikker

12.11   Mal Waldron piano solo Afkikker

1999

10.02   Irene Aebi en Steve Lacy in Afkikker

04.11   Maracas Quintet (Cuba) Afkikker

2000

05.04   Miss-Trie-Ooh-So: Marie-Anne Standaert trio, Jean Louis rassinfoss en Marjolein Cneut zang

27.10   Enrico Rava (tr) Stefano Bollani(p) Afkikker

2001

18.05   Christopher Culpo piano solo Afkikker

24.10   Christopher Culpo piano solo Afkikker

30.10   Steve Lacy solo@afkikker Afkikker

2002

28.03               lenteconcert in kapel try-out met Paul Van   Gysegem in sint-Kwintenskapel

14.04               Steve Lacy en Evan Parker in Sint-Kwintenskapel

23.07               Steve Lacy en Shiro Daimon(dans) afscheidconcerten in Sint-Kwintenskapel

27.07               Steve Lacy en Michail Bezverhny afscheidsconcerten in Sint-Kwintenskapel

10.10               Micahil Bezverhny solo viool in Sint-Kwintenskapel

15.11               Daunik Lazro soloin Sint-Kwintenskapel

 

2003

01.03               Hommage aan Mal Waldron met koor : Camerata Ostendia, trio : John Betsch, J.J.     Avenel Sean Bergin, duo : Micahil Bezverhny en Olga Zolotareva in Sint-Kwintenskapel

21.03               Ensemble Micahil Bezverhny : Vier Jaargetijden in Sint-Kwintenskapel

02.04               Joëlle Léandre solo (contrabas) in Afkikker

24.09               Micahil Bezverhny solo in Sint-Kwintenskapel

02.10               Coessens Sextet folk in Afkikker

16.10               Tsjok 45 solo in Afkikker

Blossomsfestival

18.10               Frederic Rzewski solo Christopher Culpo solo in Sint-Kwintenskapel

22.10               Michail Bezverhny en Olga Zolotareva duet in Sint-Kwintenskapel

30.10               Wim De Rouck Quartet met Anne Marie Standaert, Frederic Heirman, Christian Mendoza  in Afkikker

13.11               Marie-Anne Standaert Quartet met Christian Mendoza, Benny Van Acker, Wim De Rouck in Afkikker

25.11               Ensemble Antoni met Michail Bezverhny in sint-Kwintenskapel

30.12               Nieuwjaarsconcert met Michail Bezverhny en Olga Zolotareva in Afkikker

2004

21.03               Gyde Knebusch, Olga Zolotareva en Michail Bezverhny spelen o.a. werken van Steve   Lacy in sint-Kwintenskapel

29.05               Fred Van Hove en Joëlle Léandre, solo en duet dedication to Steve Lacy in kapel

13.07               Michail bezverhny Memorial Steve Lacy in de Gouden Florijn

30.09               Andy Declerck Trio in Afkikker

14.12               Richard Rousselet en Marie-Anne Standaert Quintet in Afkikker

15.12               Fast Forward Stefan Hardt Hommage aan Steve Lacy in kapel met vzw Helix

2005

 

Blossomsfesival

21.03               Michail Bezverhny en La Strada in Sint-Kwintenskapel

22.03               Jean Van Cleven spreekt over de geschiedenis van de Sint-Kwintenskapel, daarna fuif  in de kapel “ la Iglesia”

23.03               Joanna Overmeire : Dit is niet dat in kapel

24.03               Chris Culpo en Nicholas Isherwood in kapel

25.03               Fred Van Hove en Evan Parker in kapel

Gentse Feesten

16/07               Jam sessie

17:07               Diederik Van De Putte

 • Wouter Debode Group
 • Andy Declerck Group
 • Eduardo Vega
 • Wouter Van Den Bossche
 • Zeger Vandenbussche

23.07               Jamsessie

06.12               Diederik Van De Putte programma met zang, piano en bas songs van Duke Ellington

Elke donderdag Jam in Afkikker vanaf 2004 -2005

2006

Blossomsfestival

13.04               in Sint-Kwintenskapel

Andy Declerck en Kari Antila band

Serenade voor Steve Lacy, compositie van Lan Van Landeghem voor 10 strijkers met Michail Bezverhny

14.04               in Gravensteen

Voorstelling cd Steve Lacy Gravensteen 1971 met Steve Potts sax, Kent Carter bass en Noël McQui drums

15.04               in Sint-Kwintenskapel

Irene Aebi en Frederic Rzewski

Gentse Feesten

17.07               Contraband

18.07               Kari Antila en Hans Van Oost

19.07               Andy Declerck Jazzband

20.07               Chris Mendoza Trio

21.07               Chicken supreme

14.09               Andy Declerck quartet

21.09               Belfin Jazz met Jouni, Pieter Claus, Lander

12.12               Marie-Anne Standaert en Richard Rousselet Quintet

2007

 

Blossomsfestival

05.05              « Beckett Makes Sense » in Gravensteen

Jazz intro met Andy Declerck

Irene Aebi zingt Samuel Beckett met Frederic Rzewski

Irene Aebi zings Manyô Shû met Jean Jacques Avenel

Trio Irene Aebi, Stefan Hardt en Jean Jaques Avenel woorden van Samuel Beckett

Voorstelling dvd Irene Aebi en Frederic Rzewski “The Melancholy Life of a woman”

In Afkikker, slotconcert met BelFin

 • Gentse Feesten
 • Chicken Supreme
 • Jouni Isoherrenen en El Cid
 • Andy Declerck Group

19.07               pianoconcert Jasper Huysentruyt

 • pianoconcert Jasper Huysentruyt

17.07               quartet Andy Declerck en Kari Antila

2008

 • Biologische evolutie door Walter Verraes

Duo Christian Mendoza en Lode Vercampt

30.08               Afroband Afkikker

14.11               Jan Vandenheede en Jan Michiels

Christian Mendoza, Ben Sluijs, Lode Vercampt

Dialoog over kunst en wetenschap vanuit de muziek.

Jan Michiels speelt werk van Jan Vandenheede.

Hun inporovisatie wordt uitgegeven in ons boek The Quantum Jump

2009

24.05               Trio Laurent Tardat in Sint-Kwintenskapel

De Goldbergvariaties

 • Geert De Bièvre cello solo in Sint-Kwintenskapel

Scelsi, Bach, Kurtag, Berio

 • wetenschapsdag olv Vladimir Kaigorodov

Klezmermuziek met Maggid met poëzie

19.11               wetenschapsdag olv Vladimir Kaigorodov

Poëzie en jazztrio met Pieter Claus, Lander Gyselinck en Jauni Isogerrenen

 • Laurent Tardat sexted Sint-Kwintenskapel

Muziek van Brahms.

Tentoonstelling van 24 werken van Vladimir Kaigorodov “ Fermentatie” synchroon met poëzie van Walter Verraes

 

2010

 

15.02               Vernissage van werken van Vladimir     Kaigorodov “Miniaturen”

16.07               Guldensporenfeest met het Gezelschap De Vuyst Vlaamse volksmuziek met zelfgemaakte instrumenten

29.09               Lode et la Catusse tradionele folk in Afkikker

24.10               Lode et la Catusse dans en folk in Sint-Kwintenskapel

Opgravingen in de Shelter, 200 scherven

Zomer 07 en 08 Café Galerij der Arbeid met werken van V. Kaigorodov

Kunstwerk Rita De Vuyst Communication

 

2011

mei voorstelling van “Wie betaalt de Muze”, onderzoek naar het verborgene in kunst

07.11               1ste poëzieavond

Voorbereiding onderzoek De Trein der Traagheid

15.12               2de poëzieavond

 

2012

05.01               Nieuwjaarsdrink met uitleg over De Trein der Traagheid van Johan Daisne in relatie tot W.O.II

27.04               uiteenzetting met forum over het magisch realisme, genodigde wetenschapper Vladimir Kaigorodov

10.05               lezing over Daisne en de oorlog opname film

02.09               100 jaar Daisne, boek, film, lezing, feest, concert Misha Bezverkhni

Werken rond De trein der Traagheid

28.12               Bezverkhni speelt Steve Lacy

2013

Publicatie Hard van Steen over de geschiedenis van het Hooghuis nu Afkikker en voormalig gemeentehuis van het Sint-Pietersdorp

2014

 • opening galerij De Gouden Florijn, met performance van Misha Bezverkhni
 • concert Misha Bezverkhni en Laurent Tomme (gitaar)
 • hommage Steve Lacy violist Mikhail Bezverkhni
 • hommage René De Vuyst violist Mikhail Bezverkjhni
 • hommage aan Johan Daisne met Mikhail Bezverkhni
 • Cubaanse avond

27.12   voorstelling De Trein der Traagheid in Afkikker

2015

 

 • 2de vertoning De Trein der Traagheid in Afkikker met concert Mikhail Bezverkhni

27.02   3de vertoning De Trein der Traagheid met korte monoloog uit De Man Die Zijn Haar Kort Liet Knippen van Johan Daisne door Rita De Vuyst

 • duetten Mikhail Bezverkhni en Rosita Tristano
 • de passie van Patrus, Mikhail Bezverkhni viool en Piotr Garré gedichten
 • jazz met Andy Declerck Trio I
 • jazz met Andy Declerck Trio II

26.07    Mikhail Bezverkhni solo

27.07    Mikhail Bezverkhni en Laurent Tomme

25.09    Mikhail Bezverkhni en Laurent Tomme, CD presentative

2016

 

12.01   Jam met Andy Declerck, Geert Hendrickx en Kobe Boon

29.01   Mikhail Bezverkhni en Timur Sergeyenia, herdenking David De Rudder

02.02   Jam met Andy Declerck, Geert Hendrickx en Kobe Boon

26.02   Mikhail Bezverkhni en Timur Sergeyenia Musicophilia

08.03   Jam met Andy Declerck

25.03   Mikhail Bezverkhni en Timur Sergeyenia, hommage aan Walter Lievens

15.04   Ben Sluijs en Christian Mendoza

29.04   Mikhail Bezverkhni en Timur Sergeyenia, Franz Shubert en Steve Lacy

16.05   Marc Verschooris over het Verzet in Gent tijdens W.O.II plus film De Trein

20.05   Pierre Vaiana en Mathieu Robert

24.05   Jam met Andy Declerck

10.06   Bossanova Trio van Andy Declerck met Katrien Van Opstal en Johan Sabbe

01.07  Zomerconcert Bach, Mozart en Bruch, M. Bezverkhni en T. Sergeyenia

27.07   Verjaardagsconcert M. Bezverkhni solo

16.09   Het Geheugen Rita De Vuyst

30.09   Mikhail Bezverkhni en Timur Sergeyenia

14.10   Luc Crevits : Het Geheugen

02.12   Mikhail Bezverkhni en Timur Sergeyenia

30.12   Mikhail Bezverkhni, Kristof Adriaensen, Laurent Tomme, Andy Declerck, geert Hendrickx en Stan Callewaert

2017

 20.01   Bone, Mikhail Bezverkhni, Andy Declerck en Stijn Engels

17.02   Bone, Mikhail Bezverkhni, Andy Declerck en Stijn Engels

10.03   Bone, Mikhail Bezverkhni, Andy Declerck en Stijn Engels

31.03   Nathalie Loriers en Sam Gerstmans

20.05   BLOSSOMS Christopher Culpo en Andy Declerck

23.06   BONE, Andy Declerck, Jauni Isoherenen, Stijn Engels

2018

 

02.02   Olga Mentchik en Raisa Ruttenberg

30.03   Olga Mentchik en Raisa Ruttenberg

11.05   Olga Mentchik en Raisa Ruttenberg rood

02.06   Olga Mentchik en Raisa Rduttenberg blauw

22.06   Olga Mentchik en Raisa Ruttenberg   geel

22.07   Olga Mentchik Gentse Feesten

Publicaties, Uitgeverij Afkikker, Label: Naked Music

Boeken

 • Bone with CD Steve Lacy solo@afkikker interview Olivier Braet  bio Fernand Tanghe
 • Lumen   pdf lumen Beckett Makes Sense! Read the Code! Met bijdrage van Walter Verraes en Rik Pinxten
 • De Tijd in de Diepte, gedichten
 • The Word is Coming In, poetry
 • The Quantum Jump rond de theorie van David Bohm
 • Wie Betaalt de Muze
 • Hard van Steen rond het Hooghuys
 • Waar de Trein bleef stille staan, interpretatie van De Trein der Traagheid, een novelle van Johan Daisne
 • Mikhail Bezverkhni een overzicht
 • Experiment and Experience rond het werk van Steve Lacy

Film

De Trein der Traagheid, docudrama, Rita De Vuyst script, onderzoek en presentatie, Ivo Fisher, regie

CD’s

 • Album met de volledige afscheidsconcerten van Steve Lacy aan Europa
 • CD Blossoms, farewell music of Steve Lacy to Europe, compilatie
 • CD Gravensteen 1971 concert in Gravensteen Gent, Steve Lacy Quintet
 • CD Homage to Steve Lacy played by Michail Bezverhny violin solo and duo
 • CD René De Vuyst Zingt Liederen Thuis
 • http://users.skynet.be/bk231027/RDV/renedevuyst.htm
 • CD René De Vuyst Jongens van 18
 • CD René De Vuyst De Nieuwsberichten van 1939
 • DVD Steve Lacy and Irene Aebi in Afkikker 10.02.1999
 • DVD Mikhail Bezverkhni en Timur Sergeyenia
 • The melancholic life of a woman, Muziek Steve Lacy, voice A. Aebi
 • Beckett makes sense, opname Gravensteen, Muziek Steve Lacy, voice Aebi, piano Frederic Rzewski, bass J.J. Avenel
 • Duo Steve Lacy en Evan Parker 2001 in Sint-Kwintenskapel
 • Bone duo, muziek van Lacy, sax Andy Declerck, piano, Chris Culpo, +poetry
 • DVD Olga Mentchik and Raisa Ruttenberg, liederen op Russische en Vlaamse poëzie.

rita en olga knip

affiche 2.6.18OP 22 juni kleuren we geel!!

Schimmen rond een schemerlamp.

2 juni In de wandelgangen van het geheugen.

Programma 2 juni 2018, alle Muziek van Olga Mentchik

In de wandelgangen van het geheugen

Komen we elkander tegen  met verhalen die zich Ontspinnen  en netwerken die ons verleden met onze Toekomst verbinden

Herinneringen , het zijn bloemen die bloeien

En dan verdwijnen in de grond, ze eisen de aarde op

Om hun verhaal te schrijven   in het duister

Zonder besef van tijd,  kosmische wetten wekken hen op

En niemand weet van waar ze komen

Ze tooien zich met kleuren van droom

Blauw als dauw en roze als bloesem

Van een Japanse kerselaar

Als een schicht passeert het leven

Herinneringen jagen het achterna , dromen verbleken

Alleen in bijzondere momenten vallen de mozaïeken Samen in het ritme van beelden die onze voorouders selecteerden

 Doch, de mensheid heeft zoveel lessen vergeten

Zijn gevoelens zijn gekaapt

Maar de strijd is  nog niet beslecht

 Na een knieënval staat de kunst weer recht

Ze strekt haar krachten en klaart het wonder

 Zoekt de scherven van het gescheiden goddelijk paar

En creëert de eenheid in een universum van tijdloze

Dromen voor hen die het kosmisch bewustzijn beogen

Raisa Ruttenberg en Olga Mentchik in Afkikker: poëzie als bloesems tijdens de terreur. Liefde versus Oorlog

affiche 11 mei 2018 scan

Programma 11 mei 2018 AFKIKKER/KLIMOP   WIJ KLEUREN ROOD

Inleiding

Het is met genoegen dat ik ons derde concert voorstel met Olga Mentchik.

Ze componeert alle muziek zelf, ze zingt, speelt piano en houdt van poëzie.

Al deze eigenschappen passen wonder goed samen met het werk van Afkikker/Klimop en in zekere zin volgen we hiermee de voetsporen van Lacy die altijd poëzie sprokkelde voor zijn muziek.

We danken Stad Gent die dit concert mogelijk maakt en dankzij de steun, kunnen we nog 2 concerten presenteren op 1 en 22 juni. Op 1 juni keuren we blauw, en het staat in het teken van de herinnering; de wandelgangen van het geheugen.

Vandaag bezinnen we ons over de oorlogen  van  België en Rusland en de liefde die dat allemaal maar moet verwerken.

10 mei 1940 betekende voor België het begin van de 2de wereldoorlog, met de inval van het Duits leger, waarbij vele soldaten in opleiding en duizenden burgers naar het Zuiden van Frankrijk zijn gevlucht. Nadat België zich had overgegeven was Johan Daisne belast treinen te zoeken om deze soldaten te repatriëren. Dit is magisch-realistisch verfilmd door Yvo Fisher hier in Afkikker: De Trein der Traagheid. Dit docudrama hebben we 2 weken geleden in Afkikker vertoond.

9 mei 1945 De Dag van de Overwinning, de dag waarop de voormalige Sovjetlanden, de overwinning op nazi-Duitsland vieren. De Russen hebben dit ook eergisteren hier in Gent gevierd!

De overwinning van Stalin heeft zijn terreur grotendeels verdoezeld en hij is als een overwinnaar uit de strijd gekomen, terwijl  zijn interne politiek miljoenen slachtoffers maakte bij de intellectuelen, Joden en kunstenaars.

De herdenking van de Dag van de Overwinning heeft ook een belangrijk cultureel aspect;  er werden telkens gedichten, liederen en boeken geschreven en het ging gepaard met vuurwerk, een parade, toespraken en minuten van stiltes.

Met dit project ‘Liefde versus Oorlog’, hopen we bij te dragen tot een wereld van vrede, waarbij kunst en cultuur prioriteit zijn en de oorlog tot het verleden behoort.

We beginnen alvast met een lied van de overwinning, dat Olga geschreven heeft op tekst  van Serge Revda, ‘Negende Mei’

 RUSSISCHE LIEDEREN ZANG/PIANO/COMPOSITIES    OLGA MENTCHIK

Poëzie: Serge Revda, Anna Akhmatova, Walter Verraes, Johan Daisne, Victoria Lepko, Marina Tzvetaeva, Raisa Ruttenberg, Linda As

 1. Negende Mei Serge Revda

Weeskinderen               Anna Akhmatova

 1. Mijn Liefde Instrumentaal
 2. Strelitzia Walter Verraes
 3. De kiemen van Goed en Kwaad Raisa Ruttenberg
 4. Weerloze Liefde Victoria Lepko
 5. Hymne aan de Liefde Instrumentaal
 6. Ik zou met u willen leven Marina Tzvetaeva
 7. Oorlogshemel Johan Daisne
 8. Een Bootje Raisa Ruttenberg/Johan Daisne

Pauze

 1. Brief van het Front Serge Revda
 2. Oh Mon Amour Instrumentaal
 3. Song Linda As
 4. Oorlog Johan Daisne
 5. Tederheid Marina Tzvetaeva
 6. Russische Wals Instrumentaal
 7. In the Evening Anna Akhmatova
 8. Tango             Instrumentaal
 9. Vrede Guy van Hoof

 1.

NEGENDE MEI      SERGE REVDA    BEWERKING RAISA RUTTENBERG

Девятое мая – День Победы

Победы над жудкой кошмарной чумой
Куда же смотрели все наши Боги?
Осудив народы этой страшной войной.
Нескончаемы горя дороги,
Вопль отчаянья над землей,
Голод, холод, боль и тревоги,
Убивали сердца, но Надежда жила…

Negende mei, dag van de overwinning

Een overwinning over een nachtmerrie

Over chaos

Waarnaar hebben onze goden gekeken?

Om mensen in deze vreselijke oorlog te veroordelen

Eindeloos verdriet op de weg

Een kreet van wanhoop over de aarde

Honger, kou, pijn en angst

Ze hebben hun harten gedood

En toch

Leeft de hoop!

DE WEESKINDJES     ANNA AKHMATOVA    BEWERKING RAISA RUTTENBERG

Щели в саду вырыты,

Не горят огни.
Питерские сироты,
Детоньки мои!
Под землей не дышится,
Боль сверлит висок,
Сквозь бомбежку слышится
Детский голосок.
Ахматова А.А.
1942, 23 апреля

De putten in de tuin zijn gegraven

Slechts scheuren in de aarde

Zijn de graven

Het is smoordonker, geen  lichtjes

Voor onze St-Peterburgse weeskindjes

Oh mijn kleintjes

Onder de aarde ademen jullie niet meer

Pijn boort door mijn slapen

Ik hoor nog steeds de bombardementen daveren

Huizen die kraken

En de roep van kindjes

Die uit hun slaap ontwaken
2.

MIJN LIEFDE                        INSTRUMENTAAL

3.

BLOEM/        STRELITZIA                   WALTER VERRAES

Tere gele bloem

Hoe voorzichtig

Een waaier delicate blaadjes

Met ingetogen adem

Ruisloos op de Melkweg

In een stukje kosmos wordt gelegd

Een kransje ongehoorde klanken

Verstelde inkeer

Langzaam verdichte kroon op het werk

Hoe het vermoeden trilt

Stuifmeel dromend

In mensenlevens zijn werk doet

Op het kruispunt van gevoelens

Als het even kan vul ik je hoofd

Met maneschijn en dromen

Wijsheid en kracht

Strelitzia

Tot de vlinders in schoonheid komen

4.

          KIEMEN VAN GOED EN KWAAD          RAISA RUTTENBERG

De kiemen van het kwaad

Waar liggen die gebonden?

De goede god die al die sterren heeft geschapen

Kan toch met het kwade niets hebben te maken

De mensheid en de mens alleen treft de schuld

Zijn handen fabriceren wapens

En met zijn brein stuurt hij computers

Die onbemande oorlogstuigen afvuren op zijn broeders

Tijd dus voor introspectie, we kijken naar binnen

Een zoektocht naar de ziel

die zich vastzet op vezels

Van muziek en poëzie

Het universele voedsel voor een hart

Dat zich keert naar het licht

Binnen in   –   een nieuw begin

In den beginne was het woord

En het woord schoot kiemen van liefde

In de moederschoot

 1. WEERLOZE LIEFDE VICTORIA LEPKO   BEWERKING RAISA RUTTENBERG

Ik heb geen tijd om te beseffen

Wat mijn rechten in een liefdesdrama zijn

Maar mijn armen zijn uitgestrekt om te omhelzen

Woorden nemen een eigen vlucht

Ze vliegen, zonder besef van schaamte

Zonder moeite, ze zweven

En duiken telkens weer op

Uit de duisternis van het verleden

En ik, als die woorden vlieg

Op weg naar een nieuwe illusie

En ik fluister je over de liefde

En bezwijk aan de verdoving in jouw ogen

Oh weerloze liefde

Jij gelooft in onmiddellijke wonderen

En je sterft opnieuw en opnieuw

Doch uit de as zal je herrijzen

HYMNE AAN DE LIEDE                             INSTRUMENTAAL

7.

IK ZOU MET U WILLEN LEVEN                 MARINA  TZVETAEVA

Ik zou met u willen leven in een kleine stad

Met eeuwige schemering en eeuwig klokkengeluid

En in een kleine herberg het  ijle geluk

Van een oude pendule als druppeltjes tijd

En soms in de avond uit een zolderkamer

Een fluit, de fluitist zelf in het raam

En grote tulpen voor het raam

En misschien zou je niet eens van mij houden

Midden in de kamer een grote tegelkachel

Op iedere tegel een afbeelding

Een roos, een hart, een schip

En achter het enig raam sneeuw, sneeuw, sneeuw

 OORLOGSHEMEL     JOHAN DAISNE

Sirenen gillen in de nacht

De lucht bij pozen weerlicht helder

Jij sliep wellicht, wijl

Mensen vluchtten in hun kelder

Ik sta voor ’t venster, drie hoog voor

Zullen nu gauw de bommen vallen?

Jij bidt voor mij, ik weet het hoor

Wijl kanonnen in de verte knallen

Ik blijf voor ’t venster och waarom

Zou ‘k nu naar benee meelopen

Mijn god, daar slaat de eerste bom

k blijf voor ’t venster, ik wil hopen

Als god het wil- mijn hoofd zich neigt

Maar ik wil zien waar je ten hemel stijgt

O mijn ster, om je zo na te lopen…

9  LIEFDE IS EEN BOOTJE     RAISA RUTTENBERG/JOHAN DAISNE

Liefde is een bootje op woelige baren             Raisa

Een kompas voor het vinden van een hart

Een compositie gespeeld op trillende snaren

Een wisselwerking van geluk en smart

De dichtkunst is een groot mysterie                 Daisne

Dat niet altijd door schoonheid wordt verklaard

Het is ook een school om alles te vergeten

Door zelfkastijding en voor hemelvaart

Er is voorwaar geen mens op d’ aard               Raisa

Die het woordje liefde evenaart

Toch zijn er die momenten, gedwee volgen wij de sporen

Die het firmament van Eros aan ons oog ontbloten

PAUZE

1.

BRIEF VAN HET FRONT       SERGE REVDA     BEWERKING RAISA RUTTENBERG

“Здравствуй, милая” – письмо с фронта.

Здравствуй, милая,
Здравствуй, родная!
Я в далекой чужой стороне.
Но твой образ безмерно лаская,
в своем сердце несу по войне.
На привала с тобой засыпаю,
Перед боем тебе я молюсь.
И все чаще весну вспоминаю,
Суждено, значит точно вернусь!

Hallo Schat, hallo liefje,

Ik lig hier aan een ver afgelegen front

Maar je beeld staat mij zo dicht en levend voor de ogen

Dat ik met liefdevolle vertedering in mijn hart draag

In deze kille oorlog, ga ik met jou slapen

En ik herinner me steeds de lent

Ik bid je innig voor ieder gevecht

En weet zeer zeker

Dat het lot ons weer

Samen brengt

 OH MON AMOUR             INSTRUMENTAAL

3                                 

SONG            LINDA AS

There is a song for you

Just for you

It could be you

Dressed in blue

Why don’t you see me

Why don’t you feel me

I’m sending love to you

My love, lots of it, lots of it

Should I dress you in red

Abundance ahead

And you will be no longer sad

Shall I sing you a new song

Shall I paint for you a new land

Where you belong

Where you can be strong 

4.

OORLOG                       JOHAN DAISNE

Augustusnacht vol sterren

De glanzende, zo verre

In het diep-rustig blauwe

O vrouwe

Terwijl ik ’t lichaam schuil

Voor ’t gillende gehuil

Van oorlog en geweld

Versneld

Verklaard m’n hart gaat jachten

Langs banen van gedachten

Naar jou door angst bevrachte

O zachte

In dit onnoemlijk leed

Doet nu elk paar de eed

Te zijn, morgen méér daad

soldaat

Naar buiten en naar binnen

Dat géén, van ons beminnen

De vrede nog kan verwinnen

                        TENDERNESS                      MARINA TZVETAEVA

  TO  MANDELSTAM

Where does such a tenderness come from?

These aren’t the first curls

I’ve wound around my finger—

I’ve kissed lips darker than yours.

The sky is washed and dark

Where does such a tenderness come from?

Other eyes have known and shifted away

From my eyes.

But I’ve never heard words like this

in the night

Where does such tenderness come from?

While my head on your chest rest

Where does this tenderness come from?

And what will I do with it?

So young, so strange, a poet wandering through town,

You and your eyelashes—longer than anyone’s. 

 1. RUSSISCHE WALS INSTRUMENTAAL
 2. IN THE EVENING ANNA AKHMATOVA

There was such an inexpressive sorrow

In the music, in the garden

The dish of oysters on ice

Smelt fresh and sharp as the sea

He said to me: I’m a true friend

He touched my dress

There is no passion

In the touch of his hands

This is how one strokes a cat or a bird

This is how one looks at a shapely horswoman

There is only laughter in his eyes

Under the light gold of his eyelashes

The violins’ morning voices sing

Above the spreading smoke

Give, thanks to heaven

You are alone with your love

For the first time

 1. 8. TANGO INSTRUMENTAAL

9.

VREDE                       Guy van Hoof

Laat de vrede toe

Geef het vrije doorgang waar het mensen niet kan bereiken

Neem overal vrede mee

Smokkel het mee in je bagage

En in feestverpakkingen

Draag vrede mee in je handpalm

En een hoekje van je ziel

Waar niemand het ziet

Maar waar het altijd blijft groeien

Spreek het minstens 1 keer uit

In de hoek van elke straat

Schrijf het op de muren van echte en denkbeeldige

Gevangenissen en strooi het uit

Als zaadjes over de daken

Van ons geweten 

EINDE

Met dank aan Stad Gent

Nieuwsbrief Afkikker/Klimop concert 30 april 2018

Naast de dichters die we de eerste maal hebben voorgesteld: Anna Achmatova, Marina Tzvetaeva, Jullius Schellens en Raisa Ruttenberg, hebben we een derde Russische dichter Maya Shvarsman in ons programma opgenomen alsook 2 buitengewone Vlaamse dichters Johan Daisne en prof. Walter Verraes.

Naast de poëzie heeft Olga zich deze maal laten inspireren door schilderijen van Monet, Renoir, Manet, Morisot, Pissaro en Matisse.

Haar compositie ‘De Goudvissen’ is gebaseerd op een thema uit haar jeugdjaren.

Sommige reservaties hebben we mogen ontvangen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, indien interesse graag een seintje.

Ons thema: No Love Without Poetry, naar het boek van Ariadne Efron.

PROGRAMMA MAART 2018      MUZIEK       OLGA MENTCHIK

 GOUDVISSEN  HENRI    MATISSE

 BINNEN IN JE HART                     JULIUS SCHELLENS

 LE JARDIN                    CAMILLE   PISSARO

 TENDERNESS MARINA  TZVETAEVA   

VROUW MET PARASOL CLAUDE  MONET

MUZE RAISA RUTTENBERG

DE SCHOMMEL                AUGUST  RENOIR

ONZE ADEMVLUCHT         MAYA SHVARTSMAN   edit R. Ruttenberg

PAUZE

GOUDVISSEN               HENRI MATISSE

BLOEM WALTER VERRAES aan R. Ruttenberg

WATERLELIES                         CLAUDE MONET

IK ZOU MET U WILLEN LEVEN MARINA  TZVETAEVA

BERTHE MORISOT EDOUARD   MANET

IN THE EVENING ANNA ACHMATOVA

JEUNE FEMME BERTHE MORISOT

LIEFDE IS EEN BOOTJE EDIT RAISA RUTTENBERG

Rita De Vuyst

Afkikker, Sint-Kwintensberg 52, 9000 Gent

0475 313 997

LIEFDE IS EEN BOOTJE EDIT      RAISA RUTTENBERG

Liefde is een bootje op woelige baren     RAISA

Een kompas voor het vinden van een hart

Een compositie gespeeld op trillende snaren

Een wisselwerking van geluk en smart

 

De dichtkunst is een groot mysterie    DAISNE

Dat niet alleen door schoonheid wordt verklaard

t’ Is ook een school om alles te vergeten

Door zelfkastijding en voor hemelvaart

 

Er is voorwaar geen mens op d’ aard     RAISA

Die het woordje liefde evenaart

Toch zijn er die momenten, gedwee volgen wij de sporen

Die het firmament van Eros aan ons oog ontbloten

 (cut-up method)

Raisa Ruttenberg

16406679_10154852742301605_8595380049981604332_n(1)

We zetten ons verhaal verder met poëzie van de Acmeïsten en van eigen bodem. We laten ons inspireren door een schilderij, Chaos, action painting van Deirdre De Cooremeter Gedichten en beeldend werk worden gepubliceerd in: The Book of Chaos. verkrijgbaar in Afkikker, edit Raisa Ruttenberg

cafe voor22

Deirdre De Cooremeter, Chaos 

Deirdre De Cooremeterr en Raisa Ruttenberg

café voor2

café voor19

Nog een werkje van Deirdre De Cooremeter

NEWS from the Telegraph

What they wrote after Steve Lacy died:

 12:01AM BST 09 Jun 2004

Steve Lacy, who has died aged 69, was the only prominent modern jazz musician to concentrate exclusively on the soprano saxophone.

He developed great virtuosity and a unique style on this tricky and demanding instrument, recording prolifically and gaining a worldwide audience. Lacy’s example was crucial in John Coltrane’s decision to take up the soprano in addition to the tenor, and Wayne Shorter acknowledged his influence; but Lacy’s sound and approach remained entirely his own.

Throughout his career, he formed intense working partnerships with some of the most idiosyncratic pianists in jazz, notably Thelonious Monk and Cecil Taylor.

Steve Lacy was born Steven Lackritz in New York on July 23 1934. He studied the clarinet as a boy and changed to the soprano saxophone at 16, after hearing a record of Sidney Bechet.

The instrument’s rarity, he said, was part of its initial charm. “Nobody was doing anything with it. It was just lying around in pawn shops.”

Lacy’s teacher was the veteran saxophonist and bandleader Cecil Scott, who introduced him to the world of Dixieland. He thus began his professional career playing with figures of an older generation such as Pee Wee Russell and Red Allen. Then, in 1955, he met Cecil Taylor, only a few years his senior but already a musical revolutionary, who completely changed his outlook.

The free-form music they played met with stiff resistance at first, and they did more rehearsing than performing. Lacy made his recording debut in 1957, with the composer Gil Evans, and the following year released an album of Monk compositions, Reflections. He was a member of Monk’s band for four months in 1960 before forming a quartet with the trombonist Roswell Rudd, dedicated largely to performing Monk’s music.

Through visits to Denmark and Italy in the mid-1960s, Lacy began to make contact with the fledgling European avant garde. In 1967 he moved to Europe with his Swiss wife, the violinist and singer Irene Aebi, settling first in Rome. Three years later he moved to Paris and began to assemble the band which was to perform and record much of his subsequent work. This increasingly combined instrumental music with dance, song and verse. He also established a long-running partnership with another American expatriate, the pianist Mal Waldron, with whom he recorded as a duet for many years.

In 1972 Lacy began to give solo recitals. These developed into impressive displays, not only of instrumental control and stamina, but of sustained musical invention. His solo recordings, notably The Kiss (1986) and Actuality (1995), impressed both the critics and the now well-established audience for abstract, free-form music. One critic compared his playing to the dialogue of a Samuel Beckett play.

By the 1980s Lacy’s status as an avant garde artist stood extremely high in Europe, especially in France – in 1989 the Ministry of Culture commissioned his composition Prelude And Anthem as part of the bicentenary celebrations of the Revolution. There were few major figures with whom he did not work in the course of his career. He was particularly fond of the duet format and produced fine work with the bassist Kent Carter, percussionist Steve Arguelles and pianist Eric Watson.

Lacy returned to America in 2001 to take up a teaching post at the New England College of Music. He continued to produce works of startling originality, and was one of jazz’s most prolific recording artists. More than 100 albums are thought have been released under his name. His single-minded devotion to originality of expression, chronicled in his book Findings: My Experiences With the Soprano Saxophone (1994), inspired a generation of younger musicians.

Steve Lacy, who died on June 3, is survived by his wife

No any woman to find in this news-item of the Telegraph!

café voor3

Evan Parker, Rita De Vuyst, Steve Lacy after the concert in the Sint-Kwintenskapel in Ghent, on April 14, 2002

So woman can make space to speak about the other half of Steve Lacy, his philosphy, his love for women, his love for poetry, his feminin side which as equal important in the men’s world of jazz.

Lacy was the only one to introduce poetry into his work, and he took out of it his inspiration. He let the soul communicate, he understood consciousness and meaning. As a Jew he was also a prophet of Tao, the Way, and he was his whole life on search for love which too often was translated by jazz into business.

If Steve Lacy made school, it was probably in Afkikker where he gave his credo for the next generation. It’s not by playing his music that we come in contact with his mind, most of all it is necessary to listen to his recordings, the words he has put on music.

For listening to his music we must look after the same acoustics where they were performed. So with the Afkikker concerts we went back to the Gravensteen of Ghent where he performed in 1971 with his Quintet, we went to the Sint-Kwintenskapel in Ghent were he performed with Mikhail Bezverkhny and Evan Parker, and of course we performed again and again his music in Afkikker with the poetry.

The acoustics, the sound, the public are the elements that make a performance. As science has always cut the observer, the public was never taken into consideration, although quantum physics, a 100 years ago, has changed the paradigm. It’s now on the public to answer, as Beckett mentiond GO DOT, GO!

So the school of Lacy will not be formed by jazz players, but by those who can find the source, the eternal ideas of Plato, the sychronicity field of Jung and of course the quantum field, the nonlocal entanglement where mind is communication directly with mind.

By finding the right vibrations we get one, not only with Lacy but also with those he mentioned, his friends, and all other scientists and artists we are entangled with.

It is not Darwin but it was Lamarck who introduced the context that matters. The context was most of all his public, the organizers, those who taped secretly his music, those who bought his records and even the maffia who once produced a record of Lacy, he was regretting.

Grateful to be his friend, I hope we can make the world better.

rita en steven 2

Rita De Vuyst

On the birthdat if Steve Lacy in Tredozio, Italy

raisa tek1

Afkikker laat de dichters aan het woord!

DE STEM VAN DE WIND  met OLGA MENTCHIK

AFKIKKER laat de warme stem horen van een Russische-Belgische zangeres die  poëzie moeiteloos op muziek zet.  2 februari 2018 om 20 uur  inkom 6 euro.

De dichters die aan bod komen zijn:Anna Achmatova, Igor Severyanin, Victoria Lepko, Marina Tzvetaeva, Linda As, Ann Van Moere, Julius Schellens, Rita De Vuyst

olga

marina tzv1

Olga Mentchik 

Marina tzvetaeva

Omdat men haar niet mag vergeten, de grote geest die buiten de tijd leefde en nog steeds onze avonden verlicht. We herdenken haar ook speciaal op 2 februari 2018 met haar gedicht, De Dichter. 

MARINA  TZVETAEVA      LE POETE

Il commence de loin son discours, le poète

Il l’emmène loin, son discours, le poète

            Planètes, marques, chemins détournés

            Ravins de paraboles…..entre oui et non

            Et même jetés du haut d’un clocher

            Il fera un détour….car la voie du poète

Est celle des comètes, rompues les liens

D’effets, de causes – telles sont ses mailles

Le front dressé – aucun espoir!            les éclipses

Des poètes ne sont pas dans les calendriers

            Il est celui qui brouille les cartes

            Mélange les poids, mêles des chiffres

            Il interroge le maître, lui – le disciple

            Et il bat Kant à plates coutures

Dans le cercueil de la Bastille

Il s’épanouit toute la splendeur

D’un arbre en fleurs….il est celui

Dont on a tous perdu la trace

Le train toujours manqué

            Car la voie du poète

Est celle des comètes: pour chauffer

Il consume, pour pousser il déchire

Explosion, effraction –    la route

Une courbe échevelée….

            Mais pas dans les calendriers!!

241px-Kuzma_petrov-vodkin,_ritratto_di_anna_akhmatova,_1922

Anna Achmatova

ANNA ACHMATOVA – WILLOW
And I grew up in a patterned tranquility
In the cool nursery of the young century
And the voice of man was not dear to me
But the voice of the wind I could understand
But best of all the silver willow
And obligingly, it lived with me all my life

It’s weeping branches
Fanned my insomnia with dreams
And strange!–I outlived it
There the stump stands; with strange voices
Other willows are conversing
Under our, under those skies.
And I am silent…As if a brother had died. 

rita de vuyst

Rita De Vuyst

RITA DE VUYST       MUZE

Oh muze, laat opnieuw de woorden vloeien

Voor hen die ons dierbaar zijn

Omdat de diepe wonden die ons verdoofden

Weer helemaal geheeld mogen zijn

 

Laat dan weer de lente komen

De bloesems die de bomen tooien

Opdat onze kinderen het mogen horen

Wat wij als lentevogels zongen

 

Laat dan ook de woorden openbaren

De vorming van goddelijke paren

Ook al is de werkelijkheid slechts droom

En dragen rozen een doorne kroon

RITA DE VUYST       LIED ZONDER MORGEN

Tranen van doden sijpelen langs de spleten

Van oogkassen

Woorden en gezangen gonzen in de schedels

Ik hoor ze zuchten in het beton

Het licht van de voorjaarszon doet herinneringen trillen

Ze versperren de weg naar morgen

 

Aan de overkant de levende doden

Hun dodenmaskers strak en zielloos

Ingegraveerd

In het systeem van macht

Met kunstmatige intelligentie

Ook zij versperren de weg naar morgen

 En is het de liefde niet

Die telkens weer wakker schiet

En de hemel ziet?

Verder hebben we ook 1 september al vastgelegd voor een studiedag rond Johan Daisne, hopelijk met dezelfde muzikanten als in de film.

Naast allerlei private feestjes kunnen er ook eigen projecten voorgesteld worden in Afkikker. De huur is 25 euro/uur. Wij kunnen zorgen voor hapjes, drank kan vanzelfsprekend niet worden meegebracht.

Ons archief al goed aangegroeid, we hebben verscheidene CD’s en DVD’s te koop van onze projecten rond Steve Lacy en Mikhail Bezverkhni. Rond al deze projecten heb ik ook boeken gepubliceerd zoals:

Bone, A Tribute To Steve Lacy met CD Mother Goose

Wie Betaalt de Muze met gedichten van Walter Verraes en Vladimir Kaigorodov

Lumen, met bijdrage over de evolutie van Walter Verraes

The Quantum Jump, wetenschapsfilosofie rond kwantumfysica

The word is coming in, met manifest of music opgedragen aan Lacy

Hard van Steen, alles over het huis van Afkikker als Hooghuys en gemeentehuis van het Sint-Pietersdorp in de Middeleeuwen

Een fotoboek over de receptie van de 100ste verjaardag van Johan Daisne

Waar de trein bleef stille staan: uitleg over De Trein der Traagheid

DVD De Trein der Traagheid een docudrama met eigen interpretatie

Next concert Olga Mentchik op 2 februari 2018 inkom 6 euro om 20 u in Afkikker, reservatie gewenst, plaatsen zijn beperkt. liederen gecomponeerd door Olga op teksten van Russische en Vlaamse dichters

Voorstelling première De Trein der Traagheid op vrijdag 20 oktober 2017 in het kader van het filmfestival in Gent.

p1000605

uitnod. de trein

p1000606

Pentekeningen Guy Couckhuyt

p1000453

muze 001

Dit docudrama is een interpretatie van de novelle van Johan Daisne, gepubliceerd in 1948. Opname, regie en montage Ivo fisher, onderzoek en presentatie Rita De Vuyst. Dvd is verkrijgbaar in Afkikker alsook een boek met uitleg Waar de Trein Bleef Stille Staan. Deze docudrama vertelt het verhaal op de trein van Brussel naar Gent, de plaats waar Daisne zijn inspiratie kreeg voor de novelle toen de lichten uitvielen in de trein. Dit herinnerde Daisne aan de laatste wereldoorlog. Toen de oorlog uitbrak waren veel burgers en soldaten die hun legerdienst nog niet beëindigd hadden gevlucht naar het Zuiden van Frankrijk. Daisne als luitenant kreeg de opdracht zich bij deze soldaten te voegen en een trein te zoeken om deze naar huis te brengen nadat België zich had overgegeven.  De opnamen voor het restaurant zijn gebeurd in Afkikker en het veldhospitaal is gefilmd in de Sint-Kwintenskapel. Maurice De Schoenmaecker vertelt over zijn ervaringen in Frankrijk en is heden de enige getuige in leven. Er is muziek van Steve Lacy, liederen van René De Vuyst, een sonate van Ysaÿe gespeeld door Mikhail Bezverkhni voor de honderste verjaardag van Johan Daisne in de Sint-Kwintenskapel en er is muziek van Zuid-Frankrijk Lo Rosinol.

affiche liesbeth0010

Dichters ten tijde van de terreur onder Stalin

affiche rushes scan0003

Marina Tsvetaeva     Osip Manderstam      Anna Akhmatova

Steve Lacy afkomstig van Kiev, componeerde voor hen een lauwerkrans met zijn  CD Rushes.

Deze CD is out of print,  er is mij echter gevraagd deze CD nieuw leven in te blazen, omdat gedichten belangrijk zijn. Dichters nemen rechtstreeks contact met de onderbewuste lagen van de collectieve informatie pool en plaatsen zich meteen buiten tijd en ruimte. Het is de essentie van wat men kunst kan noemen. Lacy als profeet nam contact op met zijn medebroeders en zusters die de terreur ten goede en ten kwade moesten doorleven.

Nu neemt Afkikker het roer in handen door deze woorden opnieuw te laten spreken, in een openbare ruimte waar er geen gevaar is om afgeluisterd te worden en gedeporteerd te worden zoals het met Mandelstam gebeurde. Zijn vrouw Nadezhda heeft zijn woorden gememoriseerd en later gepubliceerd, haar memoires lezen we in Hope against Hope.

Samen met de gedichten in het Russich en in vertaling, laten we de muziek horen. Music gives them wings!

 Op vrijdag 29 september om 20 uur gratis inkom

RUSHES

Zeer algemeen werken we hier rond het bewustzijn. Iets wat in de wetenschap niet te vinden is en dat ze met de robots nooit gaan kunnen evenaarden ook al planten ze er levende neuronen in. Het transcendente bewustzijn is het domein van de mysticus en de grote Kunst. Het kan niet gemeten worden, we kunnen het enkel intuïtief benaderen en voelen. Het heeft zeker en vast ook iets met de grote Liefde te maken.

Ik heb Mandelstam leren kennen toen ik bij Lacy op bezoek was in Parijs en op zijn boekenkast een zeer groot vulumme zag staan met de naam Mandelstam. Deze zoektocht bracht mij naar de Acmeïsten, ze zijn slechts met 4 of 6 maar niet met 7 zoals Akhmatova schreef in haar memoires. De Acmeïsten waren een groep van dichters in Sint-Petersburg later Leningrad en Moscou, rond 1910-20, waaronder dus Osip Mandelstam, Marina  Tsvetaeva, Anna Akhmatova, Pasternak, Gumiljev. Geboren rond 1890 waren ze toen amper 20 jaar oud. Ze hebben allemaal Europa doorkruist en hadden een grote kennis van de algemene cultuur, muziek, literatuur, schilderkunst. Het is vooral de diepgang van hun werk dat zo tekenend is en inspirerend. Het was een reactie op de symbolisten die in de hogere sferen verzeild raakten en bijgevolg nog moeilijk te volgen was. De Acmeïsten bleven bij het aardse der dingen en noemden de dingen bij hun naam: een huis, een koffiekan, een blik, een glimlach, van deze woorden hadden ze geen schrik. Hun ritme en woordzang kunnen we echter in vertaling niet vatten, dat gaat voor ons verloren maar toch in hun woorden hebben ze altijd zo dicht mogelijk bij de waarheid gebleven en ook beweerd dat zij de waarheid gevonden hadden zoals in het gedicht: I know the truth van Tsvetaeva..

We beginnen met Marina Tsvetaeva, geboren in

(Moskou8 oktober 1892 – Russische dichteres  Zij liet meer dan duizend gedichten en poëmen, acht toneelstukken, talrijke essays en brieven na.

Voor haar was het woord heilig. Ze stond bekend om haar zeer sterke en onafhankelijke persoonlijkheid. Haar leven verliep tragisch

Het gezin waarin Marina Tsvetajeva opgroeide was geen doorsneegezin. Haar vader, Ivan Vladimirovitsj Tsvetajev, was hoogleraar aan de universiteit van Moskou. Zijn levenswerk was de realisatie van een intussen meer dan een eeuw bestaand museum voor beeldende kunst. In eerste instantie was dit bedoeld voor de klassieke beeldhouwkunst. Het werd in 1912 geopend in bijzijn van tsaar Nicolaas II. Sinds 1937 wordt dit het Poesjkinmuseum genoemd. Haar moeder, Maria Alexandrovna Tsvetajeva  was een pianiste van Duits-Poolse afkomst. Zij had concertpianiste willen worden en nu bestemde zij Marina daartoe voor. In haar eerste jaren bracht Marina zo vele uren achter de piano door, maar ze was meer geboeid door de taal.

Afbeeldingsresultaat

Toen Marina veertien jaar was overleed haar moeder. Haar vader verloor ze op haar twintigste. Vertaald werk van Marina over haar jeugd is opgenomen in Herinneringen en Portretten.

Tijdens haar middelbareschooltijd verbleef Marina verscheidene malen in Italië, Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. Ze volgde als zestienjarige een zomercursus Franse letterkunde aan de Sorbonne. In 1910 introduceerde de symbolistische dichter Lev Lvovitsj Koblinski (Ellis) haar bij  de literaire kringen van Moskou. Kort daarna verscheen haar eerste dichtbundel Avondalbum.

Op de Krim leerde ze Sergej Efron kennen en trouwde met hem in januari 1912. Ze kregen twee dochters: Ariadna (roepnaam: Alja) in 1912 en Irina in 1917.

In 1914 ontstond een liefdesrelatie tussen haar en Sofia Parnok die tot 1916 zou duren. Ze zou daar twee decennia later in Brief aan de Amazone over schrijven. In de winter van 1915-1916 verbleef ze op initiatief van Parnok in Petersburg en maakte ze kennis met enkele bekende dichters, onder wie  Osip Mandelstam.

 Met Mandelstam ontstond een vriendschap en ze liet hem haar Moskou zien. Die ervaring zou hem tot nieuwe gedichten inspireren. Anna Achmatova, ook in Petersburg woonachtig, ontmoette tot haar spijt toen nog niet. Ze ontkende dat er sprake was van rivaliteit tussen haar en Achmatova. Ik dacht echter dat er een relatie ontstond tussen beiden.

Afbeeldingsresultaat voor mandelstam

Achmatova zou dit later ‘een welriekende legende’ noemen.

Vertaald werk van Marina over haar verblijf op de Krim en in Petersburg is opgenomen in Levend over levend

Na de Oktoberrevolutie in 1917 vluchtte haar man naar het zuiden en sloot zich als officier aan bij het Witte Leger. Marina bleef met haar kinderen in Moskou wonen in haar ‘zolderpaleis’, . Zonder inkomen was er al gauw gebrek aan het meest noodzakelijke. Haar woning was slecht verlicht, had deurbel noch slot. Eens liet, volgens Sergej Volkonski, een door haar armoede geschokte inbreker geld bij haar achter. Vaak nam ze van anderen wat ze nodig dacht te hebben, want ze wilde hen niet met gebedel in verlegenheid brengen. Verder verwerkte ze meubels tot brandhout, verkocht spullen om aan voedsel te komen.

 Alja, haar oudste dochter, omschreef (december 1918) haar moeder als ‘geen moeder’ en als ‘iemand met veel ringen aan haar vingers, die soms verloren rondliep en dan opeens wakker leek te worden, begon te praten en ergens heen moest’. Mede als gevolg van de hongersnood overleed Marina’s jongste dochter Irina, ‘een steeltje met een bloem erboven’, in februari 1920 in een kindertehuis bij Moskou. Vrienden en kennissen maakten zich later verwijten, dat ze dit niet hadden voorkomen.

Begin 1921 nam zij deel aan een dichteressenavond. Deze werd georganiseerd en ingeleid door de communist geworden Valeri Brjoesov. De zaal was goeddeels gevuld met sympathisanten van het nieuwe regime en (ex-) militairen. Tijdens de inleiding stelde Brjoesov dat vrouwen alleen over passie en vriendschap konden schrijven, al was er na de omwenteling hoop dat zij zich verder zouden ontwikkelen. Tsvetajeva declameerde lofliederen op het al verslagen Witte Leger. Na ieder gedicht was het eerst verbaasd stil, daarna klonk applaus. Zij eindigde met een ode aan de tsaar.[3]

Na de oorlog was haar man naar Praag uitgeweken. Marina vertrok, met de bedoeling zich bij hem te voegen, met Alja in mei 1922 in eerste instantie naar Berlijn. Ze werd daar opgevangen door Ilja Ehrenburg, die haar introduceerde in het bruisende leven van Russische emigrantenschrijvers, dat zich voornamelijk afspeelde op de Prager Platz in cafe ‘Prager Diele’. Ze ontmoette daar onder anderen Andrej Bely. Tussen haar en Ehrenburg ontstond al spoedig een verwijdering, waarschijnlijk omdat hij, in haar ogen, te wisselvallig was tegenover het Sovjetregime.

Met Efron vestigde zich in 1923 in Praag.

In haar Praagse tijd ontstonden nieuwe problematische liefdesaffaires: Een schriftelijke met de literaire criticus Aleksandr Bachrach uit Berlijn en een lichamelijke met Konstantin Rodzevitsj. De correspondentie met Bachrach resulteerde in Het uur van de ziel. De teleurstelling van de abrupt afgebroken relatie met Rodzevitsj was aanleiding voor het schrijven van het Poëem van het einde (opgenomen in Werken). In februari 1925 beviel Marina van een zoon: Georgi (roepnaam: Moer). Later dat jaar (november) vestigde het emigrantengezin Efron zich in Parijs, omdat de publicatiemogelijkheden voor Marina daar groter zouden zijn. Marina correspondeerde in die tijd met Rainer Maria Rilke en Boris Pasternak. Ze schreef naar aanleiding van het overlijden van Rilke, december 1926, het gedicht “Novogodnjeje“, vertaald als Nieuwjaars-groet-brief of -wensJoseph Brodsky meent in zijn uitvoerig essay Voetnoot bij een gedicht dat dit een mijlpaal is, niet alleen in haar werk, maar in de Russische dichtkunst in het algemeen.

Afbeeldingsresultaat voor pasternak

Pasternak

Aanvankelijk werd ze in de kringen van de Russische emigranten gewaardeerd. Een voordrachtsavond van Marina in Parijs bijvoorbeeld trok zoveel publiek dat de ramen van de zaal werden opengezet, zodat degenen die niet meer naar binnen konden de avond toch konden meemaken. Maar allengs traden er spanningen op. Zo schreef zij in de herfst van 1928 een open brief aan de door haar gewaardeerde Sovjetdichter Vladimir Majakovski, hetgeen haar in het emigrantenmilieu publicatiemogelijkheden kostte. Wel bleef zij steun ondervinden in de contacten met de ook uitgeweken Sergej Volkonski, die sinds 1926 directeur van het Russische conservatorium in Parijs was. In de jaren dertig zou zij veel autobiografisch, essayistisch en biografisch proza schrijven om in een schamel onderhoud van haar en de haren te kunnen voorzien. Intussen deden sinds haar vertrek, volgens Pasternak, haar nieuwe gedichten in Moskou in handschrift de ronde.

Tsvetajeva keerde in juni 1939 terug naar de Sovjet-Unie. Deze beslissing werd naast isolement, armoede, heimwee en zorgen over de toekomst van haar zoon vooral ingegeven door de in de jaren dertig veranderde houding van haar man jegens de Sovjet-Unie. Hij werd op den duur in Frankrijk verdacht van spionage en betrokkenheid bij moord en voelde zich in 1937 gedwongen terug te gaan. Haar dochter Alja was al eerder in datzelfde jaar naar Rusland teruggekeerd. Twee maanden na Marina’s terugkeer en hun hereniging werd Alja gearresteerd en uiteindelijk verbannen naar een dorpje in Siberië. De arrestatie van Sergej volgde in oktober 1939. Hij werd beschuldigd van pogingen door middel van infiltratie in de geheime dienst het communistische regime te ondermijnen, ter dood veroordeeld op 6 juli 1941 en uiteindelijk op 16 oktober 1941 in de Lubjanka-gevangenis gefusilleerd. Marina heeft nog geprobeerd hun lot te verlichten door het sturen van pakjes en het schrijven van een brief aan Stalin.

Marina probeerde zich met vertalingen in leven te houden maar kon zich uiteindelijk maar nauwelijks handhaven in Moskou. In juni 1941 ontmoette ze na bemiddeling van Pasternak, voor het eerst en het laatst, Anna Achmatova. Hun voorafgaande telefooncontact verliep volgens Achmatova absurd: ‘Eén dichter is goed, twee een ramp’. Daarna, begin augustus – de Tweede Wereldoorlog was nu ook voor Rusland definitief begonnen – vertrok Marina met haar zoon als evacué naar Jelaboega, een stad ongeveer 800 kilometer ten oosten van Moskou. Vermoedelijk veronderstelde ze dat, ten gevolge van haar onafhankelijkheid, de aandacht van de autoriteiten op haar gericht was en dat zij daardoor een bedreiging was voor zijn toekomst. Ze maakte daarom op 31 augustus 1941 door verhanging, ‘mijn ogen zoeken naar een haak’, een einde aan haar leven. Ze werd begraven in Jelaboega, maar waar haar graf precies ligt is niet bekend. Haar zoon wist, zo blijkt uit zijn dagboeken, tot augustus 1943 de autoriteiten te ontlopen. Daarna sneuvelde hij als militair in het Rode Leger, waarschijnlijk in de zomer van 1944 in Wit-Rusland. Alja’s verbanning werd in 1955 opgeheven. Eenmaal in vrijheid zette zij zich tot haar dood in 1975 in voor het behoud en de verspreiding van het werk van Marina Tsvetájeva. Ook Ilja Ehrenburg, die in de Sovjet-Unie een invloedrijk man was geworden, zette zich vanaf 1957 in voor de publicatie van haar werk.

I Know the Truth by Marina Tsvetaeva

I know the truth — give up all other truths!

No need for people anywhere on earth to struggle.
Look — it is 
evening, look, it is nearly night:

what do you speak of, poets, lovers, generals?

The wind is level now, the earth is wet with dew,

the storm of stars in the sky will turn to quiet.
And soon all of us will sleep under the earth, we
who never let each other sleep above it.

Osip Mandelstam

Osip Emiljevitsj Mandelstam (Warschau15 januari 1891 – Vtoraja Retsjka nabij Vladivostok27 december 1938) was een JoodsRussisch dichter en essayist. Hij wordt beschouwd als een van de grootste Russische dichters van de twintigste eeuw. Zijn werk was in de Stalin-tijd vrijwel onbekend buiten Rusland en kon niet of slechts incidenteel gepubliceerd worden. Mandelstams poëzie wordt, samen met die van Anna Achmatova, Pasternak, Tsvetaeva en Goemiljov gerekend tot het Acmeïsme. De eerste gedichten van Mandelstam waren onpersoonlijk, maar later begon hij ook meer expliciet te schrijven, met de dichterlijke analyse van zijn eigen ervaringen, de geschiedenis, en de actuele ontwikkelingen in politiek en samenleving.

Osip Mandelstam werd geboren in Warschau, dat toen nog onderdeel was van het Russische Rijk, en groeide op in Leningrad. Zijn vader was een succesvol handelaar in leerproducten en zijn moeder was pianolerares. Beide ouders waren joods, maar niet erg praktiserend. Thuis werd Mandelstam onderwezen door gouvernantes en privéonderwijzers en toen hij oud genoeg was, stuurden zijn ouders hem naar de prestigieuze Tenisjev-school, waar hij van 1900 tot 1907 verbleef. In 1907 reisde hij af naar Parijs en later naar Duitsland, waar hij van 1909 tot 1910 oude Franse literatuur bestudeerde aan de Universiteit van Heidelberg. Na zijn kortstondige studie in Duitsland reisde hij terug naar Rusland, waar hij van 1911 tot 1917 filosofie studeerde aan de universiteit van St. Petersburg. Hij trouwde met Nadjezjda Mandelstam. Zijn vrouw wist, in de tijd dat publicatie vrijwel onmogelijk was en geschreven teksten gevaarlijk waren. Ze heeft veel gedichten van haar man voor het nageslacht  bewaard, door ze uit het hoofd te leren.

Mandelstam debuteerde in 1910 in het tijdschrift Apollon en in 1911 werd hij lid van het ‘Dichtersgilde’, waarin de acmeïsten verenigd waren. Als dichter verwierf hij faam met de gedichtenbundel Kamen (steen), die in 1913 verscheen. De onderwerpen van de gedichten in de bundel waren divers en liepen uiteen van muziek tot de architectuur uit de klassieke oudheid. Kamen werd gevolgd door de bundels Tristia (1922) en Stichotvorenija 1921-1925 (1928).

In 1922 trouwde hij met Nadezhda Manelstam die na zijn dood zijn werk publiceerde en veel had gememoriseerd. Zij stierf in 1980 en werd 81.

Mandelstam ging echter gebukt onder armoede. Hij moest in zijn onderhoud voorzien met het schrijven van kinderboeken en het vertalen van werken.

Van 1925 tot 1930 schreef hij geen gedichten meer maar proza. In 1930 maakte hij een reis naar Armenië, wat het laatste grote werk opleverde dat nog gepubliceerd werd tijdens zijn leven. Hij reisde door de meest afgelegen provincies van Armenië. Zogenaamd als journalist, om zijn vijanden, de machthebbers in Moskou, van zich af te houden, die hem verdachten van staatsondermijnende sympathieën.

Mandelstam werd in 1934 gearresteerd vanwege het gedicht “de heerser” dat Stalin als een persoonlijke belediging opvatte. In dit gedicht werd Stalin omgeschreven als “Kremlinbewoner uit de bergen, de wurger en boerendoder // zijn dikke vingers vet als wormen // en zijn woorden onwrikbaar als loden gewrichten // zijn kakkerlakkensnor lacht etc”. (vert Kees Verheul). Naar aanleiding van dit gedicht werd Mandelstam verbannen naar het plaatsje Tsjerdyn in de Oeral, maar na een zelfmoordpoging werd zijn verbanning verplaatst naar Voronezj. Zijn verbanning eindigde in 1937. In 1938 werd hij weer opgepakt, wegens vermeende antirevolutionaire activiteiten, en tijdens zijn ondervraging bekende hij een antirevolutionair gedicht geschreven te hebben. Mandelstam werd veroordeeld tot vijf jaar in een werkkamp, maar lang voordat hij aankwam op zijn bestemming was hij al zo verzwakt, dat hij in een van de vele doorgangskampen bezweek. Hij stierf in een Goelagkamp in de buurt van Vladivostok, op 27 december 1938.

Mandelstam werd internationaal bekend en beroemd in 1970, toen zijn geschriften in het westen werden gepubliceerd. Mandelstams verhaal “De Egyptische postzegel” verscheen samen met autobiografische teksten in de gelijknamige bundel in 1978 bij Uitgeverij Van Oorschot in de reeks Russische Miniaturen. Zijn weduwe, Nadjezjda Mandelstam, publiceerde haar tweedelige memoires, waarin haar leven met Mandelstam in het tijdperk van Stalin in al zijn facetten uit de doeken werd gedaan.

SKETCH             OSIP MANDELSTAM

 Un corps me fut donné – pour quelles fins ?

Ce corps qui est un seul, tellement mien

Ce bonheur serein, vivre et respire

Qui, dites-moi, dois-je en remercier ?

Je suis le jardinier, la fleur aussi

Au cachot du monde point seul ne suis

Mon souffle, ma chaleur ont embué

Déjà la vitre de l’éternité

Si du dessin s’y incrussent les traits

L’instants d’après nul ne les reconnait

Que de l’instant s’écoule la buée

La chère esquisse n’en sera brouillé

 

SEQUEL                       OSIP MANDELSTAM

 Mounds of human heads are wandering into the distance

I dwindle among them, nobody sees me

But in books much loved, and in children’s games I shall rise

From the dead to say

The sun is shining!

Anna Akhmatova

220px-Anna_Akhmatova_1913-1914_by_Savely_Sorin

Ze werd geboren in een dorpje bij Odessa en groeide van haar eerste tot haar zestiende jaar op in Tsarskoje Selo (Tsarendorp) nabij Sint Petersburg waar ze ook het gymnasium bezocht. ‘s Zomers logeerde ze vaak op de Krim bij Sebastopol. Ze zwom er graag: ‘Ik raakte bevriend met de zee.’ Ook zag ze daar archeologische resten van de Klassieke Oudheid. In 1905 scheidden haar ouders. Ze woonde een jaar in Jevpatorija, ook in het Zuiden, daarna in Kiev waar ze haar gymnasiumopleiding afrondde. Achmatova studeerde eerst rechten, later stapte ze over op taal- en letterkunde. Ze schreef sinds haar elfde. Haar vader wilde niet dat ze onder de adellijke familienaam publiceerde. Hij was bang dat zij die daardoor zou bezoedelen. Zij koos daarom op haar zeventiende als schrijversnaam: Anna Achmatova. Die ontleende ze aan haar overgrootmoeder van Tataarse afstamming. Annenski was één van haar grote voorbeelden.

Van 1910 tot 1918 was ze gehuwd met de dichter Nikolaj Goemiljov. In het begin van hun huwelijk maakten ze reizen naar Parijs en Italië. Zij was erg geïnteresseerd in beeldende kunst. Modigliani tekende haar. Ook maakte ze de opkomst van het Russische Ballet in Parijs mee. In 1912 kregen ze hun zoon Lev. Ze zou in deze jaren in haar eigen land de mozaïekkunstenaar Boris Anrep. ontmoeten, die grote indruk op haar maakte. Haar bundel Een Witte Vlucht droeg zij in 1917 aan hem op.  Ook raakte ze bevriend met Boris Pasternak.

Met de dichters Sergej GorodetskiOsip Mandelstam en Nikolaj Goemiljov en anderen behoorde ze tot ‘Het dichtersgilde’, een literaire groep die zich ook Acmeïsten noemden naar het Griekse woord ‘άχμή’ (akmé): hoogtepunt, bloei. Zij streefden naar een apollinische helderheid en zetten zich af tegen de symbolisten, met hun dionysische hang naar mystiek, gecompliceerde meerduidigheid en occultisme. In plaats van metaforen voor het hogere te gebruiken verwezen ze liever naar aardse dingen. Ze waren daarbij niet experimenteel zoals in het Futurisme, dat zich gelijktijdig als reactie op het symbolisme ontwikkelde. Hun bijeenkomsten leken op workshops waar nieuwe schrijfwijzen werden ontwikkeld. Een belangrijke techniek die Achmatova zich daarbij al vroeg eigen maakte was die van de metonymen. Bijvoorbeeld het vermelden van een jongeman met een donkere huidskleur in een omgeving met de kenmerken van Tsarskoje Selo riep al gauw de gedachte op dat het hier om de jeugdige Poesjkin zou gaan.[4] De belangrijkste thema’s van haar vroege werk zijn liefde en dichterschap. Dat wordt bovendien gekenmerkt door melancholie en teleurstelling, bijvoorbeeld over de tragedie die de Oktoberrevolutie van 1917 in haar land heeft veroorzaakt. Tijdens haar activiteiten in het dichtersgilde raakte ze bevriend met Michail Lozinski (1886 – 1955), een vriendschap die tot zijn overlijden zou blijven. Lozinski zou vooral bekend worden als vertaler. In ‘Het dichtersgilde’ trad hij op als redacteur, uitgever en diplomatiek corrector die Achmatova en menig ander behoedde voor vergissingen die hun publicaties geschaad zouden hebben.

Schets van Michail Lozinski en Anna Achmatova, door Sergej Gorodetski, 1913.

Van 1918 tot 1921 was ze ongelukkig getrouwd met de assyrioloog Vladimir Sjilejko. Haar zoon werd opgevoed door Goemiljov’s moeder. Van 1926 tot 1938 woonde ze samen met de kunsthistoricus Nicolaj Poenin. Opvallend was dat ze met hem samenwoonde in een huis met twee kamers: Eén voor hen en één voor Poenin’s vrouw en dochter. Een zekere spanning tussen de bewoners moet onvermijdelijk zijn geweest.

Achmatova’s eerste echtgenoot, Nikolaj Goemiljov, werd in 1921 beschuldigd van deelname aan de Tagantsev-samenzwering en door de communisten gefusilleerd.[6]

In de begintijd van Het Dichtersgilde raakte ze bevriend met Osip Mandelstam. Ze bleven als vanzelfsprekend trouw aan hun gemeenschappelijke achtergrond. Wanneer Achmatova door een gemiste trein laat aankwam plaagde Mandelstam: ‘U reist zo snel als Anna Karenina’. En in 1936 toen Achmatova hem als balling in zijn uitzichtloze situatie bezocht, verwoordde zij in de laatste regels van haar gedicht Voronezj:

Maar in de kamer van de verbannen dichter
Houden angst en Muze beurtelings de wacht,
En er breekt een nacht aan
Die geen ochtend kent.[7]

concreet, helder en invoelbaar wat Mandelstam en vele anderen in die tijd doormaakten.

Behalve Achmatova’s autobiografie, De echte twintigste eeuw, schreven haar vriendinnen, Nadezjda Mandelstam en Lidija Tsjoekovskaja, biografisch werk over haar. Verder is zij gedurende haar leven veelvuldig weergegeven door beeldend kunstenaars. Zij was dan ook, volgens Joseph Brodsky, een overweldigende verschijning: Een meter tachtig, met donker haar, een blanke huid en bleke grijsgroene ogen als die van een sneeuwluipaard, rank en ongelooflijk elegant.]

Tussen 1922 en 1940 publiceerde Achmatova geen eigen gedichten meer. Wel hield zij zich intensief bezig met de bestudering van het werk van Poesjkin. Met de dichtbundel Uit Zes Boeken keerde ze in 1940 voor heel korte tijd terug in de literatuur van de toenmalige Sovjet-Unie. In 1934, na de moord op het hoge partijlid Sergej Kirov, volgden massa-arrestaties waarbij Achmatova’s zoon enkele malen werd opgepakt en weer vrijgelaten tot hij in 1938 opnieuw werd gearresteerd en na 17 maanden gevangenis in de Kresty gevangenis in Leningrad tot tien jaar werkkamp (Norilsk) veroordeeld. Achmatova stond, zoals zovelen in die jaren, steeds weer bij de gevangenis in de rij om pakketjes voor hem af te geven. Ze schreef over deze zware tijd de gedichtencyclus Requiem. Haar zoon zou vervroegd worden vrijgelaten en nam dienst in het leger. Als soldaat was hij betrokken bij de slag om Berlijn.

In juni 1941, toen ze in Moskou was, ontmoette ze Marina Tsvetajeva. Het was al lang Tsvetajeva’s wens geweest haar te ontmoeten. Achmatova leek ten aanzien daarvan terughoudend, maar stemde toe na bemiddeling van Pasternak. Na de dood van Tsvetajeva, enkele maanden later, vroeg ze zich af hoe Tsvetajeva die ontmoeting beschreven zou hebben. Ze stelde zich voor dat Tsvetajeva’s beschrijving prachtig zou zijn geweest, maar wel ver verwijderd van haar eigen ervaring. En ze prees haar om haar gulle geschenken, zoals haar met eigen hand overgeschreven Epos van lucht, een blauwe sjaal, een broche, een mohammedaans bidsnoer, het Kremlin in Moskou, al wist ze niet altijd goed wat ze ermee moest aanvangen.

Nadat de Sovjet-Unie in diezelfde maand juni betrokken raakte in de Tweede Wereldoorlog hield Achmatova in de zomer radiotoespraken om vrouwen in Leningrad moed in te spreken. In september werd ze geëvacueerd, eerst naar Moskou, daarna naar Tasjkent. Enkele patriottische gedichten van haar werden gepubliceerd, een ervan in de Pravda. Dat een Grande Dame uit pre-revolutionaire tijden zich achter de Russische zaak schaarde, betekende iets voor anderen die hun bedenkingen hadden tegen het regime. Ze verloor daarbij haar onafhankelijkheid niet. De meeste kunstenaars waren verplicht iets te doen voor het regime om te kunnen overleven. Dit is daardoor in het Westen niet altijd goed begrepen.

Eind 1945 en begin 1946 bracht de Engelse, van oorsprong Lets-Russische, diplomaat en filosoof Isaiah Berlin enkele bezoeken aan haar. Voor haar was dit aanleiding de gedichtencycli Cinque en De wilde roos bloeit te schrijven. Beide zijn opgenomen in het Het Zevende Boek. De Sovjet-overheid begon haar te schaduwen en af te luisteren en zij ondervond veel hinder van de officiële communistische kritiek. Na een vernietigende toespraak van Andrej Zjdanov, namens het regime verantwoordelijk voor cultuur, werd ze in 1946, tezamen met Michail Zosjtsjenko, uit de Schrijversbond gestoten. Zjdanov karakteriseerde Achmatova als ‘half hoer half non’. Sindsdien kon zij slechts door vertaalwerk in haar levensonderhoud voorzien. In 1949 werden haar zoon Lev Goemiljov en de man met wie zij tot 1938 had samengewoond, Nikolaj Poenin, gearresteerd. Zij weet deze maatregelen aan haar ontmoetingen met Berlin. (Mogelijk is ook een in 1946 gemaakte foto van haar voor de zuilengalerij van het Kremlin door het regime als een uitdaging opgevat.) Om Stalin tot een betere behandeling en vrijlating te bewegen schreef zij in 1950 de cyclus Hulde aan de Vrede. Later wilde ze die cyclus niet in haar verzameld werk hebben opgenomen. Poenin stierf in 1953 in strafkamp Workuta benoorden de poolcirkel (dagrantsoen: 1 haring, 300 gram brood, beker water; dagbesteding: 10 uur fysieke arbeid bij temperaturen soms lager dan – 30°C). Haar zoon kwam in 1956 uit strafkamp vrij. Achmatova werd sindsdien stapsgewijs gerehabiliteerd. Berlin bezocht haar land nogmaals, maar ze weigerde hem nu te ontmoeten uit angst voor het lot van haar zoon. In 1958 werd ze opnieuw lid van de Schrijversbond en mocht weer, zij het gecensureerd, publiceren. Ze kreeg een huisje toegewezen in de schrijverskolonie Komarovo

In het Westen waardeerde men haar. Zo bracht de Amerikaanse dichter Robert Frost haar in 1962 een bezoek. De Russische autoriteiten deden daarbij veel moeite haar leefomstandigheden mooier voor te stellen dan ze waren.[15] In deze tijd ontving ze regelmatig een groep jonge dichters bij haar aan huis, waaronder Joseph Brodsky. Volgens Brodsky gold haar invloed niet zozeer de technische aspecten van de dichtkunst (metrum, ritme, rijm, klemtoon, intonatie), maar was die eerder op een verandering van geest gericht: In haar aanwezigheid veranderde het taalniveau waarmee je de werkelijkheid benaderde onweerstaanbaar in de hare.[ Aan het einde van haar leven mocht Achmatova enkele reizen maken naar het Westen. In 1964 reisde ze naar Italië om de Taormina-Poëzieprijs te ontvangen en in 1965 naar Engeland voor een eredoctoraat van de Universiteit van Oxford. Daar ontmoette ze Berlin wel. Tijdens die reis was ze ook in de gelegenheid om in Parijs Boris Anrep, na bijna een halve eeuw opnieuw te ontmoeten.[17] Niet lang daarna verscheen haar laatste grote werk, Epos zonder Held, al zou zij dat niet meer meemaken.

Zij overleed op 5 maart 1966 aan een hartinfarct en ligt begraven in Komarovo.

THE CUCKOO             ANNA AKHMATOVA

 I live like a cuckoo in a clock

I don’t envy the birds of a flock

They wind me up and I cuckoo

A fate like this – sad but true –

I can only wish, and do

On an enemy or two

THE SMILE          ANNA AKHMATOVA

 J’ai un sourire à peine perceptible

Rien, un simple mouvement de lèvre

Ce sourire, je le garde pour toi

Car il m’a donné par l’amour

Peu importe que tu sois insolent et méchant

Peu importe que tu en aimes d’autres

L’or de l’autel est toujours devant moi

Auprès de moi les yeux gris de mon époux

End of the project about the music of Steve Lacy, last concert on his birthday July 23, 2017, Lacy was born in 1934 in New York.

I’m very grateful to Andy Declerck who played 6 c0ncerts in Afkikker, mostly with the music of Steve Lacy, 3 concerts with violinist Michail Bezverkhni and pianist Stijn Engels, 1 with Chris Culpo from Paris, one with Jouni Isoherrenen from Paris and last one with Stijn Demuynck at the drums and Stijn Engels at the piano.

For me it is unforgettable!! I gave a lot of energy for the organisation, preparation, registration, food and drinks, and there will  be always the memory of such a honest search; how Lacy constucted his organic art of music. Each time I performed the poetry of Lao Tzu, Herman Melville, Brion Gysin, Manyo-shû, Kanneth Rexroth and Osaki Koyo; the Tina’s Tune with the last words of Lacy:

If I must die, let it be autumn    –    Ere, the dew is dry

As always poetry procreates silence, which can only be broken by art itself. Poety grows within a shell nobody sees it, nobody hears it, untill it breaks out by the force of nature. The media can’t touch it.  Art is multidimensional and allows no limits.

andy afkikker pixel

concert 23.7 pixel

publicaties

Archiefboeken, cd’s en dvd’s zijn te koop in Afkikker

books: 20 euro,    cd’s 15 euro,    dvd’s  20 euro

AUTOPOIESIS              Rita De Vuyst

Ruimte scheppen voor een nieuw project rond autopoiesis. Een zoektocht naar de betekenis van het woord in de context van wetenschapsfilosofie naar voor gebracht door Fritjof Capra, Maturana, Varela en vele anderen. De integratie van een oeuvre als dat van Daisne en Lacy had ik graag in deze gedachtegang opgenomen. Alleen als de compositie van een oeuvre als spiegelbeeld kan dienen, voor het systeem van de samenstelling van cellen en organen die stof tot leven brengen, kunnen we een stap dichter bij de vrede komen tussen religie, kunst en wetenschap.  Heden te dage merken we eerder een koude oorlog die vrij ernstig kan genomen worden waarbij niet partij-gebonden onderzoek het daglicht ontnomen wordt. 

Dit onderzoek zal verder gevoed worden door een herlezing van het oeuvre van Johan Daisne, Samuel Beckett en anderen. Concerten hebben ons geleerd te begrijpen dat het leven in de muziek zichzelf  kan voortplanten indien er een waar en zuiver idee achter schuil gaat zoals bij de muziek van Steve Lacy, Chopin, Beethoven, Liszt. Zij hebben het vrouwelijk en het mannelijk principe samengebracht en de traces hebben het leven gemanifesteerd in een ultiem complot. Men schept zijn vrijheid en zijn toekomst!

De nieuwe goden zullen ons het hemels geluk op aarde brengen omdat zij de tegenstellingen oplossen in het moment van inzicht en zuiverheid van idee en handeling; de geachte is de actie bij autopoiesis. Bij een splitsing van gedachte en daad kan er geen sprake zijn van kunst. Aangezien deze predestinatie ook erfelijk is en sociaal bepaald, kan deze toestand niet cognitief aangeleerd worden. 

Ik heb de indruk dat dit werk zichzelf zal samenstellen en de nodige energie zal vrijmaken voor een beleving op een steeds hogere trede van bewustzijn.

Hierbij zal ik ook trachten de synchronicity, zoals bestudeerd door Jung en Pauli hiermee in verband te brengen. 

Tenslotte zal de evolutieleer als ruggengraat dienen en zal Darwin eigenlijk terug zijn terrein moeten prijsgeven ten voordele van zijn vader Lamarck,  wiens ideeën wel degelijk gebruikt worden om het nieuwe paradigma ingang te laten vinden. 

Er is dus wel degelijk een mogelijkheid dat we terug voor de deur staan van een duidelijke befurcatie en het bewustzijn zich afsplitst tussen een hoger en een lager, zoals dit gebeurd is bij elke religie. Deze maal kan het geen blind geloof zijn maar een participatie in de creatie zelf. De kunst heeft ons geleerd hoe we kunnen scheppen, de wetenschap hoe we dat kunnen plaatsen en begrijpen; de religie heeft ons de euforie geleerd van de meditatie zonder de kennis van de neurotransmitters in de synaptische spleet. Nu komt alles gewoon samen.

Kan de objectieve wereld tevoorschijn komen

To bring science, religion and art closer we must dig  to the deepest roots and see if their fields have something in common, if their systems could be complementary within a deep ecological and spiritual level.

The field of art I  explored, religion I grew up with as a child. Science has an underground character and very difficult to penetrate.  On ResearGate I could follow the philosophy and publications of many international scientists. Thanks to  the insights and studies of brave researchers  the information can come to the surface.

Autopoiesis is a pattern that we can follow throughout the evolution of life, we can observe the formation of patterns at all levels of living systems; from cell to organ to organism and on the social level of society as well as in the ecosystem as a whole.

What is needed is a new perception of reality within a frame of a broad social and cultural context to cope with the problems of our planet the Earth which has its consequences in the global biosphere.

café voor5

The holistic point of view stresses the interconnectedness and factors of interdependence. To get a better grip on reality a radical shift is needed in our perception of values, a new moral code has to become accepted or imposed by a new political system who brings the Earth again in balance. If we are to survive we must search for an new perspective and goodwill.

How these new findings can reach the corporate leaders and the global population is a big question mark. We see that science, art and religion are intermediary, they can offer solutions but are missing the power to carry out the program. Taking this in consideration, we can see already the light in the tunnel as we think about the possibility that the  triangle science, art, religion can work as a sheeting anchor, if bringing them together in the same field.

What to expect as U.S. leaves Paris Climate Accord; withdrawing from the accord could be a political move to retain the voters who pulled the lever for the president last year. This is a very weak link of the democratic system and so the system is failing.

What is needed is wise and good leaders with a fundamental knowledge of science, insight in the functioning of art and religion; believe, knowledge and empathy must fill up the whole Triangle.

The key concept is sustainability; satisfying the needs without diminishing the prospects of neighbors and future generations;  this is also a very old wisdom.

The dramatic change of concepts and ideas that occurred in physics have brought about a profound change in our world view; in the 20s, the exploration of atomic and subatomic particles brought us in contact with an unexpected reality,  our language seemed inadequate. And still it is not so clear; the interpretation of the quantum physics is still an intense matter of discussion, it’s a very difficult matter.

Changes in paradigm occur discontinuous as a revolutionary break, called paradigm shift. Now we see that the new findings in the quantum physics are mirrored in a much broader cultural context. The changes are also breaking through in a larger social and ecological field; as we see the migrations of people, the wars going on, the depressions of working people, the social isolation, the change of the climate. The old paradigm has dominated for several hundred years, as a mechanical model of the world, the objectivity of knowledge, the importance of measurements that put quantity above quality and form and presentation above content. This was mostly a paternalistic society with accent on hierarchy and power. Now we are driven to a more maternalistic side of the system.

The new paradigm is about the ecological awareness of the underlying pattern of autopoiesis. We observe what happens; if we less disturb the balance of nature, if we use more our intuition to see the direction of evolution, if we use our feelings for aesthetics to create a new world, if we exchange information for a better understanding of the ecosystem in which we live. Ecological awareness recognizes fundamental interdependence. All this was already very good understood by the farmers, now that family farming disappeared so very quickly , a lot of insight and knowledge is lost. The modern workers are using most of all machines and robots, have very little to do  with the work on the land in the country. In some niches the country life is living on; I never thought I should take care of 3 sheep on a small estate of my parents. It gives a very special rest and feeling. Finally this is a good example of autopoiesis.

Ecology recognizes the intrinsic value of all living beings and is a spiritual awareness as well. The human spirit is understood as feeling a sense of belonging, of connectedness to the cosmos as a whole. This way the ecological awareness is consistent with the philosophy of spiritual traditions; next to the Christian mystics, the Buddhism, there are many, some are still vital others died together with their culture. The bridge between science and religion is important for the survival of our spiritual heritance; art can help to express the new bond.

Also the maternal aspect of social ecology is penetrating the old paternalistic worldview. The mother stands closer to nature as the father who has not forgotten yet hunting the animals. Patriarchy, imperialism, capitalism, racism are anti ecological and go hand in hand with the negation of women as an equal partner. The paradigm shift can be realized if there is an expansion of our maternal values; the quality of life must be integrated as well as spirituality and art in a healthy, dynamic balance of the ecosystem.

The paradigm shift includes a shift from vertical hierarchy to horizontal networks where cooperation and partnership are crucial for the survival. Darwin will not be the winner of the new system. Symbiotic cultures become a necessity for the transfer to the new society, where eco-centrical  values take over the anthropo-centrical behavior. In this wide perspective even the non-living is integrated in the network and the opposition between living and non-living disappears. In this new system also new ethics emerges in harmony with nature and the whole of the planet. Also scientific research will be dependent on the new values. Science was too long captured in its own old paradigm, many tests are happening within a closed circle. Also here the ethics must get a new code.

If we see all these shifts, the question is how all this can be realized at once. These principles are only subscribed by a minority of scientists. A few names are very important to mention: Joanna Macy, Warwick Fox, Theodor Roszak, Frijof Capra, Remo Roth, Arthur Koestler, Claudio Messori, Bernd Schmeikal, David Bohm, Larry Dossey……and many others. To concentrate on these ideas would bring us already closer to the facts, as the switch happens first into the mind.

System thinking is pioneered by biologists as Aristotle who brought biology together with physics, metaphysics, ethics and politics. The gestalt psychologists were interested in looking at the totality of the mind and behavior. Their guiding principle is that the whole is greater than de sum of its parts. The link between the eco system as a whole and the artist, is not  accepted yet; it is the composition of the oeuvre that I want to put forward as an example for thought as a system and autopoiesis. Each artist has its own style, inspiration and improvisation; the non-linearity of the oeuvre is a strong argument for the new paradigm; Steve Lacy was not only one of the best jazz musicians of the second half of the 20th century, but first of all a creator of a system, that has its roots in the whole culture of mankind; he was a prophet with a mission. The same we can say of Johan Daisne and Ilya Eherenburg, Osip Mandelstam and many others. Time to see the artists in a new context that makes them whole again, for too long their oeuvre was cut in too many pieces.

The idea of the living, spiritual Earth flourished throughout the Middle Ages and the Renaissance until the Cartesian image swept it away. Kant wrote ‘The organism will be both an organized and self-organizing being’, this was a very cautious expression, although the split of the spirituality and the rationality also was propagated by him. The idea of Goethe as the ‘harmonious whole’ got its influences too.  The living planet was incorporated by some modern scientists into the Gaia hypothesis.

The romantic ideas in poetry and literature went its own way, but were never accepted as an scientific experience; it happened on the edges while the new cell theory, the rise of microbiology and the discovery of the laws of heredity got the funds for investments. Many artists were rather starving but believed in their mission and did all they could to express their feelings, distribute their knowledge and wisdom.

At the beginning of the 20th century with the revolutionary findings in the quantum physics, the mystic, spirituality and rationality came closer for a while and even exchanged some information as there was the collaboration between Jung and Pauli; they even published together a book about synchronicity. In the quantum physics, objectivity was rejected and the integrated wholeness of the system became the new paradigm. David Bohm published ‘Science, Order and Creativity’ and ‘The Undivided Universe’, but it seems that his ideas are since long forgotten by science. The gap between science, art and religion is now rather an abyss.

The question is, if humanity will drive forwards as a whole or will there be a split into 2 kinds of humans and how will the reproduction happen? By the production of art, the artist always was conscience about his own procreation. Lacy composed ‘Traces’, what he left behind. Other musicians are playing his music in Afkikker. Now on his birthday July, 23, Andy Declerck will invite musicians who never played his music before; they will play: Cross Purposes, Esteem, Tina’s Tune, Prayer, Nowhere Street, Mother Goose, Art, blues for Aida, l’Erbe de l’oublie and Bone. And so the music will stand up again and more or less we can follow the musical ideas Lacy has put into his music. But for the comprehension of the whole oeuvre, we must look at the poetry, the words which functioned as inspiration, the poets and their historical context. Ultimately art has a political meaning and gives its answers on what happened to our brothers and sisters. The songs Lacy has written on the poems of the Acmeists, Mandelstam, Akhmatova, Tsvetajeva and Pasternak, are  of such a very deep beauty.

The drama of great composers and poets is, explains Brodsky, that in their development, they start to write for a smaller public,  until they focus on one elect and ideal person.

affiche andy scan 23.7.170002

We celebrate the birthdag of Steve Lacy in Afkikker with a concert of the trio Bone; Andy Declerck- sax, Stijn Engels- piano, Stijn Demuynck drums

Receptie om 20 u

Concert om 21 u

affiche misha scan 27.7.170002

Nog 2 concerten voor deze zomer in Afkikker met jazzsaxofonist Andy Declerck op 23.7.17 voor de verjaardag van Steve Lacy en op 27 juli 2017 om 20 u komt Mikhail Bezverkhni zijn 70 ste verjaardag vieren, iedereen is uitgenodigd die in de muziek gelooft als heler.

Het grote gelijk van de kunst en hoe een zonderling en intellectueel  als Johan Daisne, er mee omgaat.

Ziehier zijn gedicht over het groot gelijk:

Ik heb gelijk, al moest ik iedereen te lijf

ik ben van ‘t ras niet van die zoetjes treuren

pas op die ‘t waagt iets van mijn werk te scheuren

er ligt een browning onder mijn geschrijf

ik heb gelijk, al hitsen ze ‘wat lef’

het is niet waar, ik ben geen lake protser

ik ben niet op mijn eigen kleine zelve trotser

omdat ik zijn goud uit mij opwaarts hef

heb ik dan geen gelijk zeg natte straat

lantaarns van mijn jeugd in wind en regen

o spreek, bleven jullie mij dan niet genegen

ach koele browning aan m’n nat gelaat

Johan Daisne

Samen met de muziek van Steve Lacy promoten we de dichters wiens woorden hij op muziek heeft gezet als eerste Mother  Goose, opgedragen aan Afkikker, het gedicht is van Kenneth Rexroth de godfather van de Beatpoets;

MOTHER GOOSE                KENNETH REXROTH

Afbeeldingsresultaat voor kenneth rexroth poems

do not pick my rosemary, do not pick my rue

I am saving u^my sorrow and I have none for you

I expecxt to meet a lover who will break my heart

he will be a noble man, his folks will make us part

when my heart is broken I will jump in the see

you can take the herbs of sorrow and throw them after me

De filosofie van Lacy is gebaseerd op het taoïsme en de woorden die hij gekozen heeft zijn van Lao Tzu

there is no need togo outside for better seeing, nor to peer from a window

rather abide at the center of your being, for the mor you leave it the less you learn

search your heart and see if he is wise to take each turn

the way to do is to be

knowledge studies others, wisdom is self-know

muscle masters brothers, self-mastery is bone

content need never borrow, ambition wanders blin

vitality cleaves to the marrow, leaving death behind

Het gedicht Art van Herman Melville heeft Lacy voorgedragen bij zijn afscheidsconcert in Bergen.

ART                  HERMAN MELVILLE

in placid hours well-pleased we dream of many a brave unboddieed scheme, but form to lend pulsed life create what unlike things must meet and mate

a flame to melt a wind to freeze sad patience joyous energies, humility yet pride and scorn, instinct and study, love and hate

audacity, reverence, these must mate and fase with Jacob’s mytic heart to wrestle with the anger Art

Toen Aida, de organisator van Lacy in Japan zelfmoord pleegde, heeft Lacy een dodenmars gecomponeerd op de woorden van Manyoshu

BLUES FOR AIDA          MANYOSHU

vous qui affirmiez que vouliez me rencontrer

qui donc êtes-vous qui à l’heure de la rencontre encore cacher le visage

cette fois pour sûr je vais mourir mon ami, car lorsque l’on aime pas une nuit, pas un jour, l’on ne trouve le repos

herbe de l’oublie le long du mur à foison,j’ai eu beau planter en dépit de la maudite herbe

désir d’amour toujours me point

Het is moeilijk te achterhalen waarom deze mooie teksten gecoupeerd worden indien ze op zoek gaan naar een nieuw publiek. Het departement cultuur van Stad Gent heeft onze subsidieaanvraag geweigerd, het KASK weigert niet enkel om onze film ‘De Trein der Traagheid’ voor te stellen maar ook onze jazz programmatie wordt geweigerd op facebook. Dit heeft als gevolg dat Afkikker zijn eigen ambassadeur  zal spelen via deze website  en het facebook.

We hebben goed de lessen ingestudeerd van Ilya Ehrenburg die evenals dichter, schrijver, oorlogsjournalist, ook schrijver was van Soviet propaganda en haatbrieven schreef tegen Nazi-Duitsland. Elk politiek systeem heeft maar 1 goed getrainde ambassadeur nodig met de nodige empathie die beseft hoever hij kan gaan om het systeem niet te verstoren en toch de durf heeft om zijn een eigen creativiteit uit te werken. Stalin had er zo maar 1 nodig.

Johan Daisne heeft Ehrenburg ontmoet tijdens het congres van de Vrede in Wroclaw, Polen augustus 1948.  Daisne was uitgenodigd door de Poolse regering om het Wereldcongres van Intellectuelen voor de Vrede bij te wonen. Er is een boekje daarover verschenen.

Na wat zoeken vond ik het boekje DE VREDE VAN WROCLAW of EEN PROEVE VAN SPIJKERSCHRIFT van Johan Daisne en bij het openslaan vond ik direct de woorden: ‘Ten slotte Ilia Ehrenburg, de wellicht populairste figuur van het Congres. Niemand heeft zeker zoveel autografen als hij moeten neerschrijven. Hij werd er werkelijk lastig mee gevallen. Voor het Congresgebouw stond steeds publiek, benieuwd om al die grote mannen eens van dichtbij te bekijken. Afgaand op de in de kranten verschenen foto’s probeerde men hen thuis te brengen. Maar Ehrenburg was zo herkend. en ik geloof dat de politie tussenbeide heeft moeten komen om hem te beschermen tegen geestdriftige bestorming door een jeugd van beiderlei kunne. Wellicht lag daarin en in een zekere schuwheid de oorzaak van zijn vrij verveelde houding. Haastig krabbelde hij zijn naam hier en daar neer, in de zee van hem toegestoken albums of notitieboekjes en nam onverwijld de wijk.

Hij zag er overigens vermoeid uit, met zwaar omwalde ogen en een gegroefd, onfris gelaat, en veel verouderd, hij ook: grauwend warrig haar, een half tandeloze mond, ronde rug en een ouwelijke trippelpas. de hele tijd van het Congres heb ik hem in hetzelfde bruine reisjasje zien lopen, met dikke boeken onder de arm en zuigend  op een sigarettenpeuk (hij leek de rook wel op te eten) of op zijn pijp.

Aan de ene kant deed hij, de Israeliet en minnaar van Parijs, zich cosmopolitischer en omgankelijker voor dan de geslagen Ariêr Fadiëiëv; aan de andere kant echter voelde men soms nog een bijtender vuur in hem laaien, gestookt door een rusteloos verstand en een kwajongensachtige onhandelbaarheid. Aldus heb ik een “menu” gezien, dat hij bij wijze van aandenken in iemands zakboekje had geschreven, tijdens een stille middag, in een museum. Ehrenburg was nog steeds woedend geweest om de reactionaire woorden die Prof; A.J. Taylor van Oxford op het Congres had uitgesproken, en had zich toen gewroken door die geleerde historicus in allerlei verfijnd kannibaalse gedaanten op te dienen: Ox-Taylorsoep, Taylormops, etc. Getekend Ehrenburg, in Oudslavische letters, zoals op ikona’s.

Anatol Goldberg heeft een vollediger beeld van Ehrenburg beschreven dat een beter licht werpt op het waarom van zijn gedrag. Ehrenburg moest het kosmopolitisch karakter van de Soviet naar het Westen over brengen zonder in te gaan op de vragen die men hem stelde over de verdwijning van schrijvers en intellectuelen; deze materie mocht en kon niet gesproken worden. De werkelijkheid was van een meer luguber gehalte in de Soviet, volgens het boek van Anatol Goldberg en misschien had Ehrenburg al een voorgevoel wat er in november  1948 zou gebeuren. 

In November 1948, the Jewish Anti-Fascist Committee was dissolved by Stalin, a number of its leading members were arrested, and the arests continued into 1949. Among those detained were the writers Bergelson, Fefer, Kvitko and the outstanding Yiddish poet Perets Markish, whom Ehrenburg held in high esteem. Three and a half years later they were shot. To begin with, the arrests took place in great secrecy. But on 28 January 1949, the Soviet Press published an open attack on a group of theatrical and literary critics, and it was this that marked the start of Stalin’s campaign against the so called cosmopolitanism. 

The Ministry of Interanl Affairs arrested all the leading Jewish personalities-writers, poets, artists, musicians and officials in the Government and the Party throughout the country. The entire elite was eliminated, leaving the Jewish minority leaderless and helpless. Whitin a few days 431 Jews intellectuals were arrested and put in chains- 217 writers and poets, 108 actors, 87 artists and 19 musicians. The majority perrished in concentration camps. Only a few returned alive….(Joel Cang, The silent Millions, A History of the Jews in the Soviet Union, London, 1969)

The power chooses  its servants and decides which artists will never get a voice.  

It is in this frame that we must try to understand why the name of Lacy doesn’t get mentioned in the schools, because he opens a door towards the cosmic gold. He was a Jew and a cosmopolitical artists. he took the best out of everything and gave a voice to the poets of  the Soviet as Mandelstam, Tsvetaeva, Akhmatova whose poetry was the inspiration for his music. 

Some musician who never lost contact with Afkikker is playing the music of lacy for the first time this year in Ghent. It was during the New Year concert of 2017 in Afkikker that Mikhail Bezverkhni was invited for a classical program and Andy Declerck for a jazz program. The classical and the jazz under the same roof was already a new thing. At the end I proposed the idea to make a band based on the music of Lacy, which later got the name of Bone. And so we presented 3 concerts with the Bone trio, the pianist was Stijn Engels. This happened with the subsidy of the National Lottery, now we got some subsidy from the Province to do another 3 concerts with the music of Lacy; first was a duo Andy Declerck and pianist Chris Culpo, this was sublime good, the second concert got a funky touch with bass player Jouni Isoherrenen, Andy Declerck on sax and Stijn Engels on piano. For the third concert Andy will invite some students to play with him on the anniversary of lacy July 23, 2017. 

After this it will be silent as the city evaluated our dossier as negative. This will be the opportunity to write and order my thoughts for a next publication that will call AUTOPOIESIS. In this I shall try to bring modern science together with the phenomenon of music. How everything is coming together; concrete and abstract things must be based on the same laws of autopoiesis, if there is enough freedom and coherent action. Just now we see that freedom on the workfloor is diminishing and consequently also free actions. We see that they make people afraid so that they take less initaitive. People who are afraid are very easy ot manipulate. Music gives confidence and meaning, it sharpens consciousness which give us a broader view.  We follow the evolution and see in the far distance where it is leading us. 

Wij stellen nog 1 concert voor rond de muziek van Steve Lacy op zijn verjaardag 23 juli 2017.  Om 20 uur kan je in Afkikker genieten van een glaasje bubbels. Enkele dagen later op 27 juli vieren we dan de verjaardag van Mikhail Bezverkhni eveneens om 20 uur. 

23 juni 2017: FUNCY BONE met Andy Declerck sax , Jouni Isoherrenen bas en Stijn Engels piano

jouni 2

23 juli  2017verjaardag Steve Lacy in Afkikker uitgebreid programma met concert, film, voordracht en filosofie rond muziek en wetenschap.

scan affiche funky bone0010

5 stukjes rond Steve Lacy door Bernlef uit zijn bundel : De Noodzakelijke Engel

Noodzakelijke engel

De engel is noodzakelijke en dus

Gevallen, vleugels als nagels in

Het vlees gegroeid. Hij gaat gebukt.

Droog en bijna sloom begint hij

Zijn dag met het vergeten van zijn instrument

Hij heeft een stem maar houdt hem tegen.

Eén noot, zo weet hij, en er is

Geen terugweg meer, het web

Weeft zich dan als vanzelf.

De verhalen over hem bekend

Zijn vals: ‘Geluid of geen geluid

Dat is alles wat je hebt.

Ik ben er niet, nog lang niet, nee –

De vonk, de afgrond en de sprong

Zij rusten diep in mij.

Hij is niet onder ons om

Wonderen te verrichten maar

Ons de kale plekken voor te spelen

Eén

Voor

Eén.

2. Sintels

Achter de plaatijzeren loods

De hoop zwarte sintels

Hij komt aangelopen door het armeluisgras;

Volwassen cherubijn.

Jarenlang keek hij zwijgend in spiegels

Naar een lege stoel op het balkon

Naar een gat in de zool van zijn schoen.

Hij kijkt om zich heen, knikt tevreden;

Het gras verwaaid onder het lage licht

De plaatijzeren loods bladderend onder zijn aandacht.

‘De melodie is er al,’ zegt hij, ‘altijd-

nu nog de juiste noten’ en raapt de

sintels op, één voor één.

Hij lacht als een kind dat weg wil

‘als in het sprookje’, zegt hij. Zo

sintels strooiend verlaat hij het terrein.

 1. Zandkorrel

Hij keek zo lang tot de

Berg een kiezel werd en verder sleet

Tot korrel, één enkele zandkorrel nog

En op een splinter zat je net

Zo goed als op een stoel, vond hij

Houvast genoeg voor zijn gevoel

Al kon het minder, moest het

Beslist minder want daar

Zat de toekomst in.

 1. Koud vuur

Vuurvliegje dat de cape

Van het duister omsloeg en

Tussen kale takken lichtend verdween

Het schuilt in dorre struiken

In spleten van de schutting

In scheuren in de blinde muur.

Neerslaande rook maakt uitzicht onmogelijk

Met een stokje port hij in de as

‘net waren ze nog hier, de steen nog warm’.

Zoals gewoonlijk alles gevlogen

De geur, de glans, de oogopslag

Met een stokje port hij in de as

Tot tenslotte toch een vonk, de allerlaatste

Overslaat en hij leven maakt uit al bijna

Koud geworden resten; zijn flakkerende vorm.

 1. Stilte

De melodie op de mouwen versleten

Van de akkoorden alleen nog

Wat wapperende flarden

In lege schoenen stapt hij voort

Langs jerrycans en flats op weg

Naar braakliggend terrein.

Kaalslag maakt hem sterker

Hij dunt zijn kapsel uit tot op

De laatste haar waaraan hij zweeft

En toen stapte Lacy de Afkikker binnen

Keerde telkens terug tot

de  weg meer niet meer bestond

Rita De Vuyst

May 10, day of independent research!

Een nieuwe lente, een nieuw geluid!

Zeker, op zaterdag 20 mei kan je genieten van sublieme pianomuziek van Chris Culpo, een bondgenoot van Steve Lacy.

Hij zal ons nooit eerder gehoorde composities van Lacy voorstellen om 20 uur. Na de pauze is er een jam voorzien met Andy Declerck, muzikanten zijn welkom voor de jam en hebben gratis toegang, studenten 5 euro, en 10 euro als standaard.

Tijd dus om een componist die niet enkel een jazzmuzikant was voor te stellen. Chris Culpo behoort eveneens tot hedendaags klassiek.

Vernieuwing dus! Ook vooral omdat de dichters boven water komen als Lao Tzu, Kenneth Rexroth, Herman Melville, Brion Gysin.

Lacy heeft meer dan 400 liederen geschreven op woorden van dichters. De meeste van hen hebben hiervoor nooit een vergoeding ontvangen. Het woord is nochtans de basis en de kern van het verhaal dat we in Afkikker met mondjesmaat voorstellen.

Het trio Bone met Andy Declerck (s), Stijn Engels (p), Jauni Isoherrenen(b) is voorzien op vrijdag 23 juni.

Op 10 mei laten we nog een ander geluid horen, de dag van de eerste bommen die vielen bij de dageraad van de tweede wereldoorlog. Voor onze docudrama De Trein der Traagheid naar de novelle van Johan Daisne hebben we originele beelden gekregen van Defensie, van Belgen op de vlucht naar het zuiden van Frankrijk. Ook een beeld van Aisne, (de stad waar Daisne zijn voorouders geboren werden en dat ook aan de grondslag ligt van zijn naam Daine (van Aisne).

Er is ook een getuige te zien Maurice Deschoenaecker die als jonge soldaat de vlucht heeft meegemaakt en nu nog in leven is.

Verder zijn er enkele gedichten van Daisne die voorgedragen worden en de muziek van Lacy, een opname van het concert in Afkikker 2001, als begeleiding van de treinwielen. Michail Bezverkhni speelt in de Sint-Kwintenskapel op de 100ste verjaardag van Daisne in 2012. De soldatenliederen zijn gezongen door mijn vader, René De Vuyst. Het restaurant in de novelle is gefilmd in Afkikker met kaas en wijn en de gewonden zijn gefilmd in de Sint-Kwintenskapel.

De regisseur is Ivo Fisher uit Brussel.

Wie interesse heeft kan gratis komen zien op woensdag 10 mei, deuren 20 uur voor wie uitleg verlangt en de film begint op groot scherm met beamer om 21 uur. De meeste teksten zijn vertaald in het Engels.

Het café is nu open op vrijdag en zaterdag vanaf 15 uur, de zalen kunnen gehuurd worden voor feestjes en culturele activiteiten, onze kelder dateert uit de dertiende eeuw en verschillende boeken en cd’s uit ons archief kunnen gekocht worden. Een lijst op aanvraag kan worden doorgemaild.

Wie zich wil laten uitschrijven aarzel niet om ons te verwittigen. We bespelen een kleine niche, nog geen enkel journalist heeft het ooit gewaagd om een tipje van de sluier op te lichten. Er zijn ook geen tijdschriften waar ons onderzoek in zou passen, dus we doen maar alles zelf.

Stap mee in ons lenteproject,

In Afkikker, voorstelling DE TREIN DER TRAAGHEID naar de novelle van Johan Daisne om 21 uur, om 20 uur voorstelling onderzoek. Daisne was eerst  en vooral een onafhankelijk onderzoeker evenals, Beckett, Erhenburg, Chekov, Lacy, Kandel, Juliaan van Belle, Marc Verschooris, Pauli, Jung…die we dankbaar herdenken op 20 mei. Gratis toegang

Ons muzikaal avontuur zetten we verder………….

Christopher Culpo in Afkikker op 20 mei 2017, 20 uur

affiche 20 mei 17 cc 

Volgend concert in Afkikker op 20 mei 2017 om 20 uur. Rond 21u 30 jam met Andy Declerck en genodigden 10 euro inkom, studenten 5 euro e, muzikanten gratis. Culpo was een medewerker van Lacy gedurende 4 jaren en kwam verscheidene malen naar Afkikker voor een solo concert en met Nicolas Isherwood voor een prachtig concert in de Sint-Kwintenskapel. Isherwood zong ook de gedichten die Lacy op muziek dhad gezet. Blossoms is the name of the farewell concerts of Lacy to Europe. Afkikker organized 2 of the 10 concerts performed in 10 days in Belgium; one with the Japanese dancer Shiro Daimon and one with the classical violinist Michail Bezverkhni. The whole album is produced by our label Naked Music and can be ordered in Afkikker at 120 euro; 5 cd’s and 1 non professional dvd. The duo’s are with Irene Aebi, Frederic Rzewski, Joëlle Léandre, Mikhail Bezverkhni and Fred Van Hove. 

Afbeeldingsresultaat voor CHRISTOPHER CULPO en steve lacy

We moeten nog ergens de tijd vinden om vragen te stellen aan Culpo omdat hij het gebeuren in Parijs rond Lacy gedurende 4 jaren heeft gevolgd en ook met Lacy heeft gewerkt zowel in Parijs als Brussel.
Er zal hoofdzakelijk muziek van Lacy gespeeld worden.
Terug wordt de poëzie voorgedragen die Lacy inspireerde om deze muziek te schrijven.De dichters zijn: Lao Tzu, Herman Melville, Kenneth Rexroth, Manyô-Shû en Brion Gysin.

herman melvill x

lao tzu x

kenneth rexroth x

DSC00076

lacy-3

Volgend concert op 10 maart trio BOBE A TRIBUTE TO STEVE LACY. OM 20 UUR

31 maart NATHALIE LORIERS EN SAM GERSTMANS OM 21 UUR.

5 MEI CHRISTOPHER CULPO OM 20 UUR

affiche 17 feb 17

affiche 10 maart 17affiche nathalie loriers x0007logo-nationale-loterij-da-vero

BONE FOTO

BONE A TRIBUTE TO STEVE LACY is een uniek trio, met Mikhail Bezverkhni viool, winnaar Koningin Elisabethwedstrijd, Andy Declerck, top saxofonist en Stijn Engels pianist met feeling, Rita De Vuyst, voordracht gedichten. Op 17 februari en 10 maart in Afkikker om 20 uur.

 Steve lacy’s music  is the core and inspiration for the next century.

Lacy was one of jazz’s greatest improvisers and musical minds, his compositions just started to be discovered. He always felt that he was not appreciated enough as composer. Indeed he composed about 400 songs alone, based on a selection of poets from all over the world.

Also the tunes of Monk get some new interpretations, since Lacy played with Monk and formed the first Monk repertoire band with Roswell Rudd in the 60s. Although during 25 years Lacy didn’t play Monk’s music, they are remembered as 2 brothers  of original music.

The rich legacy left by Steve Lacy has been the source of numerous tributes since his untimely passing in 2004. In Ghent, Mikhail Bezverkhni, one of his last musical partners often did in Afkikker, Belgium an homage to Steve Lacy and now recently we got the formation of a band baptized in Afkikker as BONE a tribute to Steve Lacy. Andy Declerck  is the sax player and Stijn Engels a local pianist. But Mikhail Bezverkhni comes from Saint-Petersburg and settled in Ghent, Belgium, after he won the prestigious prize of Queen Elisabeth Concours in Brussels.

Most devoted interpreters of Lacy’s music are IDEAL BREAD and THE WHAMMIES.

‘Ideal Bread’ is a New York based quartet led by the baritone saxophonist Josh Sinton, who worked with Lacy and the Canadian ensemble founded by trombonist Scott Thompson, who took lessons with Lacy’s trombonist Roswell Rudd.

‘The Whammies’ are co-led by Dutch alto saxophonist and former Lacy’s student in Boston, Jorrit Dijkstra and Boston-based pianist Pandedelis Karayorgis. The trombonist is Jab Bishop and bassist Nate McBride are high profile bandleaders from Chicago, each with strong ties to the Boston scene. The legendary Dutch drummer is Han Bennink who played with Lacy in the 80s. Another violinist from the Netherlands Mary Oliver is often invited.

Next to Ideal Bread and The Whammies  stands the Trio BONE with its own tribute to Steve Lacy in Belgium, the country Lacy chose to do his farewell concerts to Europe. Bone Trio starts with classical music of Bach, Ravel and Handel to evoluate in  3 musical poems  by Lacy: Bone from Lao Tzu, Art from Herman Melville and Mother Goose from Kenneth Rexroth. It becomes clear that we put the accent on the poetry which was very important to Steve because his music comes from the words, the meaning, the sense, the history.

BONE is now the only group in Europe to interpret the lit-compositions of Lacy: Mother Goose, Art and Bone. Bone beelongs t a cycle Existence, the core of the oeuvre of Steve Lacy.

Once Steve asked me to bring all the poetry together he used for his music. It is a lot, I started but lost the track. It’s also good to start with those for me are the most important: Bone based on the father of the Taoism Lao Tzu, who lived a 500 years BC.

Art the essence of the life of an artist about the meeting and mating of the opposites.

Mother Goose by the father of the Beat Poets Kenneth Rexroth, dedicated to me as the name of the CD registered in Afkikker in 2001 was called Mother Goose solo @ afkikker. This CD is produced by our label Naked Music and is the only CD of Lacy that could be published together with a book  edited and published as BONE.by Afkikker.

It’s a long story how Mikhail Bezverkhni went to visit Lacy in Paris 3 times, until he was called to play a farewell concert of Lacy in 2002 that we organized in Ghent, Belgium.

Bone respectfully interprets Lacy’s compositions preserving thee melodic, harmonic and rhythmic characteristics of each tune.

Playing the music of Lacy is far more than just a spirited tribute to an acknowledged master of improvised music, it is also a testament to Lacy’s merit as a composer.

A lesson of Monk: Don’t play what the public wants. You play what you want and let the public pick up on what you’re doing, even if it does take them 15, 20 years.

The music and heritage of Lacy is not forgotten en will never be as long as there is one to remember…

Rita De Vuyst, organizer of the concerts in Afkikker of Bone, on December 30, January 20, February 17 and March 10.

info@afkikker.be     0032475313997        www.afkikker.be

JAZZ GOES CLASSIC                   2017

BONE A TRIBUTE TO STEVE LACY

Andy Declerck sax                     January 20, February 17 and March 10

Michail Bezverkhni viool         8 p.m. 

Stijn Engels piano                      10 euro

lao tsu 1 lao tzu x

Lao Tzu

herman melvill x

Herman Melville

kenneth rexrothx

Kenneth Rexroth

Volgend concert in Afkikker op 17 februari 20 uur 10 euro met Mikhail Bezverkhni viool, Andy Declerck sax en Stijn Engels piano met het trio Bone, a tribute to Steve Lacy. Mikhail was één van de laatste muzikale partners van Lacy en speelde met Lacy op één van Lacy’s afscheidsconcerten aan Europa. Andy Declerck en Stijn Engels geven les muziek en spelen in verschillende jazz formaties. Alles samen krijgen we een alchemie van klassiek, jazz en avant-garde. Lacy zijn composities lenen zich goed voor verschillende interpretaties, aan ons om dat aan de muzikanten door te geven.

Vrijdag 10 maart BONE a tribute to Steve Lacy om 20 uur 10 euro. Met Mikhail Bezverkhni viool, Andy Declerck sax en Stijn Engels piano.

BONE FOTO

Vrijdag 31 maart Nathalie Loriers om 21 uur 10 euro; Nathalie Loriers piano en Sam Gerstmans piano

Nathalie Loriers is aan jazzpianiste en componiste  geboren in Namen, in 1991 vormde ze haar eigen kwartet  met Kurt Van Heck, Philippe Aerts en mimi Verderame. Ze heeft ook een trio met Salvatore La Rocca en Hans Van Oosterhout. Tevens speeelt Nathalie Loriers bij het Brussels Jazz Orchestra. In 1999 won ze de Gouden Django d’Or.

AFFICHE NATHALIE LORIERS X0002 AFFICHE NATHALIE LORIERS X0004

affiche-20-jan-17

affiche 17 feb 17

As our main project is about the music of Steve Lacy, one of the most important jazz player and composer of the second half of the 20th century, some biographical information:

Steve Lacy (July 23, 1934 – June 4, 2004), born Steven Norman Lackritz in New York City, was a jazz saxophonist and composer recognized as one of the important players of soprano saxophone.[1]  In the 1950s he started as a progressive dixieland musician, and went on to a long and prolific career. He worked extensively in experimental jazz and to a lesser extent in free improvisations.  Lacy’s music was typically melodic and tightly-structured. Lacy also became a highly distinctive composer.

In the 60s Lacy got involved with the avant-garde along Cecil Taylor, he also made a notable appearance on an early Gil Evans album. His most enduring relationship, however, was with the music of Thelonious Monk, although he didn’t play if for almost 25 years, the time of his own Sextet.

Lacy’s first visit to Europe came in 1965, with a visit to Copenhagen. He went to Italy and formed a quartet with Italian trumpeter Enrico Rava. After a brief return to New York, he returned to Italy, then in 1970 moved to Paris, where he lived until the last two years of his life. He became a widely respected figure on the European jazz scene, though he remained less well known in the U.S.

The core of Lacy’s activities from the 1970s to the 1990s was his sextet: his wife, singer/violinist Irene Aebi,  soprano/alto saxophonist Steve Potts.

Lacy was interested in all the arts: the visual arts and poetry in particular became important sources for him. Collaborating with painters and dancers in multimedia projects, he made musical settings of his favourite writers: Robert Creeley, Samuel Beckett, Herman Melville, Lao Tzu.

As Creeley noted in the Poetry Project Newsletter, “There’s no way simply to make clear how particular Steve Lacy was to poets or how much he can now teach them by fact of his own practice and example. No one was ever more generous or perceptive.”

In 1992, he was the recipient of a MacArthur Fellowship (nicknamed the “genius grant”).

He also collaborated with a wide range of musicians, from traditional jazz to the avant-garde to contemporary classical music. Outside of his regular sextet, his most regular collaborator was pianist Mal Waldron.

Lacy played his ‘farewell concerts to Europe’ in Belgium, in duo and solo, for a small but motivated public. This happened in Brussels, Antwerp, Ghent, Bruge and Bergen. This recollection is published by Naked Music. In Ghent he played with the classical violinist Mikhail Bezverkhni, winner of Queen Elisabeth Concours. He returned to the United States in 2002, where he began teaching at the New England Conservatory of Music in Boston, Massachusetts.

After Lacy was diagnosed with cancer in August 2003, he continued playing and teaching until weeks before his death on June 4, 2004 at the age of 69.

 BONE nieuwe formatie als tribute to Steve Lacy première op 20 januari 17 om 20 uur in Afkikker met Andy Declerck sax, Mikhail Bezverkhni viool en Stijn Engels piano, project JAZZ GOES CLASSIC met steun van de Nationale Loterij

logo-nationale-loterij-da-vero

Van Oud naar Nieuw

Jazz goes Classic

2016 kunnen we niet zomaar laten gaan zonder het feestelijk te vieren!

 Met de steun van de Nationale Loterij is het ons mogelijk om enkele zeer interessante evenementen te organiseren omdat we resoluut kiezen om klassiek en jazz samen te brengen met het oeuvre van Steve Lacy als mijlpaal. We danken eveneens Stad Gent voor de steun aan onze projecten.

Op 30 december komt Mikhail Bezverkhni, winnaar koningin Elisabeth wedstrijd viool samen met Kristof Bastiaensen, piano en Laurent Tomme, gitaar, dit voor het klassieke luik. Voor jazz hebben we Andy Declerck, Stan Callewaert en Geert Hendrickx uitgenodigd.

Enkele composities van Lacy zullen zowel klassiek als jazz uitgevoerd worden.

Naar volgend jaar toe willen we onze activiteiten verderzetten met lezingen over filosofie, wetenschap en kunst. Muziek zal ons steeds weten te bekoren en ons archief zal regelmatig voorgesteld worden, we denken hier aan de film ‘De Trein der Traagheid’ die gerealiseerd is met de steun van Stad Gent en de Nationale Loterij.

We hebben verscheidene opnamen van Steve Lacy en Mal Waldron en ook onze concerten van 2016 kunnen we nog eens herzien.

We zorgen ook steeds voor verrassingen die we nu nog niet kunnen aankondigen.

Van al onze activiteiten van 2016 wordt er een bundel gemaakt, deze kan ook besteld worden.

Iedereen is vriendelijk uitgenodigd op onze receptie vanaf 19 uur, het klassieke luik begint om 20 uur (gesloten deuren) en de jazz komt na de pauze om 21.30 uur.

Afbeeldingsresultaat voor logo nationale loterij

AFKIKKER

Rita De Vuyst

Sint-Kwintensberg 52

B-9000  Gent.

+32 475 313 997

info@afkikker.be

 Ons project 2016 loopt weldra ten einde, volgende donderdag is er jazz met andy Declerck 10 november 2016.

Op 2 december 2016, krijgen we terug een klassiek concerten met  het Grand Duo Mikhail Bezverkhni, viool en Timur Sergeyenia, piano, programma: hommage aan Edvard Grieg. Op 30 december is er dan het Nieuwjaarsconcert met Misha en Timur en vieren we de overgang van oud naar nieuw, na het concert dat telkens begint om 20 uur wordt er een drankje aangeboden door Afkikker. We kunnen dan al eens het programma voor volgend jaar bedenken.

Er zijn veel mogelijkheden en de werking van de neuron zal zeker terug een plaats krijgen om de muziek en het leven beter te begrijpen. We moeten de volledige evolutie van het mensdom bekijken, een DVD van een voordracht van  evolutiebioloog Walter Verraes kunnen we  laten zien en onze film De Trein der Traagheid zal jaarlijks ook een plaatsje krijgen in ons programma; de oorlog op Belgisch grondgebied is nog niet zo lang geleden…

We werken ook aan een publicatie van het werkingsjaar 2016 en de gedichten die Steve Lacy op muziek gezet heeft mogen we ook niet vergeten.

Al onze muziek van Lacy zal ik nu op een kleine drager zetten, dit zal goedkoper zijn om met de post op te sturen ons boek Bone zal er ook op te vinden zijn, opgedragen aan Steve Lacy en nog veel meer…

aff-jam-nov-16grieg-affiche 

aff zomer a

 

Op 1 juli 2016  zomerconcert in Afkikker

DE GROTE KLASSIEKERS

Mikhail Bezverkhni viool

Timur Sergeyenia piano

20 uur

deuren 19 uur

MIKHAIL BEZVERKHNI BORN IN LENINGRAD LIVING IN GHENT

Bezverkhny started his violin studies at the age of 5 at the Central Music School of the Conservatory of Saint Petersburg. He was a student of Liubov Segal and  Jacob Riabinkov. In 1965 he started his studies at the Moscow Conservatory under Yuri Yankelevich – one of the most prominent violin professors of the 20th century. He also studied with Maya GleyzarovaAbram Shtern and Nahum Latinsky. He is laureate of several international competitions:

 • 1967: 2nd prize Wieniawski Competition
 • 1969: 2nd prize chamber music competition in Munich
 • 1972: 2nd prize violin competition in Montreal
 • 1972: 1st prize chamber music competition in Belgrade
 • 1974: 1st prize chamber music competition in Budapest
 • 1976: 1st prize Queen Elisabeth Competition Brussels

In 1978 he was barred from leaving the USSR. In February 1990 he settled in Belgium. Since October 1992, Bezverkhny has been a member of the Shostakovich Trio, and his recordings for Melodya and Deutsche Grammophon now number more than forty.[2] During all these years he has been very intensely active as a violinist, a violist, a composer, a director and an actor. He was a long time a teacher at the Royal Conservatory of Gent. [3] His students include amongst others Dmitri Berlinsky.[4]As a composer, he wrote a virtuoso Suite Gambrinus for violin and piano. He is also painter.

TIMUR SERGEYENIA BORN IN MINSK LIVING IN GHENT

In 2017 Timur Sergeyenia celebrates the 40th anniversary of his concert career.

After thousands of concerts all over the world, the music is still spreading on under the magic hands of the pianist.

He started with music at the age of 3 and got his first lessons of his mother. Although a composer, his compositions are not very good known by the public.

He is a representative of the Russian as well as the European tradition and has the best professors. From the tradition of Leschetitzky he got lessons of Gregory Scherschevsky, Wladimir Kuzmenko and Irena Tswetajeva. From the tradition of Konstantin Igumnov he got lessons of Valery Schetskij and Naum Starkman.

He also played in several films, in the film ‘Hommage an Robert Schumann’ by Pierre Valet he played Schumann.

In 1999, Timur has been living in Germany and from 2005, he has been living and working in Belgium.

He has an enormous memory and knows many compositions by heart.

During the ‘Gentse Feesten’, he has his own festival and plays during a whole week with different musical partners. With Mikhail Bezverkhni he plays the 21th of July in the KANTL, close to St.-Jacobs.

This  year (2016) Afkikker/Klimop got a subsidy from the city of Ghent for the grand duo Bezverkhni/Sergeyenia for 10 concerts. The whole is embedded in the relationship between the jazz and the classical music with the oeuvre of Steve Lacy belonging to both spheres of music.

DSC00013

STEVE LACY New York 23 July 1934- 4 June 2004

Mikhail played ‘The Precipitation Suite’ of Steve Lacy in 2016 in Afkikker, one of his most classical works. Wind, rain, thunder and lightning Lacy inserted in his 4 season, the same Paganini played in Paris nearly 100 years earlier, but more sophisticated. Lacy was a man of pure style, stripped to the bone is his oeuvre as he stripped the human heart and soul until it became his religion as Franz Liszt..

Steven Lackritz, his real name,  was a jazz saxophonist and composer recognized as the most important player of the soprano saxophone. Coming to prominence in the 1950s as a progressive Dixieland musician, Lacy went on to a long and prolific career. He worked extensively in experimental jazz and to a lesser extent in free improvisation, but Lacy’s music was typically melodic and tightly-structured. Lacy also became a highly distinctive composer, with compositions often built out of little more than a single questioning phrase, repeated several times.

The music of Thelonious Monk became a permanent part of Lacy’s repertoire after a stint in the pianist’s band, with Monk’s songs appearing on virtually every Lacy album and concert program; Lacy often partnered with trombonist Roswell Rudd in exploring Monk’s work. Beyond Monk, Lacy performed the work of jazz composers such as Charles MingusDuke Ellington and Herbie Nichols; unlike many jazz musicians he rarely played standards or show tunes.

The core of Lacy’s activities from the 1970s to the 1990s was his sextet with singer/violinist Irene Aebi, soprano/alto saxophonist Steve Potts, pianist Bobby Few, bassistJean-Jacques Avenel, and drummer Oliver Johnson (later John Betsch). Sometimes this group was scaled up to a large ensemble, sometimes pared down to a quartet, trio, or even a two-saxophone duo. He played duos with pianist Mal Waldron. In the 1970s, Lacy started his solo concerts. He played solo Mother Goose solo@afkikker in 2001

His farewell concerts to Europe in 2002 were organized in Ghent, Brussels, Antwerp, Bergen and Brugge. Afkikker/klimop organized the duo with Mikhail Bezverkhni and Shiro Daimon.

bossanova 16 plus

Volgend concert 10 juni 2016 om 21 uur.

We tasten de muziekcultuur af en nodigen nu het Bossa Nova Trio uit van Andy Declerck. Het is terug de gelegenheid om nog eens binnen te wippen aangezien het café nu merendeels gesloten is. Je kan mij nog sporadisch vinden in de vooravond.

En altijd opnieuw hebben we muzikanten nodig die het gewoon zeggen met de meest universele taal die muziek heet en welke abstracties en semantiek zo ver-reikend zijn.

We werken niet met een vast kader dat alles op voorhand bepaalt maar we proberen met  de ingrediënten die in huis zijn iets totaal nieuws  te maken.

May 29, 2016.

What can be said after the Concerts of Timur Sergeyenia in Ghent? With Lilia Umnova we could participate  the music of Ravel, Debussy and Franck. With Mikhail Bezverkhni there was Schubert and the music of Beethoven closed the festival with the sonates for piano Pathetique, Londscheim, Appassionata and opus 111.

The brain of music is infinite as well as the memory of the musicians mentioned. The public can only offer his heart, his comprehention, his empathy for the universal soul of nature for whom we are an humble medium in the performance of the dance of the particles. 

But how can we integrate such a high state of musical mind in the whole of daily life? To whom we can tell our story? To whom we can explain that we need these experience for the emancipation of mankind to sharpten our intuition in order to be better prepared for the unknown future.

Music is our weapon.  

DSC00028

DSC00023 jam met andy

DSC00030

DSC00025

May 27, 2016

Afkikker means frog, and kick, it’s a metaphore for happening. 

The frog is a protagonist in many fairytales and his image and spirit is leading me in my management of Afkikker as a meeting place, concert hall and art gallery where everything is possible as long as it sharpens our spirit and intuition. 

Music is a fascination, it stimulates many unconscious processes in our brains. It makes new connections and is the best remedy against rigidity. It makes the whole more flexible and brings harmony in the firing of our neurons.

Music translated into words is the cosmos mirrored in an ocean, it is the whispering of an angel before the gate of heaven. It’s the soul which comes aware of itself and starts wandering by itself.

aff web ben en christian

de trein der traagheid film

 The jams do not attract a big public but are very pleasant and give a relaxed sphere where everything can happen in a good mood.

People don’t find the way very well to Afkikker for the concerts either. Who can make some publicity within the student  housings. Not so very easy, all kind of institutions and organizations try to bring the public to his own house and the public press don’t write anymore about small project  even when they invite genius as Mikhail Bezverkhni, Timur Sergeyenia. Even Christian Mendoza couldn’t count on his colleagues or students from his own city. That’s why me must use every space and time to tell the people ourselves how beautuful the music is and how we need it that much for our social development, because music is the carrier of memory, emotions and feelings for the most of us all forgotten. But sometimes there is a musicians who stands up and plays Beethoven, for these moments we must be very grateful if we could participate in it.

pierre vaiana

 Pierre Vaiana and Mathieu Robert, a duet of 2 soprano saxophones, we remember that was May 20, 2016.

De trein der traagheid, een docudrama van RitaDe Vuyst en Ivo Fisher vertoning in Afkikker op 16 mei om  21 uur, na een lezing van Marc Verschooris over het Verzet tijdens W.O.II om 19.30 uuur.

huisje afkikker

 32A_Soldaat_Jef_VerbraeckenDeze foto geeft een beeld van de soldaten die op 10 mei 1940 vertrokken naar het Zuiden van Frankrijk waarop onze film De trein der traagheid is gebaseerd en tevens het verhaal vertelt van Johan Daisne.

foto's_stijn_045

Ons onderzoek naar de artefacten van het Hooghuys  als Middeleeuws Steen met boerderij,  vrijwel alle botten van  huisdieren hebben we gevonden.

 Pierre Vaiana en Mathieu Robert komen naar Afkikker op 20 mei concert begint om 21 uur.

CLASSIEKE CONCERTEN met Mikhail Bezverkhni en Timur Sergeyenia in Afkikker op VRIJDAG 26 FEBRUARI om 20 uur, onthaal 19 uur.

misha en timur

Michail Lvovitsj Bezverchni (Russisch): Михаил Львович is een Russisch violist en kunstschilder.

Als violist heeft hij een grote carrière gemaakt, maakte hij vele tournees en was hij laureaat en prijswinnaar van verschillende internationale concours. In 1976 won hij de eerste prijs tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool, Grand Prix D’Elisabeth, te Brussel. Deze zeer prestigieuze toekenning markeerde wel het tijdperk waarin hij vrij was te reizen buiten de USSR. Hoewel hij binnen de USSR vele concertreizen en opnames maakte werd het hem vanaf 1978 voor lange tijd belet in en uit het westen te reizen.

Mikhail Bezverkhni behaalde ook eerste prijs in Poznan, Montreal, München, Belgrado en Budapest.

Na de val van de Berlijnse muur in 1990, heeft Mikhail Bezverkhni  zich definitief in België gevestigd. Naast de vele opnames die hij onder meer heeft gemaakt voor Medova en Deutsche Grammophon, heeft Michail Bezverchni ook zijn sporen verdiend als dirigent, acteur en als componist van onder andere filmmuziek. Zijn Suite Gambrinus won de eerste prijs tijdens het internationale filmfestival van Valence (Frankrijk) in 1992.

Als kunstschilder heeft hij vanaf 1976 tot 1990 een 14-jarige kunstvakopleiding genoten bij Vladimir Rajkov, leerling van Robert Falk. Lange tijd na zijn vestiging in België keerde hij uiteindelijk in 2007 terug naar de schilderkunst.

In 2002 door tussenkomst van Luc Deneys, bracht Rita De Vuyst Mikhial Bezverkhni in contact met saxofonist en componist Steve Lacy, toen wonende in Parijs. Na enkele contacten brachten zij een wondermooi concert in de Sint-Kwintenskapel waar zij de vier seizoenen speelden van Lacy: The Precipitation Suite. Michail speelde tevens het oefenboek ‘P’ van Lacy en samen speelden zij Cross Purposes wat ontmoeting en afscheid betekent. Inderdaad Lacy vertrok in 2002 naar Boston om les te geven aan het conservatorium New England.

Sindsdien heeft Mikhail nog verscheidene conterten gegeven in de Sint-Kwintenskapel omwille van de sfeer, de akoestiek en het warme onthaal.

De samenwerking met Afkikker/vzw Klimop gaat nog steeds verder, we blijven voorlopig in onze thuisbasis waar we voor een 60 tal zitplaatsen kunnen zorgen.

Voor dit jaar staan er een tiental concerten op het programma met Timur Sergeyenia en Mikhail Bezverkhni.

Timur Sergeyenia

He has given more than 2000 concerts in Germany, England, France, Monaco, Mexico, Spain, Switzerland, Belgium, Holland, Italy, Portugal, Sweden, Denmark, Poland, the Czech Republic, Bulgaria, Romania, Russia, Belarus, Moldova, the Ukraine, Lithania, Latvia… Timur Sergeyenia was born in Minsk, in1969. His musical education began when he was three years old at a special school for talented children at the National Conservatory Minsk. At the age of four he gave his first public concert with his own compositions. At seven he performed for the first time as a soloist with the National Chamber Orchestra of Belarus. Timur was known as a young pianist and composer. He was the author of numerous piano works. He wrote in In 1978 Timur wrote “Khatyn Ballad” which attracted the attention of press and made him famous in the USSR, as a child prodigy. In 1979, Timur was a representative of the Soviet Union at the first World Children’s Assembly “Banner of Peace” (Sofia, Bulgaria), where he was recognized as one of the most talented participants. During this period, numerous film and television studios of the USSR, Bulgaria, East Germany, the Czech Republic have made about Timur documentary films, television and radio shows. In 1980, the Japanese broadcaster SBS invites Timur as a representative of the USSR in the international project “Children of the World”. The film about Timur Sergeyenia “Young Composer”, been shown in many countries around the world. In 1982, the film received the Grand Prix at the Film Festival in Milan

He received his musical education from eminent professors, continuers of the two fundamental traditions of the European and Russian piano school: Piano tradition of Theodor Leschetitzky: 1973-1982 – Prof. G. Scherschevsky en W. Kuzmenko (National Conservatory Minsk), Piano tradition of Konstantin Igumnov: 1982-1995 – Prof. Irina Tswetajewa, Prof. Valerij Schatskij (National Conservatory Minsk), Prof. Naum Starkman (National Tchaikowsky Conservatory in Moscow). Masterclass: T. Nikolajeva, V. Merjanov, L. Berman, K. H. Kammerling, J. Meyer-Josten, F. Gevers, Fou t´Song, F. Leygraf, G. Leonhard, P. Badura-Skoda. Timur Sergeyenia has successfully combined his concert work with his pedagogical and scientifically activities. From 1996-1999 he worked as a piano-teacher at the National Conservatory Minsk and at the Special Music School for talented children where he himself had been trained. From 1995-1998, within the scope of his cooperation with the Institute of Scientific Research for problems of culture at the Academy of Sciences of Republic of Belarus, he wrote a book titled: “The psychological and physical training of musicians for the performance of public concerts”. One important area of professional activity of Timur Sergeyenia is martial arts. In 1988 he received a diploma as an instructor of martial arts. In 1989, Timur was one of the founders of the club of martial arts “Orion” (Minsk), where he worked as a lead instructor (1989-1996) and has trained over 300 students. Since 1999 Timur Sergeyenia has been living and working in Germany

Since 2005 Timur Sergeyenia has been living and working in Belgium

aff febr verkl

aff jam maart verkl

LACY JAZZ CLUB JAM SESSIONS met Andy Declerck (sax), Kobe Boon (bas) en Geert Hendrickx (gitaar) op vrijdag 2 februari 2016 vanaf 20 u tot 23 uur. Welkom !

FRIDAY THE 13TH AFKIKKER WILL NOT MISS THE POINT!!

FREE PODIUM FREE TAPAS FREE BEERS

COME ALONG WE MAKE A VIDEO AND RITA THE VUYST WILL TELL YOU ALL HER SECRETS OF AFKIKKER LIFE, moreover we will show the video registered on Friday the 13s in 1997, 1998 with Keryl, Bert Lema, Irena, Karl, Mark, Miriammeke, Erik, Mal Waldron….the top of Akikker in the 20th century, now we are 21 and the top has yet to come…

We offer 75 euro for jams in de Shelter between 8 and 11 p.m.

For 2016 we prepare 2 concerts a month with Mikhail Bezverkhni and Timur Sergeyenia or another duo if the subsidies from the city of Ghent are positive. We hope, so we can do further research about the music of Steve Lacy which can be seen as the bridge between jazz and classical music. For that prove we are present on researchgate and hope to come to some results by the end of 2016. We will use all our magic to become!!

The newest ideas…..we made a list of very interesting scientists we have contact with, a top 100. This list we will bring soon at the window of Afkikker, so that everyone can see the names representing places all over the world and creative ideas. All these researchers will write something for an email book which can be viewed in Afkikker 2016.

We make a bio-lab, organize lectures and show scientific experiments. We have links with different organisations in Ghent, on the edges of art and science. We promote universal ideas and focus on what happens without interfering too much. creative spontaneity is the root of the process. 

As we embraces the whole scientific and artistic world, we can invite and work for the best musicians you can encounter in the city of Ghent: Mikhail Bezverkhni, Timur Sergeyenia, Andy Declerck. The star we always turn back to is Steve Lacy, he is guiding the whole story.

As I have many followers on internet I hope to get the same in my own city, with best regards,

Rita De Vuyst, Belgium 

lacy 3Gentse Feesten 2015 in Afkikker gratis concertenComing soon JAZZCLUB STEVE LACY in Afkikker bar in Ghent Belgium, big names are too early forgotten before they got even the chance to blossom.The sheet music of Lacy is very hard to find and is not known on the conservatory of Ghent.  We want to bring the music of Steve Lacy to a wider public and ask the musicians to find out how to play a  tune of Lacy.The first trio to open the club will be Andy Declerck the 21st of July: this will be Andy Declerck saxophone, Jouni Isoherranen bass, Simon Segers drums.They promised to play Mother Goose, a tune special composed for Afkikker. Lacy played it twice in Afkikker in 1999 and 2001. In 2002 Lacy composed for us the tune Cross Purposes for his farewell to Europe.Lacy brought us jewels we want to keep them glittering.The 22nd of July another Trio of Andy Declerck will bring a tribute to Steve Lacy with the music of Monk, we hope that next year more musicians will bring the music of Steve Lacy himself who was first of all a great composer, an artist, a scientist and a lover.As it was the idea of Mikhail Bezverkhni to bring the name of Lacy in neon light at the facade of the Afkikker he will also play music of Lacy on 26th of July 2015 in Afkikker. He got the sheet music of the study book ‘P’ directly from Lacy himself as he played it for the farewell concerts in the Sint-Kwintenskapel in Ghent.On his birthday 27th of July Bezverkhni will play together with Rosita Tristano the Precipitation Suite of Lacy, these 4 seasons he played together with Lacy as the 4 seasons of Vivaldi.I hope that this will be a good atmosphere to meet the old friends back of Steve Lacy in Afkikker and enjoy the fruits of music.Scan0028afkikker3

1 mei 2015 DE PASSIE VAN PETUS wordt het thema voor het volgende concert van Misha Bezverkhni, ditmaal met dichter Piotr Garré.

Zoals altijd zal Misha de nodige uitleg geven over de muziek die grotendeels Bach zal wezen.

Zoals gemerkt wordt er telkens naar andere settings en inhouden niet gezocht maar gewerkt. Het zijn inhouden die muzikale vorm willen krijgen en waarvoor Mikhail zeer gevoelig is. Hij ruikt wat hij het publiek moet voorstellen, wat er leeft en wie hij hiermee in vervoering kan brengen.

Op deze manier wordt er een vriendenkring gevormd die op verschillende niveaus diep inwerkt. Een raderwerk van minikringetjes die door de binding van Mikhail levend wordt uitgewerkt in wondermooie programma’s. Dat we verwend worden kunnen we wel zeggen.

De laatste subsidieaanvraag die ik met Klimop heb ingediend bij Stad Gent was negatief ontvangen, dit jaar zou ik voor september een nieuwe aanvraag indienen.

De aanvang is 20 u wanneer het concert begonnen  is wordt de deur gesloten. Foto’s dienen ook zeer discreet gemaakt te worden.

Kan je er bij zijn het zou deugd doen, past het niet dan wellicht een andere keer, wil je liefst geen uitnodiging meer ontvangen laat het ons per mail weten aangezien er met lijsten wordt gewerkt.

Rond 22u eveneens op 1 mei kunnen we de opname laten zien van Steve Lacy in Afkikker op 10 februari 1999, deze dvd is klaar voor uitgave.

STEVE LACY BROUGHT NEW LIFE AND MEANING IN AFKIKKER. We became friends, still now his music is played  in Afkikker by Mikhail Bezverkhni, a classical violinist who won the concours Queen Elisabeth in Brussels in 1976.

Lacy and Bezverkhni played together in Ghent for the farewell of Lacy to Europe in the summer of 2002 organised by Afkikker/Klimop. This concert can be ordered together with 5 other concerts in Belgium. It were rather intimate concerts with small groups of fans and friends in a small country. But the music was great!!

New York’s white soprano saxophonist Steve Lacy, born Steven Lackritz (1934), was the musician who restored that instrument to its original glory, and then raised it to an almost fetishist status. Coached by Cecil Taylor (1955-57) and Gil Evans (1957-64), and heavily influenced by Thelonious Monk, Lacy declared his allegiance to him while proclaiming the advent of a new soprano era on a series of quartet recordings mainly or entirely devoted to Monk Compositions: Soprano Today (november 1957), with Wynton Kelly on piano, Reflections (october 1958), with Mal Waldron on piano and Elvin Jones on drums, Evidence (november 1959), with Don Cherry on trumpet and Billy Higgins on drums,Straight Horn (november 1960), with a baritone saxophonist and Roy Haynes on drums, School Days(march 1963), with Roswell Rudd on trombone and Henry Grimes on bass. None of these quartets was particularly exciting or innovative, except for the fact that Lacy was interpreting the classics (Monk above the others) playing a soprano saxophone.

Perhaps inspired by the collaborations with Michael Mantler’s various projects (1965-68), the first original Lacy compositions surfaced on Disposability(december 1965) that was also his first trio recording. Then came the conversion to free jazz and Sortie(february 1966), another quartet session (with Enrico Rava on trumpet) that this time was entirely composed by Lacy and included lengthy meditations such as SortieBlack Elk and Fork New YorkThe Forest And The Zoo (october 1966), featuring Rava, Southafrican bassist Johnny Dyani and Southafrican drummer Louis Moholo, contained only two side-long free-jazz pieces, The Forest And The Zoo.

In 1969 Lacy relocated to Paris. After the 41-minute improvisation Roba (june 1969) with an Italian sextet featuring trumpet (Rava), clarinet, trombone, cello (Irene Aebi) and drums, Moon (september 1969) with an Italian sextet that replaced the trumpet with a bass, yet another Monk tribute, namelyEpistrophy (september 1969), and the live Wordless(january 1971) for a quintet with trumpet, cello, bass and drums (ExistenceThe Breath), a new major season began, Lacy cut his first solo saxophone album, Lapis (september 1971), containing the eleven-minute three-movement suite Three Pieces From Tao, the seven-minute The Precipitation Suiteand Lapis. Lacy’s postmodernist strategy was still embryonic but already captivating, with a passion for extra-musical noises as well as fragments of singalongs and nursery rhymes to weave intricate tapestries of harmony.

After another quartet session, Journey Without End(november 1971), with Mal Waldron on piano (that debuted I Feel A Draft and Bone), Lacy formed a quintet (with Steve Potts’ alto, cello, bass and drums) for The Gap (may 1972), that contained another free-jazz juggernaut, the 19-minute The Thing. Waldron joined the Quintet for one album, Mal Waldron with the Steve Lacy Quintet (may 1972), one side of which was taken up by Waldron’s Vio. A second Concert Solo (august 1972), with definitive versions of StationsWeal and New Duck, preceded the recording of the 30-minute four-movement anti-war suite The Woe (january 1973), scored for a quintet with alto, cello, bass and drums, and released only three years later (and now incorporating The Wane). After Flaps (april 1973) in a quintet with trumpeter Franz Koglmann, and The Crust (july 1973) in a quintet with alto (Potts), guitar (Derek Bailey), bass and percussion (38FlakesThe Crust), came the sextet of Scraps (february 1974), featuring Potts’ saxophones, piano, Aebi’s cello, bass and percussion, another zenith of Lacy’s free-jazz style (TormentsLadiesScraps and vocals by Aebi). A similar sextet cut Flakes (may 1974), with The Shoals, while The sax-bass-drums trio of Stalks (june 1975) indulged in the lengthy Stalks and Moon. The sextet turned out to be Lacy’s ideal format. It allowed him to create pieces of music that were chaotic puzzles of distorted elementary ideas, and it allowed him to run the gamut from the tonal to the cacophonous, from old-fashioned to free-jazz.

Lacy was ready for another major flight of the imagination, Saxophone Special (december 1974), for a different kind of sextet, first of all because it featured four saxophonists (altoists Trevor Watts and Steve Potts and tenorist Evan Parker) and secondly because it surrounded them not with a rhythm section but with Derek Bailey’s dissonant free-form guitar and Michel Waisvisz’s synthesizer. It was, after all, the year of the saxophone quartet (Anthony Braxton’sNew York Fall 1974 and the World Saxophone Quartet). Staples was the manifesto of the sextet’s twisted counterpoint, Dreams even featured Lacy on turntable, Sops was scored for saxophones-only (three sopranos and Parker’s tenor and no guitar or electronics), Snaps had Parker on soprano.

Bailey was added to the regular Sextet for Dreams(may 1975), a set that displayed an even greater degree of schizophrenia. The impressionistic chamber jazz of the quintet in pieces such as The Oilwas devastated by Bailey’s abstract doodling and both were neutralized by Lacy’s irrational conversations.

One of the most prolific musicians of all times, Lacy inevitably dispersed his ideas across too many recordings (that often repeated the same themes in different settings). A quintet with Potts and Aebi reprised The Crust and debuted The Duck and Esteemon Esteem (february 1975). Recorded at La Cour des Miracles, Paris on 26 February 1975 A Japanese sextet recorded The Wire (june 1975), that debutedDead LineSolo At Mandara (june 1975) debutedSnips and Stabs. Again, one of Lacy’s most radical pieces, the 20-minute improvisation Distant Voices, appeared on a trio album (Yuji Takahashi on piano, celesta and vibraphone, Takehisa Kosugi on violin, flute and vocals), Distant Voices (june 1975). Three solo-saxophone sets, Torments (june 1975), the two-LP Axieme Vol 1 & 2 (september 1975) and Stabs(november 1975), demonstrated the agility of his technique with eccentric pieces such as Deadline andCoastline (on Axieme) and The DuckNo Baby andStabs (on the third set), besides recycling old compositions (particularly an improved Tao Suite).Clangs (february 1976) was a duet with Italian percussionist Andrea Centazzo: Lacy played birds calls, pocket synthesizer and crackle box besides his soprano saxophone in creative pieces such as The Owl and TormentsTrickles (march 1976) reunited Lacy with Rudd, but this time on a program of Lacy originals (Trickles and Robes). The piano-sax duoSidelines (september 1976) debuted Sideline andWorms. The solo Straws (november 1976) included the electronic The Rise. A quartet with Potts recordedRaps (january 1977), that included StampsRaps, a lengthy version of No Baby and especially Blinks.Threads (may 1977) contained the 11-minute solosSkirts and Threads as well as three brief trios with avantgarde composers Alvin Curran and Frederic Rzewski. A quartet with Michael Waisvisz on synthesizer, bassist Maarten Van Regteren Altena and percussionist Han Bennink debuted Chops onLumps (september 1974) and revisited other Lacy originals (TormentsSnips). The Owl (april 1977) contained the three-part The Owl Touchstones, that augmented the Sextet with piano, kora and cornet (Butch Morris). The live solo Clinkers (june 1977) debuted Clinkers. The double-disc set Cycles (1976-80) (december 1980) documents twenty “solo soprano sax performances” recorded live and studio. Among the many duo albums, one stands out: High Low and Order (december 1978) with bassist Maarten Van Regteren Altena. Points (february 1978) debuted the “three points” (the saxophone duosFree Points and Still Point and the solo Moot Point)

New York’s white soprano saxophonist Steve Lacy, born Steven Lackritz (1934), was the musician who restored that instrument to its original glory, and then raised it to an almost fetishist status. Coached by Cecil Taylor (1955-57) and Gil Evans (1957-64), and heavily influenced by Thelonious Monk, Lacy declared his allegiance to him while proclaiming the advent of a new soprano era on a series of quartet recordings mainly or entirely devoted to Monk Compositions: Soprano Today (november 1957), with Wynton Kelly on piano, Reflections (october 1958), with Mal Waldron on piano and Elvin Jones on drums, Evidence (november 1959), with Don Cherry on trumpet and Billy Higgins on drums,Straight Horn (november 1960), with a baritone saxophonist and Roy Haynes on drums, School Days(march 1963), with Roswell Rudd on trombone and Henry Grimes on bass. None of these quartets was particularly exciting or innovative, except for the fact that Lacy was interpreting the classics (Monk above the others) playing a soprano saxophone.Perhaps inspired by the collaborations with Michael Mantler’s various projects (1965-68), the first original Lacy compositions surfaced on Disposability(december 1965) that was also his first trio recording. Then came the conversion to free jazz and Sortie(february 1966), another quartet session (with Enrico Rava on trumpet) that this time was entirely composed by Lacy and included lengthy meditations such as SortieBlack Elk and Fork New YorkThe Forest And The Zoo (october 1966), featuring Rava, Southafrican bassist Johnny Dyani and Southafrican drummer Louis Moholo, contained only two side-long free-jazz pieces, The Forest And The Zoo.In 1969 Lacy relocated to Paris. After the 41-minute improvisation Roba (june 1969) with an Italian sextet featuring trumpet (Rava), clarinet, trombone, cello (Irene Aebi) and drums, Moon (september 1969) with an Italian sextet that replaced the trumpet with a bass, yet another Monk tribute, namelyEpistrophy (september 1969), and the live Wordless(january 1971) for a quintet with trumpet, cello, bass and drums (ExistenceThe Breath), a new major season began, Lacy cut his first solo saxophone album, Lapis (september 1971), containing the eleven-minute three-movement suite Three Pieces From Tao, the seven-minute The Precipitation Suiteand Lapis. Lacy’s postmodernist strategy was still embryonic but already captivating, with a passion for extra-musical noises as well as fragments of singalongs and nursery rhymes to weave intricate tapestries of harmony.After another quartet session, Journey Without End(november 1971), with Mal Waldron on piano (that debuted I Feel A Draft and Bone), Lacy formed a quintet (with Steve Potts’ alto, cello, bass and drums) for The Gap (may 1972), that contained another free-jazz juggernaut, the 19-minute The Thing. Waldron joined the Quintet for one album, Mal Waldron with the Steve Lacy Quintet (may 1972), one side of which was taken up by Waldron’s Vio. A second Concert Solo (august 1972), with definitive versions of StationsWeal and New Duck, preceded the recording of the 30-minute four-movement anti-war suite The Woe (january 1973), scored for a quintet with alto, cello, bass and drums, and released only three years later (and now incorporating The Wane). After Flaps (april 1973) in a quintet with trumpeter Franz Koglmann, and The Crust (july 1973) in a quintet with alto (Potts), guitar (Derek Bailey), bass and percussion (38FlakesThe Crust), came the sextet of Scraps (february 1974), featuring Potts’ saxophones, piano, Aebi’s cello, bass and percussion, another zenith of Lacy’s free-jazz style (TormentsLadiesScraps and vocals by Aebi). A similar sextet cut Flakes (may 1974), with The Shoals, while The sax-bass-drums trio of Stalks (june 1975) indulged in the lengthy Stalks and Moon. The sextet turned out to be Lacy’s ideal format. It allowed him to create pieces of music that were chaotic puzzles of distorted elementary ideas, and it allowed him to run the gamut from the tonal to the cacophonous, from old-fashioned to free-jazz.Lacy was ready for another major flight of the imagination, Saxophone Special (december 1974), for a different kind of sextet, first of all because it featured four saxophonists (altoists Trevor Watts and Steve Potts and tenorist Evan Parker) and secondly because it surrounded them not with a rhythm section but with Derek Bailey’s dissonant free-form guitar and Michel Waisvisz’s synthesizer. It was, after all, the year of the saxophone quartet (Anthony Braxton’sNew York Fall 1974 and the World Saxophone Quartet). Staples was the manifesto of the sextet’s twisted counterpoint, Dreams even featured Lacy on turntable, Sops was scored for saxophones-only (three sopranos and Parker’s tenor and no guitar or electronics), Snaps had Parker on soprano.Bailey was added to the regular Sextet for Dreams(may 1975), a set that displayed an even greater degree of schizophrenia. The impressionistic chamber jazz of the quintet in pieces such as The Oilwas devastated by Bailey’s abstract doodling and both were neutralized by Lacy’s irrational conversations.One of the most prolific musicians of all times, Lacy inevitably dispersed his ideas across too many recordings (that often repeated the same themes in different settings). A quintet with Potts and Aebi reprised The Crust and debuted The Duck and Esteemon Esteem (february 1975). Recorded at La Cour des Miracles, Paris on 26 February 1975 A Japanese sextet recorded The Wire (june 1975), that debutedDead LineSolo At Mandara (june 1975) debutedSnips and Stabs. Again, one of Lacy’s most radical pieces, the 20-minute improvisation Distant Voices, appeared on a trio album (Yuji Takahashi on piano, celesta and vibraphone, Takehisa Kosugi on violin, flute and vocals), Distant Voices (june 1975). Three solo-saxophone sets, Torments (june 1975), the two-LP Axieme Vol 1 & 2 (september 1975) and Stabs(november 1975), demonstrated the agility of his technique with eccentric pieces such as Deadline andCoastline (on Axieme) and The DuckNo Baby andStabs (on the third set), besides recycling old compositions (particularly an improved Tao Suite).Clangs (february 1976) was a duet with Italian percussionist Andrea Centazzo: Lacy played birds calls, pocket synthesizer and crackle box besides his soprano saxophone in creative pieces such as The Owl and TormentsTrickles (march 1976) reunited Lacy with Rudd, but this time on a program of Lacy originals (Trickles and Robes). The piano-sax duoSidelines (september 1976) debuted Sideline andWorms. The solo Straws (november 1976) included the electronic The Rise. A quartet with Potts recordedRaps (january 1977), that included StampsRaps, a lengthy version of No Baby and especially Blinks.Threads (may 1977) contained the 11-minute solosSkirts and Threads as well as three brief trios with avantgarde composers Alvin Curran and Frederic Rzewski. A quartet with Michael Waisvisz on synthesizer, bassist Maarten Van Regteren Altena and percussionist Han Bennink debuted Chops onLumps (september 1974) and revisited other Lacy originals (TormentsSnips). The Owl (april 1977) contained the three-part The Owl Touchstones, that augmented the Sextet with piano, kora and cornet (Butch Morris). The live solo Clinkers (june 1977) debuted Clinkers. The double-disc set Cycles (1976-80) (december 1980) documents twenty “solo soprano sax performances” recorded live and studio. Among the many duo albums, one stands out: High Low and Order (december 1978) with bassist Maarten Van Regteren Altena. Points (february 1978) debuted the “three points” (the saxophone duosFree Points and Still Point and the solo Moot Point).Lost In June (april 1977) documents a live performance by Steve Lacy (soprano sax), Kent Carter (double bass) and Andrea Centazzo (drums set and percussion).With the sextet paired down to a quintet, Lacy recorded the live Stamps (february 1978), containing extended performances of new pieces such as Ire,The DumpsDuckles and especially Wickets,Troubles (may 1979), with Wasted and Blues. and the live The Way (january 1979), that delivered a 26-minute version of Tao. But the live trio Capers(december 1979) was better than any of the quintet/sextet recordings. The music was literally overflowing from the extended meditations of The CrunchWe Don’tQuirksBud’s BrotherCapers,Kitty Malone.The sextet used Aebi’s vocals too often, e.g. onSongs (january 1981), and on the two ambitious 40-minute Ballets (april 1981), Hedges (1980) and The Four Edges (1981). One more time, a trio recording,Flame (january 1982), with The Match and The Flame, was more adventurous than most of the sextet recordings.The best of the live duets with Mal Waldron wasHerbe De L’Oubli (august 1981), that contained Lacy’s Herbe De L’Oubli and Waldron’s Hooray For Herbie, the other collaborations between the two being albums of standards, although Let’s Call This(december 1981) also debuted Lacy’s The Peak. But even better was the duo with Japanese percussionist Masahiko Togashi, Eternal Duo (october 1981), that debuted Twilight and Retreat.

However, Lacy remained faithful to his sextet.Blinks (february 1983) debuted the 22-minuteClinches and Whammies besides delivering definitive versions of BlinksWickets and Three Points (despite Aebi’s vocals). Prospectus (november 1983), augmented with George Lewis’ trombone, revisited several of Lacy’s classics (notably The Dumps andCliches in colossal versions). Augmented with Lewis’ trombone, harp and guitar, the sextet recorded the music for Robert Creeley’s poems on Futurities(january 1985). Poems by other poets were scored onThe Condor (june 1985) by the standard sextet. Pared down to a soprano-alto quartet, they recorded the live Morning Joy (february 1986) with Morning Joy and As UsualThe Gleam (july 1986) was an improvement, rich as it was of Lacy originals (Gay Paree BopNappingThe GleamAs Usual,Keepsake) and of exuberant interplay. Reduced to a quartet with baritone saxophone, they craftedKeepsake and One Fell Swoop on One Fell Swoop(june 1986). Momentum (may 1987) by the full Sextet was perhaps the best of the decade, thanks toThe BathThe GazeMomentum and The Song.

In parallel, Lacy continued to experiment with humbler settings. Deadline was reprised as the leitmotiv of Deadline (march 1985), duets with pianist Ulrich Gumpert that also included the newArt. Duets with fellow soprano saxophonist Evan Parker yielded the 21-minute Full Scale, the 16-minute Relations (both a bit too academic) and the three-part Nocturnal Chirps on Chirps (july 1985).

New York’s white soprano saxophonist Steve Lacy, born Steven Lackritz (1934), was the musician who restored that instrument to its original glory, and then raised it to an almost fetishist status. Coached by Cecil Taylor (1955-57) and Gil Evans (1957-64), and heavily influenced by Thelonious Monk, Lacy declared his allegiance to him while proclaiming the advent of a new soprano era on a series of quartet recordings mainly or entirely devoted to Monk Compositions: Soprano Today (november 1957), with Wynton Kelly on piano, Reflections (october 1958), with Mal Waldron on piano and Elvin Jones on drums, Evidence (november 1959), with Don Cherry on trumpet and Billy Higgins on drums,Straight Horn (november 1960), with a baritone saxophonist and Roy Haynes on drums, School Days(march 1963), with Roswell Rudd on trombone and Henry Grimes on bass. None of these quartets was particularly exciting or innovative, except for the fact that Lacy was interpreting the classics (Monk above the others) playing a soprano saxophone.Perhaps inspired by the collaborations with Michael Mantler’s various projects (1965-68), the first original Lacy compositions surfaced on Disposability(december 1965) that was also his first trio recording. Then came the conversion to free jazz and Sortie(february 1966), another quartet session (with Enrico Rava on trumpet) that this time was entirely composed by Lacy and included lengthy meditations such as SortieBlack Elk and Fork New YorkThe Forest And The Zoo (october 1966), featuring Rava, Southafrican bassist Johnny Dyani and Southafrican drummer Louis Moholo, contained only two side-long free-jazz pieces, The Forest And The Zoo.In 1969 Lacy relocated to Paris. After the 41-minute improvisation Roba (june 1969) with an Italian sextet featuring trumpet (Rava), clarinet, trombone, cello (Irene Aebi) and drums, Moon (september 1969) with an Italian sextet that replaced the trumpet with a bass, yet another Monk tribute, namelyEpistrophy (september 1969), and the live Wordless(january 1971) for a quintet with trumpet, cello, bass and drums (ExistenceThe Breath), a new major season began, Lacy cut his first solo saxophone album, Lapis (september 1971), containing the eleven-minute three-movement suite Three Pieces From Tao, the seven-minute The Precipitation Suiteand Lapis. Lacy’s postmodernist strategy was still embryonic but already captivating, with a passion for extra-musical noises as well as fragments of singalongs and nursery rhymes to weave intricate tapestries of harmony.After another quartet session, Journey Without End(november 1971), with Mal Waldron on piano (that debuted I Feel A Draft and Bone), Lacy formed a quintet (with Steve Potts’ alto, cello, bass and drums) for The Gap (may 1972), that contained another free-jazz juggernaut, the 19-minute The Thing. Waldron joined the Quintet for one album, Mal Waldron with the Steve Lacy Quintet (may 1972), one side of which was taken up by Waldron’s Vio. A second Concert Solo (august 1972), with definitive versions of StationsWeal and New Duck, preceded the recording of the 30-minute four-movement anti-war suite The Woe (january 1973), scored for a quintet with alto, cello, bass and drums, and released only three years later (and now incorporating The Wane). After Flaps (april 1973) in a quintet with trumpeter Franz Koglmann, and The Crust (july 1973) in a quintet with alto (Potts), guitar (Derek Bailey), bass and percussion (38FlakesThe Crust), came the sextet of Scraps (february 1974), featuring Potts’ saxophones, piano, Aebi’s cello, bass and percussion, another zenith of Lacy’s free-jazz style (TormentsLadiesScraps and vocals by Aebi). A similar sextet cut Flakes (may 1974), with The Shoals, while The sax-bass-drums trio of Stalks (june 1975) indulged in the lengthy Stalks and Moon. The sextet turned out to be Lacy’s ideal format. It allowed him to create pieces of music that were chaotic puzzles of distorted elementary ideas, and it allowed him to run the gamut from the tonal to the cacophonous, from old-fashioned to free-jazz.Lacy was ready for another major flight of the imagination, Saxophone Special (december 1974), for a different kind of sextet, first of all because it featured four saxophonists (altoists Trevor Watts and Steve Potts and tenorist Evan Parker) and secondly because it surrounded them not with a rhythm section but with Derek Bailey’s dissonant free-form guitar and Michel Waisvisz’s synthesizer. It was, after all, the year of the saxophone quartet (Anthony Braxton’sNew York Fall 1974 and the World Saxophone Quartet). Staples was the manifesto of the sextet’s twisted counterpoint, Dreams even featured Lacy on turntable, Sops was scored for saxophones-only (three sopranos and Parker’s tenor and no guitar or electronics), Snaps had Parker on soprano.Bailey was added to the regular Sextet for Dreams(may 1975), a set that displayed an even greater degree of schizophrenia. The impressionistic chamber jazz of the quintet in pieces such as The Oilwas devastated by Bailey’s abstract doodling and both were neutralized by Lacy’s irrational conversations.One of the most prolific musicians of all times, Lacy inevitably dispersed his ideas across too many recordings (that often repeated the same themes in different settings). A quintet with Potts and Aebi reprised The Crust and debuted The Duck and Esteemon Esteem (february 1975). Recorded at La Cour des Miracles, Paris on 26 February 1975 A Japanese sextet recorded The Wire (june 1975), that debutedDead LineSolo At Mandara (june 1975) debutedSnips and Stabs. Again, one of Lacy’s most radical pieces, the 20-minute improvisation Distant Voices, appeared on a trio album (Yuji Takahashi on piano, celesta and vibraphone, Takehisa Kosugi on violin, flute and vocals), Distant Voices (june 1975). Three solo-saxophone sets, Torments (june 1975), the two-LP Axieme Vol 1 & 2 (september 1975) and Stabs(november 1975), demonstrated the agility of his technique with eccentric pieces such as Deadline andCoastline (on Axieme) and The DuckNo Baby andStabs (on the third set), besides recycling old compositions (particularly an improved Tao Suite).Clangs (february 1976) was a duet with Italian percussionist Andrea Centazzo: Lacy played birds calls, pocket synthesizer and crackle box besides his soprano saxophone in creative pieces such as The Owl and TormentsTrickles (march 1976) reunited Lacy with Rudd, but this time on a program of Lacy originals (Trickles and Robes). The piano-sax duoSidelines (september 1976) debuted Sideline andWorms. The solo Straws (november 1976) included the electronic The Rise. A quartet with Potts recordedRaps (january 1977), that included StampsRaps, a lengthy version of No Baby and especially Blinks.Threads (may 1977) contained the 11-minute solosSkirts and Threads as well as three brief trios with avantgarde composers Alvin Curran and Frederic Rzewski. A quartet with Michael Waisvisz on synthesizer, bassist Maarten Van Regteren Altena and percussionist Han Bennink debuted Chops onLumps (september 1974) and revisited other Lacy originals (TormentsSnips). The Owl (april 1977) contained the three-part The Owl Touchstones, that augmented the Sextet with piano, kora and cornet (Butch Morris). The live solo Clinkers (june 1977) debuted Clinkers. The double-disc set Cycles (1976-80) (december 1980) documents twenty “solo soprano sax performances” recorded live and studio. Among the many duo albums, one stands out: High Low and Order (december 1978) with bassist Maarten Van Regteren Altena. Points (february 1978) debuted the “three points” (the saxophone duosFree Points and Still Point and the solo Moot Point).Lost In June (april 1977) documents a live performance by Steve Lacy (soprano sax), Kent Carter (double bass) and Andrea Centazzo (drums set and percussion).With the sextet paired down to a quintet, Lacy recorded the live Stamps (february 1978), containing extended performances of new pieces such as Ire,The DumpsDuckles and especially Wickets,Troubles (may 1979), with Wasted and Blues. and the live The Way (january 1979), that delivered a 26-minute version of Tao. But the live trio Capers(december 1979) was better than any of the quintet/sextet recordings. The music was literally overflowing from the extended meditations of The CrunchWe Don’tQuirksBud’s BrotherCapers,Kitty Malone.The sextet used Aebi’s vocals too often, e.g. onSongs (january 1981), and on the two ambitious 40-minute Ballets (april 1981), Hedges (1980) and The Four Edges (1981). One more time, a trio recording,Flame (january 1982), with The Match and The Flame, was more adventurous than most of the sextet recordings.The best of the live duets with Mal Waldron wasHerbe De L’Oubli (august 1981), that contained Lacy’s Herbe De L’Oubli and Waldron’s Hooray For Herbie, the other collaborations between the two being albums of standards, although Let’s Call This(december 1981) also debuted Lacy’s The Peak. But even better was the duo with Japanese percussionist Masahiko Togashi, Eternal Duo (october 1981), that debuted Twilight and Retreat.However, Lacy remained faithful to his sextet.Blinks (february 1983) debuted the 22-minuteClinches and Whammies besides delivering definitive versions of BlinksWickets and Three Points (despite Aebi’s vocals). Prospectus (november 1983), augmented with George Lewis’ trombone, revisited several of Lacy’s classics (notably The Dumps andCliches in colossal versions). Augmented with Lewis’ trombone, harp and guitar, the sextet recorded the music for Robert Creeley’s poems on Futurities(january 1985). Poems by other poets were scored onThe Condor (june 1985) by the standard sextet. Pared down to a soprano-alto quartet, they recorded the live Morning Joy (february 1986) with Morning Joy and As UsualThe Gleam (july 1986) was an improvement, rich as it was of Lacy originals (Gay Paree BopNappingThe GleamAs Usual,Keepsake) and of exuberant interplay. Reduced to a quartet with baritone saxophone, they craftedKeepsake and One Fell Swoop on One Fell Swoop(june 1986). Momentum (may 1987) by the full Sextet was perhaps the best of the decade, thanks toThe BathThe GazeMomentum and The Song.In parallel, Lacy continued to experiment with humbler settings. Deadline was reprised as the leitmotiv of Deadline (march 1985), duets with pianist Ulrich Gumpert that also included the newArt. Duets with fellow soprano saxophonist Evan Parker yielded the 21-minute Full Scale, the 16-minute Relations (both a bit too academic) and the three-part Nocturnal Chirps on Chirps (july 1985).At last, Lacy returned to the solo format for Hocus Pocus (december 1985), for Solo (december 1985), that had debuted The Gleam and Morning Joy, forThe Kiss (may 1986), with Blues for Aida, and especially for Outings (april 1986), structured into two 20-minute improvisations, Labyrinth and Islandin which he overdubbed himself.Spectacular versions of The CrustFlakes andWickets appeared on Bura Bura (may 1986), for a stellar quartet with drummer Masahiko Togashi, trumpeter Don Cherry and bassist Dave Holland. Another intriguing project was an Indian quartet with sitar, tabla and tampura, that recorded Saxoraga and the 22-minute Explorations on Explorations (april 1987). The Window (july 1987) for trio added The Window and A Complicate Scene to the Lacy canon.Rushes (november 1989) set texts by Russian poets to the music of a trio of saxophone, Frederic Rzewski’s piano and Irene Aebi’s voice. Duets with his trusted alto saxophonist Steve Potts yielded Flim-Flam and a 21-minute version of Three Points onFlim-Flam (december 1986).Anthem (june 1989) augmented the Sextet with trombone, percussion and a second vocalist. It debuted the funk-blues Number One and the balladPrayer, and it put to (cinematic) music two more poems, Prelude And Anthem and The Mantle. The Sextet’s sound peaked with Live at Sweet Basil (july 1991), that introduced The Bath and revisited The WaneProspectusMorning Joy and Blinks.
New York’s white soprano saxophonist Steve Lacy, born Steven Lackritz (1934), was the musician who restored that instrument to its original glory, and then raised it to an almost fetishist status. Coached by Cecil Taylor (1955-57) and Gil Evans (1957-64), and heavily influenced by Thelonious Monk, Lacy declared his allegiance to him while proclaiming the advent of a new soprano era on a series of quartet recordings mainly or entirely devoted to Monk Compositions: Soprano Today (november 1957), with Wynton Kelly on piano, Reflections (october 1958), with Mal Waldron on piano and Elvin Jones on drums, Evidence (november 1959), with Don Cherry on trumpet and Billy Higgins on drums,Straight Horn (november 1960), with a baritone saxophonist and Roy Haynes on drums, School Days(march 1963), with Roswell Rudd on trombone and Henry Grimes on bass. None of these quartets was particularly exciting or innovative, except for the fact that Lacy was interpreting the classics (Monk above the others) playing a soprano saxophone.Perhaps inspired by the collaborations with Michael Mantler’s various projects (1965-68), the first original Lacy compositions surfaced on Disposability(december 1965) that was also his first trio recording. Then came the conversion to free jazz and Sortie(february 1966), another quartet session (with Enrico Rava on trumpet) that this time was entirely composed by Lacy and included lengthy meditations such as SortieBlack Elk and Fork New YorkThe Forest And The Zoo (october 1966), featuring Rava, Southafrican bassist Johnny Dyani and Southafrican drummer Louis Moholo, contained only two side-long free-jazz pieces, The Forest And The Zoo.In 1969 Lacy relocated to Paris. After the 41-minute improvisation Roba (june 1969) with an Italian sextet featuring trumpet (Rava), clarinet, trombone, cello (Irene Aebi) and drums, Moon (september 1969) with an Italian sextet that replaced the trumpet with a bass, yet another Monk tribute, namelyEpistrophy (september 1969), and the live Wordless(january 1971) for a quintet with trumpet, cello, bass and drums (ExistenceThe Breath), a new major season began, Lacy cut his first solo saxophone album, Lapis (september 1971), containing the eleven-minute three-movement suite Three Pieces From Tao, the seven-minute The Precipitation Suiteand Lapis. Lacy’s postmodernist strategy was still embryonic but already captivating, with a passion for extra-musical noises as well as fragments of singalongs and nursery rhymes to weave intricate tapestries of harmony.After another quartet session, Journey Without End(november 1971), with Mal Waldron on piano (that debuted I Feel A Draft and Bone), Lacy formed a quintet (with Steve Potts’ alto, cello, bass and drums) for The Gap (may 1972), that contained another free-jazz juggernaut, the 19-minute The Thing. Waldron joined the Quintet for one album, Mal Waldron with the Steve Lacy Quintet (may 1972), one side of which was taken up by Waldron’s Vio. A second Concert Solo (august 1972), with definitive versions of StationsWeal and New Duck, preceded the recording of the 30-minute four-movement anti-war suite The Woe (january 1973), scored for a quintet with alto, cello, bass and drums, and released only three years later (and now incorporating The Wane). After Flaps (april 1973) in a quintet with trumpeter Franz Koglmann, and The Crust (july 1973) in a quintet with alto (Potts), guitar (Derek Bailey), bass and percussion (38FlakesThe Crust), came the sextet of Scraps (february 1974), featuring Potts’ saxophones, piano, Aebi’s cello, bass and percussion, another zenith of Lacy’s free-jazz style (TormentsLadiesScraps and vocals by Aebi). A similar sextet cut Flakes (may 1974), with The Shoals, while The sax-bass-drums trio of Stalks (june 1975) indulged in the lengthy Stalks and Moon. The sextet turned out to be Lacy’s ideal format. It allowed him to create pieces of music that were chaotic puzzles of distorted elementary ideas, and it allowed him to run the gamut from the tonal to the cacophonous, from old-fashioned to free-jazz.Lacy was ready for another major flight of the imagination, Saxophone Special (december 1974), for a different kind of sextet, first of all because it featured four saxophonists (altoists Trevor Watts and Steve Potts and tenorist Evan Parker) and secondly because it surrounded them not with a rhythm section but with Derek Bailey’s dissonant free-form guitar and Michel Waisvisz’s synthesizer. It was, after all, the year of the saxophone quartet (Anthony Braxton’sNew York Fall 1974 and the World Saxophone Quartet). Staples was the manifesto of the sextet’s twisted counterpoint, Dreams even featured Lacy on turntable, Sops was scored for saxophones-only (three sopranos and Parker’s tenor and no guitar or electronics), Snaps had Parker on soprano.Bailey was added to the regular Sextet for Dreams(may 1975), a set that displayed an even greater degree of schizophrenia. The impressionistic chamber jazz of the quintet in pieces such as The Oilwas devastated by Bailey’s abstract doodling and both were neutralized by Lacy’s irrational conversations.One of the most prolific musicians of all times, Lacy inevitably dispersed his ideas across too many recordings (that often repeated the same themes in different settings). A quintet with Potts and Aebi reprised The Crust and debuted The Duck and Esteemon Esteem (february 1975). Recorded at La Cour des Miracles, Paris on 26 February 1975 A Japanese sextet recorded The Wire (june 1975), that debutedDead LineSolo At Mandara (june 1975) debutedSnips and Stabs. Again, one of Lacy’s most radical pieces, the 20-minute improvisation Distant Voices, appeared on a trio album (Yuji Takahashi on piano, celesta and vibraphone, Takehisa Kosugi on violin, flute and vocals), Distant Voices (june 1975). Three solo-saxophone sets, Torments (june 1975), the two-LP Axieme Vol 1 & 2 (september 1975) and Stabs(november 1975), demonstrated the agility of his technique with eccentric pieces such as Deadline andCoastline (on Axieme) and The DuckNo Baby andStabs (on the third set), besides recycling old compositions (particularly an improved Tao Suite).Clangs (february 1976) was a duet with Italian percussionist Andrea Centazzo: Lacy played birds calls, pocket synthesizer and crackle box besides his soprano saxophone in creative pieces such as The Owl and TormentsTrickles (march 1976) reunited Lacy with Rudd, but this time on a program of Lacy originals (Trickles and Robes). The piano-sax duoSidelines (september 1976) debuted Sideline andWorms. The solo Straws (november 1976) included the electronic The Rise. A quartet with Potts recordedRaps (january 1977), that included StampsRaps, a lengthy version of No Baby and especially Blinks.Threads (may 1977) contained the 11-minute solosSkirts and Threads as well as three brief trios with avantgarde composers Alvin Curran and Frederic Rzewski. A quartet with Michael Waisvisz on synthesizer, bassist Maarten Van Regteren Altena and percussionist Han Bennink debuted Chops onLumps (september 1974) and revisited other Lacy originals (TormentsSnips). The Owl (april 1977) contained the three-part The Owl Touchstones, that augmented the Sextet with piano, kora and cornet (Butch Morris). The live solo Clinkers (june 1977) debuted Clinkers. The double-disc set Cycles (1976-80) (december 1980) documents twenty “solo soprano sax performances” recorded live and studio. Among the many duo albums, one stands out: High Low and Order (december 1978) with bassist Maarten Van Regteren Altena. Points (february 1978) debuted the “three points” (the saxophone duosFree Points and Still Point and the solo Moot Point).Lost In June (april 1977) documents a live performance by Steve Lacy (soprano sax), Kent Carter (double bass) and Andrea Centazzo (drums set and percussion).With the sextet paired down to a quintet, Lacy recorded the live Stamps (february 1978), containing extended performances of new pieces such as Ire,The DumpsDuckles and especially Wickets,Troubles (may 1979), with Wasted and Blues. and the live The Way (january 1979), that delivered a 26-minute version of Tao. But the live trio Capers(december 1979) was better than any of the quintet/sextet recordings. The music was literally overflowing from the extended meditations of The CrunchWe Don’tQuirksBud’s BrotherCapers,Kitty Malone.The sextet used Aebi’s vocals too often, e.g. onSongs (january 1981), and on the two ambitious 40-minute Ballets (april 1981), Hedges (1980) and The Four Edges (1981). One more time, a trio recording,Flame (january 1982), with The Match and The Flame, was more adventurous than most of the sextet recordings.The best of the live duets with Mal Waldron wasHerbe De L’Oubli (august 1981), that contained Lacy’s Herbe De L’Oubli and Waldron’s Hooray For Herbie, the other collaborations between the two being albums of standards, although Let’s Call This(december 1981) also debuted Lacy’s The Peak. But even better was the duo with Japanese percussionist Masahiko Togashi, Eternal Duo (october 1981), that debuted Twilight and Retreat.However, Lacy remained faithful to his sextet.Blinks (february 1983) debuted the 22-minuteClinches and Whammies besides delivering definitive versions of BlinksWickets and Three Points (despite Aebi’s vocals). Prospectus (november 1983), augmented with George Lewis’ trombone, revisited several of Lacy’s classics (notably The Dumps andCliches in colossal versions). Augmented with Lewis’ trombone, harp and guitar, the sextet recorded the music for Robert Creeley’s poems on Futurities(january 1985). Poems by other poets were scored onThe Condor (june 1985) by the standard sextet. Pared down to a soprano-alto quartet, they recorded the live Morning Joy (february 1986) with Morning Joy and As UsualThe Gleam (july 1986) was an improvement, rich as it was of Lacy originals (Gay Paree BopNappingThe GleamAs Usual,Keepsake) and of exuberant interplay. Reduced to a quartet with baritone saxophone, they craftedKeepsake and One Fell Swoop on One Fell Swoop(june 1986). Momentum (may 1987) by the full Sextet was perhaps the best of the decade, thanks toThe BathThe GazeMomentum and The Song.In parallel, Lacy continued to experiment with humbler settings. Deadline was reprised as the leitmotiv of Deadline (march 1985), duets with pianist Ulrich Gumpert that also included the newArt. Duets with fellow soprano saxophonist Evan Parker yielded the 21-minute Full Scale, the 16-minute Relations (both a bit too academic) and the three-part Nocturnal Chirps on Chirps (july 1985).At last, Lacy returned to the solo format for Hocus Pocus (december 1985), for Solo (december 1985), that had debuted The Gleam and Morning Joy, forThe Kiss (may 1986), with Blues for Aida, and especially for Outings (april 1986), structured into two 20-minute improvisations, Labyrinth and Islandin which he overdubbed himself.Spectacular versions of The CrustFlakes andWickets appeared on Bura Bura (may 1986), for a stellar quartet with drummer Masahiko Togashi, trumpeter Don Cherry and bassist Dave Holland. Another intriguing project was an Indian quartet with sitar, tabla and tampura, that recorded Saxoraga and the 22-minute Explorations on Explorations (april 1987). The Window (july 1987) for trio added The Window and A Complicate Scene to the Lacy canon.Rushes (november 1989) set texts by Russian poets to the music of a trio of saxophone, Frederic Rzewski’s piano and Irene Aebi’s voice. Duets with his trusted alto saxophonist Steve Potts yielded Flim-Flam and a 21-minute version of Three Points onFlim-Flam (december 1986).Anthem (june 1989) augmented the Sextet with trombone, percussion and a second vocalist. It debuted the funk-blues Number One and the balladPrayer, and it put to (cinematic) music two more poems, Prelude And Anthem and The Mantle. The Sextet’s sound peaked with Live at Sweet Basil (july 1991), that introduced The Bath and revisited The WaneProspectusMorning Joy and Blinks.In the 1990s the ensemble kept growing. Itinerary(november 1990), that debuted Sweet 16 andItinerary, was performed by a 17-piece unit that was much closer to classical music than to bebop or big-band jazz. The seven jazz tributes of Vespers (july 1993) were performed by an octet that was basically the Sextet plus tenor saxophone and French horn. As usual with recordings centered around the sextet, these pieces were also sung by Aebi. A double sextet re-recorded the entire Clangs (march 1992). Sweet 16 (february 1993) was performed by a “Keptorchestra”.Lacy’s new solo, Remains (april 1991), introduced the 18-minute Remains, but, more importantly, finalized his six-part Time of Tao-Cycle (Existence,The WayBoneNameThe BreathLife On Its Way).A collaboration with fellow British soprano saxophonists Evan Parker and Lol Coxhill resulted in the lengthy improvised saxophone duets of Three Blokes (september 1992), notably Broad Brush with Parker (23 minutes), Glanced with Coxhill (21 minutes) and The Crawl also with Parker.The quartets derived from the sextet (without vocals) were often superior to the sextet (with vocals), andRevenue (february 1993), that debuted This Is It and reprised Esteem, proved that the rule still worked in the 1990s. We See (september 1992), on the other hand, by the same quartet plus trumpet and vibraphone, had been mostly Monk covers.Packet (march 1995) was another set of poems performed by Lacy, Aebi on vocals and Rzewski on piano.

Actuality (april 1995) was a solo performance, this time structured in short fragments.

Five Facings (april 1996) collects live duets between Lacy and various pianists (Marilyn Crispell, Misha Mengelberg, Ulrich Gumpert, Fred Van Hove).

When Lacy disbanded his sextet, the remaining pair of Jean-Jacques Avenel (acoustic bass) and John Betsch (drums) helped him record the double-CDThe Rent (november 1997).

The Cry (march 1998) was a “jam opera” about a Muslim woman who had to flee Bangladesh, a victim of religious fanaticism, and used texts written by her (Irene Aebi on vocals, Tina Wrase on saxophones and bass clarinet, Catherine Pfeifer on accordion, Petia Kaufman on harpsichord plus bass and percussion).

The Beat Suite (december 2001) set beat poems to music with help from Lewis.

The vast majority of Lacy’s albums presented new performances of old themes, a sign that Lacy considered music a perpetual process of refinement.

The double-disc Steve Lacy/Roswell Rudd Quartet(june 1999 – Cuneiform, 2007) collected the last collaborations between the two.

November (november 2003) documents the last Steve Lacy solo performance on soprano sax.

Lacy returned to the USA in 2002, but died of cancer in 2004, at the age of 69.

At The New Jazz Meeting Baden-Baden 2002(december 2002) was a foray in electronic music leading a sextet with Christof Kurzmann and Bernhard Lang on electronic keyboards, bassist Peter Herbert and drummers Wolfgang Reisinger and Philip Jeck.

The Sun collects four sessions of antiwar music mostly dating from 1968. Avignon and Afterdocuments live dates from the 1970s, including a solo version of Clangs (1974).

From Piero Scaruffi/jazz

What is mostly forgotten in the biography of Steve Lacy is his Blossoms album, his farewell to Europe in the summer of 2002. Published by the label ‘Naked Music’ Afkikker/Klimop. That were 10 concerts in Belgium in 10 days, duo and solo.

5 concerts are published in the album Blossoms and 1 dvd with dancer Shiro Daimon. Myself I edited the album with the pictures of the concerts. There are drawings of Guy Couckhuyt.

Another very important album also always forgotten is the live recording of the cd Mother Goose solo @ afkikker, registered in 2001. This is the only cd which Lacy said could be published within a book.

Further we have a dvd of Lacy and Aebi recorded in 1999 in Afkikker. These songs are nearly the same of the Beat Suite

All this can be ordered in Afkikker, info@afkikker.be       www.afkikker.be

Mikhail Bezverkhni in Afkikker 

1 mei 2015 / 20 u

Violist en kunstschilder, is geboren in Leningrad, hij boogt op een grote carrière en maakte vele tournees over een groot deel van de wereldbol. Hij was laureaat en prijswinnaar van verschillende internationale wedstrijden. In 1976 won hij de eerste prijs tijdens de Koningin Elisabeth wedstrijd voor viool. Hierdoor kon hij vrij reizen buiten de toenmalige USSR wat hem vanaf 1978 weer werd verboden.

Na de val van de muur in 1990 heeft hij zich definitief in België gevestigd en werkte lange tijd als hoofddocent viool en altviool aan het Gentse Conservatorium.

Hij speelde ook als acteur en muzikant in verscheidene films.

In 2002 speelde hij met Steve Lacy één van de Blossoms concerten, het afscheid van Lacy aan Europa.

Deze album is een productie van Afkikker/Klimop.

Op het eeuwfeest van Johan Daisne in 2012, speelde hij in de Sint-Kwintenskapel, deze opname is het sluitstuk geworden van het docudrama De Trein der Traagheid naar de novelle van Johan Daisne, een productie van Afkikker/Klimop, regie Ivo Fisher.

Zijn vioolwerk is subliem en subtiel, met een zeer breed register kan hij verschillende instrumenten op zijn viool weergeven.

Zaterdag 28 maart 2015 om 20 u

Violist Mikhail Bezverkhni en Rosita Tristano, duetten

Voorprogramma 2 gedichten van Johan Daisne voorgedragen door Rita De Vuyst die een studie opzet rond Johan Daisne

Daarna vertoning DE TREIN DER TRAAGHEID naar de novelle van Daisne

fr treinroute

De route van de reservisten naar het Zuiden van Frankrijk, mei 1040 die mij inspireerden voor de Trein der Traagheid

Afkikker, niet zo maar een cafeetje in de schaduw van de boekentoren…vanuit de middeleeuwse aarde komen er scherven te voorschijn, komen er paardentanden in ons archief en komen de jonkvrouwen weer tot leven wiens avonturen zo lang in de kelder verborgen waren. Door het contact met de verschillende grondlagen bekomen we een stratificatie van parallelle werelden. Vanuit deze context doen we verder ons onderzoek en publiceren onze resultaten. Het wordt zeker en vast een spannend verhaal. 

Speel je graag mee in ons verhaal neem contact op met Rita De Vuyst, we toveren ons cafeetje om in een spektakelzaal, concertzaal, galerij, filmzaal en danszaal. 

foto's_stijn_045

 CONCERTEN IN AFKIKKER 

OP 28 maart krijgen we terug muziek van Mikhail Bezverkhni en Rosita Tristano duetten

OP 1 mei terug Bezverkhni met gedichten van Petrus en muziek van Bach

Telkens wordt de film DE TREIN DER TRAAGHEID gespeeld.

Op 23 januari 2015 met Mikhail Bezverkhni en Rosita Tristano, gedichten van Daisne en één van Walter Verraes voorgedragen door Raisa Ruttenberg. Daarna vertoning van de art-movie, docudrama DE TREIN DER TRAAGHEID van Ivo Fisher. Concert om 20 u inkom 5 € film om 22 uur. (duur van de film 1 u)

Docudrama DE TREIN DER TRAAGHEID naar de novelle van JOHAN DAISNE  in AFKIKKER  op zaterdag 27 december 2014 om 21 u deuren 20 u na de vertoning receptie. Research, tekst en presentatie RITA DE VUYST regie IVO FISHER

uitnod. de trein

Academia Nova Afkikker, research

Spacetime and synchronicity in the oeuvre of Steve Lacy, Johan Daisne, W. Pauli, René De Vuyst

Hommage René De Vuyst, volkszanger, was lid van het Verzet van zodra hij terug thuis was van een spookreis naar Frankrijk vanaf het begin de de oorlog 10 mei 1040 tot eind augustus 1940. Het was Johan Daisne die bemiddeld heeft voor treinen te zoeken voor de terugkeer naar België.

2 gedichten van Johan Daisne magisch-realist

Een poetische samenvatting van zijn boek ‘De man die zijn haar kort liet knippen’ 

NIET ZO KAAL OOIT EEN MENS

NOCH ZO RENS OOK EEN SCHAAL

OF HET ZUUR DAT HIJ DRINKT

IN HEM ZINKT ALS EEN VUUR

EN DE BRES DIE HET MES

HEEFT GESNEDEN

WORDT DE POORT VOOR GODS WOORD

HIER BENEDEN

p1000605

Een tweede gedicht is opgedragen aan zijn vriend André Delvaux die het boek heeft verfilmd.

Vriendschap is niet elkaar verstaan

elkander leuk gezelschap vinden

te samen zitten, samen gaan

zo heeft elkeen dozijnen vrienden

Vriendschap is zozeer zijn bezeten

van ‘t zelfde droombeeld zo gemeen

dat we onszelf, elkaar vergeten

zo’n vriend heeft ieder mens maar één

Zaterdag 7 juni 2014 om 18 u met de vertoning van De Trein der Traagheid.

Na een inleiding van Rita De Vuyst zal het duidelijk woren waarom de novelle van Daisne deze titel heeft gekregen en hoe het boek kan begrepen worden.

p1000606

galleriaD

Eerstvolgend concert met Mikhail Berverkhni op zaterdag 3 mei 2014 in duo met gitrist Laurent Tomme, graag reserveren voor een zitje dichtbij het podium, deuren 17 u, concert om 18 u.

CONCERTEN EN WORKSHOPS ROND MIKHAIL BEZVERKHNI WINNAAR KONINGIN ELISABETH WEDSTRIJD IN AFKIKKER SINT KWINTENSBERG 52 GENT
TELKENS OP ZATERDAG 18 UUR.

5 april 2014 salonconcert ter gelegenheid voor de opening van de galleria DE GOUDEN FLORIJN met werken van Michail Bezverkhni, Rosita Tristano, Sergei Andreev

Hier enkele foto’s van de wondermooie avond waar Misha naast Bach ook de precipitatiesuite van Steve Lacy heeft gespeeld samen met Rosita Tristana. Achteraf werd er uitleg gegeven bij de kunstwerken en de galleria De Gouden Florijn was gedoopt.

Ook op youtube kan je deze projecten van Misha in de Afkikker volgen, dit is het werk van Rosita Tristano, interesse? maak discreet een afspraak of kom naar ons volgend concert op 3 mei 2014 om 18 u

galleriaB

galleriaA

misha A

OPEN THURSDAY FRIDAY AND SATURDAY FROM 17/OO to 21:00
Op afspraak gsm Rita De Vuyst 0475313997
Werken van :
Mikhai bezverkhni
Rosita Tristan
Sergey Andreev
Walter Lievens
Gregory Verstraeten

3 MEI 2014 CONCERT VOOR VIOOL EN GITAAR € 5 STEUNKAART € 10

17 MEI HOMMAGE VOOR STEVE LACY COMPONINST SOPRAANSAXOFONIST JAZZ

7 JUNI HOMMAGE VOOR RENE DE VUYST ZANGER FOLK

WORKSHOPS MET MIKHAIL BEZVERKHNI MOGELIJK IN AFKIKKER INFO Rita De Vuyst en Rosita Tristano
zie concerten en werken van Mikhail Bezverkhni op youtube onder Rosita Tristano

SCHAKEN MET MATTHIAS DE PAUW (12JAAR) IN AFKIKKER
OP 10 MEI 2014/ MATTHIAS NEEMT HET OP TEGEN 10 SCHAKERS aanvang 18 u deelname € 5.

FOLK IN AFKIKKER EN SHELTER DERDE DINSDAG VAN DE MAAND JAM EN DANS

DE TREIN DER TRAAGHEID 3 GETUIGEN SPREKEN VOLGENS DE INTERPRETATIE VAN RITA DE VUYST

3 SOLDATEN 1 RESERVELUITENANT VERTELLEN HETZELFDE VERHAAl DE SOLDATEN ZIJN RENE DE VUYST MAURICE DE SCHOENMAECKER EN MICHEL DAMMEKENS DE LUITENANT JOHAN DAISNE ALS BURGER HERMAN THIERY DE BRONNEN ZIJN DE BOEKEN VAN DAISNE HET ARCHIEF VAN RENE DE VUYST DE FAMILIE VAN MICHEL DAMMEKENS EN HET INTERVIEW MET MAURICE DE SCHOENMAECKER DAT WELDRA OP YOUTUBE KAN GERAADPLEEGD WORDEN

ONDERZOEK ARCHIEF EVERE DEENSIE / NALATENSCHAP VAN VAN HOOF

VOOR ONZE ACTIVITEITEN RAADPLEEG ONZE WEBSITE www.afkikker.be EN VIND ONS OP FACEBOEK ONDER AFKIKKER RAISA RUTTENBERG OF KOM GEWOON EENS LANGS IN AFKIKKER SINT KWINTENSBERG 52 GENT

Wanneer alle puzzeldeeltjes gaan ingelegd zijn, zal het duidelijk zijn dat de trein wel degelijk in Frankrijk spoorde, op het spoor van een spokerige oorlog…

Rapporten van Léon Navez en Albert Hanet over de sectie 32A wat het technische aspect betreft; 32A is de naam die gegeven werd aan DRI/A/2CA in februari 1940, gevestigd in de Kartuizerkazerne te Brugge. In 1939 werd eerst het TRI gecreëerd: troupes de Renfort et d’Instruction met de bedoeling reservisten en neiuwe recruten onder te brengen. Deze TRI was ingedeeld in DRI’s: depôts de Renfort et d’Instruction, progressief gevormd in fase C van de mobilisatie vanaf 1 september 1939 en waarvan het gros gevormd werd door de lichting 1940 aangevuld met reservisten van voor 1925 en voorheen vrijgestelde reservisten van latere lichtingen. De Dri werden begin 1940 geherstructureerd en werden nu CRI genoemd. Ze kregen een nummer. Te Beernem werd in 1940 de regimenten 31A/32A/33A/34A/6R.A.A. en 3D.T.C.A. ondergebracht onder CRI/A. De bevelhebber was kolonel Duquesnoy die daarvoor bevelhebber was van 32A. Bij 32A werd hij opgevolgd door luitenant kolonel Scohy. 32A was als volgt gestructureerd: GRA/1 DI bestaande uit 4 batterijen gevormd door recruten en reservisten van het 1ste Artillerie regiment bestaande uit ongeveer 700 man. GRA/2 DI bestaande uit 5 batterijen gevormd door recruten en reservisten van het 2de Artillerie regiment. GGRA/2 CA bestaande uit 2 batterijen gevormd door recruten en reservisten van het 13de Artillerie regiment.

Op het moment van de vorming van de CRI/A op 14 mei 1940 wordt onmiddellijk besloten een nieuw regiment samen te stellen uit de opleidingsbatterijen van alle regimenten uitgezonderd 31A en hen ontdaan van alle geschut en materiaal, behalve een aantal geweren en kogels; 30 geweren en 3000 kogels per batterij, per trein naar Zuid-Frankrijk aan de Aude te sturen om er hun opleiding verder te zetten met het oog op een latere terugkeer als versterking. Dit nieuwe regiment zou pas gevormd worden na aankomst van de verschllende onderdelen te Limoux. Het were onder het bevel geplaatst van luitenant kolonel De Bueger, de commandant van 33D.T.C.A. De treinen reichtring Frankrijk vertrokken vanuit Beernem vanaf 15 mei 1940. (De gegevens komen overeen met het boek van Jamart, Les Belges à France en 1940, en het archief van René De Vuyst volgens een nota van Van Hoof, tevens vertelt Maurice De Schoenmaeker hetzelfde verhaal).

De reis naar Frankrijk voor het 1ste artillerie regiment in de 3de batterij van GRA/1 DI stond onder het bevel van reserve luitenant De Porre, doch zijn verslag ontbreekt volkomen in de archieven. Van 32A ging in totaal een detachement van ongeveer 2000 man met 2 treinen naar Limoux. Het 1ste konvooi, 2CA-13A en vermoedelijk 2 DI-2A vertrok op 15 mei uit Beernem onder het bevel van luitenant Dubois, reserve luitenant en commandant van de 2de batterij van 2CA en van Albert Hanet, reserve luitenant en commandant van de 3de batterij van 2 DI, kwam aan te Limoux op 24 mei 1940. Het tweede konvooi, 1 DI-1A, waartoe René De Vuyst vermoedelijk behoorde stond onder de leiding van Arthur Freedman, reserve luitenant en commandant van de 1ste batterij van 1 DI. Zij vertrokken op 16 mei, wat overeenkomt met het verslag van Van Hoof, om 3u 30 bij het krieken van de dag, ze kwamen eveneens aan te Limoux op 24 mei 1940 om 5 u. Dit komt overeen met het rapport van Arthur Freedman aan kolonel De Bueger. Freedman zorgde er tevens voor dat zijn mensen gekantonneerd werden in een straal van 10 km en dat er eten voorzien wordt. Michel Dammenkens eveneens als René De Vuyst, Van Hoof en Maurice De Schoenmaecker blijken gekantonneerd te zijn in Cépie nabij Limiux. Ik heb ook gevonden dat Johan Daisne verbleef op het kasteen van Pomas aan de overzijde van de Aude.

Te Limoux werd vastgesteld dat de commandant van 32A, luitenant kolonel Scohy niet ter plaatse is en werd kapitein commandant Willy Tollenaere als korpschef aangesteld.

De reis naar Limoux, Cépie, verliep voor René De Vuyst als volgt: disndag 14 mei 1040 om 10 u ‘s avonds te voet naar Beernem, geslapen langs de Steenweg. Om 3 u ‘s nachts naar het park in Beernem en daar verder geslapen Donderdag 16 mei bij het krieken van de morgen op een trein gestapt, die gaat over Brugge, Turhout, Lichtervelde, Roeselare, Rumbeke. Vrijdag 17 mei verder per trein door Isegem, Kortrijk, Moeskroen, Roubaix, Assebroek (Fr). Zaterdag 18 mei Boulogne sur Mer, Aras. Zondag 19 mei Abbelville, Amiens. Maandag 20 mei Gelan, Quesnay le montant, Chepsy, Valmes. Te Quesney le Montant waren er 3 treinen na elkaar. Van Hoof zat in de tweede trein, de trein voor hem had piotten geladen, in de derde trein zaten mannen tussen 16 en 35 jaar. 31 Duitse vliegtuigen hebben de treinen gebombardeerd, 3 piotten waren dood.

Op disndag 21 mei passeren ze Anneville, Rouen, Brionne en Lisieux. Op woensdag 22 mei le Mans, Angers, Nantes, Luçon en les Rochelles. Op donderdag 23 mei gaatr de reis verder langs Bordeaux, Dax, Bu, lourdes, Tarbes en Toulouse; Op vrijdag 24 mei komen ze aan in Carcassonne, vandaar naar Cépie en Limoux. Van Limoux terug te voet naar Cépie.

Op 8 juni vertrkken ze vanuit Cépie naar het front in Parijs.

De toestand is vrij benard en vooral de ravitaillering van de troepen is een heel probleem. Vanuit Limoux worden op 7 juni 4 compagnies van een 200 soldaten en officieren uitgestuurd als werkbataillon naar het front in het Noorden, Troyes -St Just Sauvages, onder bevel van kapitein commandant Roze, 14de Artillerie. Ze reizen via Meaux, Vitry-le-François en Rommilies naar Troyes waar zij aankomen op 11 juni. Deze compagnie wordt gelegerd te Ville-Chétif, vlak bij Troyes, en ingedeeld bij het IVe Franse leger. Op 12 juni ‘s avonds krijgen zij het bevel in kleine groepjes te vluchten richting Avallons en daar te verzamelen. De eenheid van reserve luitenant De Porre, waarvan Michel Dammekens deel uitmaakte, wordt bij deze vlucht gesignaleerd.

De reis van Van Hoof, waartoe René De Vuyst behoorde, verliep volgens een andere route maar iedereen, alsook Maurice De Schoenmaecker moest verzamelen en op eigen kacht naar Avallons te zien geraken, zoniet zouden ze krijgsgevangen worden genomen.

De groep van Van Hoof vertrok op 8 juni in Cépie en reed over Carcassonne, Castelnaudary, Toulouse, Cahors. Op zondag 9 juni passeerden ze Vierzon, Orléans, Etampes. Maandag 10 juni Marmant, Longueville, Rommely sur Seine. Dinsdag 11 juni Troyes, Vitry le François en terug naar Troyes. Woensdag 12 juni vertrokken ze vanuit Troyes ‘s avonds te voet naar Villechétif, 6 km ten oosten van Troyes en sliepen ze in een schuur. Donderdag 13 juni vanuit Villechétif om 23u 30 te voet in groepen van 20 naar Avallon over Tonnerre, wachtwoord ‘Camillo’. Vrijdag 14 juni te voet, onderweg volledig uiteengeslagen. Zaterdag 15 juni verder te voet, ‘s avonds op een goederentrein naar Avallon. Zondag 16 juni Autun, le Creusot. Maandag 17 juni Roanne. Dinsdag 18 juni Saint Germain des Fosses en Vichy. Woensdag 19 juni Clermond Fernand. Donderdag 20 juni Mervant. Vrijdag 21 juni JOnchère, Langongne. Zaterdag 22 juni Rommières en Montpellier. Zondag 23 juni Sète, Narbonne, Carcassonne, en terug naar Narbonne. Maandag 24 juni kwamen ze terug aan in Cépie via Carcassonne. Ze vertrokken te voet vanuit Cépie naar Preixan (8 km). Daar bleven ze 6 dagen. Vandaar ging de reis naar Alaigne waar ze 22 dagen hebben gewacht op een trein voor de terugkeer naar België. Ondertussen was Johan Ddaisne met de Duitsers aan het onderhandelen. Hun laatste stop is geweest in het schone Belvèze waar ze nog eens 36 dagen op de trein hebben gewacht. Op 27 augustus is de trein gekomen die hen via Toulouse naar Brussel heeft gebracht. Daisne was intussen begin augustus teruggekeerd.

In het legerarchief te Evere heb ik een document gevonden waarop staat dat hij van G.Q.G. of in het Nederlands G.H.K. overgeplaatst is naar CRI/A met destinatie Limoux. Bij het dossier vond ik ook een rapport van commandant Roze, annexe nr 1:

Mon groupe d’artillerie III/14 A a été fait prisonnier le 26 mai 1940. Il était à ce moment sous les ordres du It de l’active COETS commandant ai. etant hospitalisé depuis le 14/5 j’était régulièrement absent. Mon évacuation fut ordonnée par le comdt médecin SCARCEZ de la 6D I et le It de réserve ALLARD, médecin du groupe. Totalement épuisé j’avais tenu jusqu’à la limite extrême de mes forces. Le 14 évacué sur l’HM d’Anvers. Le 16, sur l’HM nr 7 à la Panne. Le 18 évacué par colonne automobile vers la France. Le 22 hospialisé au HMC Arsene Leloup à Nantes. Le 28/5 jour de la capitulation, sortant non rétabli, envoyé en convalescence au CRI/A à Limoux. Le 6/6 bien, que non rétabli, je pars au front français comme commandant de 1er bataillon du CRI/A. Point de destination Vitry-le-François-repli avec l’armée française. Le 22/6 à la capitulation je rentre à Limoux, au CRI/A. Reste en traitement de repos, sans commandant, jusqu’au 17/8/40. A cette date je rentre en Belgique par convoi automobile comme provisoirement inapté au service actif. Repris en force par l’OTAD le 1/9/40

De soldaten hebben 193 uren doorgebracht op de trein van Beernem naar Carcassonne en 102 uren op de trein van Cépie naar Parijs. 215 uren op de trein van Parijs naar Carcassonne. de terugreis van Toulouse naar Brussel verliep voor Maurice in 1 dag.

Sommigen werden door de Duitsers gevangen genomen en naar België afgevoerde of slaagden erin zelf België te bereiken in de verwarring van de terugkeer van de gevluchte burgers. Slechts 350 bereikte Avallon. ze werden gehergroepeerd in groepjes van 20 voor de reis naar het Zuiden. Deze groep bereikt Limoux, volgens de achieven van Defensie op 24 juni ondernleiding van luitenant Hoornaert, onderluitenant Dombrecht en adjudant Martens. (citatie in regimentsdagorder d.d. 26 juni 1940 van 32 A door commandant Tollenaere. Het betreft de compagnie van Hoornaert zelf. anderen zijn gevlucht in gespreide orde terug naar het Zuiden met alle mogelijke middelen. Van luitenant De Porre wordt niet gesproken zodat denfamilie van Michel niet weet nof hij met de trein dan wel op eigen keracht naar Limoux gegaan is. Maurice, René De Vuyst en Van Hoofn hebben de trein gehaald.

Een feit is dat er van de 700 nmensen van 1 DI er op 30 juni nog een 300 tal van overblijven in de streek rond Limoux, zijnde 276 soldaten, 26 onderofficieren en 7 officieren volgens het verslag van Hanet.

Op 1 juli vindt een herstructurering plaats. 32A wordt groep IV van CRI/A. Deze groep is ingedeeld in 7 batterijen onder het commando van majoor Hardenne, waarbij de manschappen van de batterijen zonder bevelhebber in één van de 7 worden ingedeeld. De 3de batterij van 1 DI waarin Michel Dammenkens zat, is zo vermoedelijk ondergebracht in de 1 ste batterij van groep IV. De Porre is waarschijnlijk niet nteruggekomen van zijn ipdracht aan het front en terug naar België gekeerd of gevoerd.

Volgens het verslag van Albert Hanet begint het vanaf 11 juli te rommelen onder de troepen en komt er een soort van resvolte waarbij geëost wordt datn iedereen gedemobiliseerd wordt en dat de terugkeer naar België wordt georganiseerd. De revolte wordt getrokken door luitenant dokter Torrkens en reserve aalmoezenier Vergaelen uit Audenaarde. dokter Torrkens zou openlijk zijn sympatiën voor Hitler hebbenn laten blijken en bedreigde de officieren die trouw bleven dat hij ze zou weten te vinden bij hun terugkeer in België. Ondertussen verwaarloosde hij zijn praktijk als dokter en hield zich bezig met zijn vriendjes.

Torrekens deserteerde eind juli en Vergaelen kort daarna volgens een brief van Vergaelen aan de familie Dammekens. Hij schrijft hierin dat hij niet naar Alaigne is kunnen gaan, waar Michel verbleef, wegens ziekte.

Verslagen die geraadpleegd zijn in het legerarchief te Evere zijn van: Cools, Bury, Dombrecht, Freedman, Hanet, Navez en Verbrugghen.

Michel Dammekens heeft eerst de 18 daagse veldtocht meegemaakt van 10 tot 28 mei 1940. Johan Daisne was toen verbindingsofficier bij de zware artillerie. Michel is na een lange zwerftocht doorheen Frankrijk in de vallei van de Aude terecht gekomen en te Limoux gestoven op 2 augustus 1940. Zijn interesse ging uit naar het werk op het land en aan de vooravond van WO II was hij een jonge optimistische boer die ervan droomde een groter bedrijt te creëren zoals dat van wijlen zijn grootvader langs moederszijde. Hij is binnengegaan in het leger op 29 februari 1940.

Van Hoof is krijgsgevangen genomen op 27 augustus, juist voor hun vertrek naar België. Hij heeft in 6 kampen verbleven. René De Vuyst en Maurice De Schoenmaecker zijn eind augsustus naar Brussel teruggekeerd. Voor Maurice ging dit vrij vlug, voor mijn vader ging de terugkeer van Brussel naar Zafelare vermoedelijk moeilijk aangezien hij volledig uitgeput en met gezwollen voeten met een melkkar is teruggebracht. Toen was het feest bij hem thuis. en dit verhaal hij wondermooi gezonden in zijn liederen. Evenals bij Daisne is de oorlog bijna niet hoorbaar maar wel voelbaar. Dit is dan ook het verwerkingsproces van de kunst: het negatieve ombuigen tot iets moois. En dit is de rede waarom de kunst zoveel sterker is dan elk historisch verslag als deze. Beter leze men het boek Lago Maggiore waaruit ik het verhaal gedistilleerd heb of luistere men naar mijn vaders lied!!

Toeval en synchroniciteit. Toen ik over deze spokerige oorlog aan het nadenken was kwam ik op de spooktrein van wikipedia terecht. Nu wordt het duidelijk waarom Maurice zei dat de Belgen in Frankrijk niet welkom waren omdat terzelfdertijd er een trein vertrokken is richting Zuiden met geïnterneerden een mengeling van andere nationaliteiten, Joden en tegenstanders van het Belgisch regime. Hun trein werd de spooktrein genoemd, ze kregen geen eten, werden slecht behandeld zowel door hun autoriteiten en de Fransen. Ze hadden op hun trein ‘espionage’ geschilderd en ‘parachutistes’. Op 20 mei zijn ze geëxecuteerd geweest in Abbeville. De trein met de soldaten Maurice, René en Van Hoof kwamen aan in Abbeville op 21 mei. Dit om aan te duiden hoe grimmig de situatie was, wat moet er in de hoofden van deze jongens hebben omgegaan?

Uit Wikipedia: ‘Drie dagen later, op 19 mei, werd de hele groep naar Abbeville gevoerd en opgesloten onder de kiosk. Toen in de nacht van 19 op 20 mei de stad Abbeville vanuit de lucht door Duitse eskaders zwaar gebombardeerd werd, dachten de Franse soldaten dat de gevangenen bevrijd zouden worden door de Duitsers. Zij besloten in de middag van 20 mei om al hun gevangenen te executeren, die vervolgens in groepjes van vier uit de kioskkelder werden gehaald, tegen de muur gezet en zonder proces doodgeschoten werden. Onder hen was er één vrouw, Maria Geerolf-Ceuterick, die vrij brutaal vermoord werd door de Franse gendarmes. Zij was één van de verdachten die in de chaos voor de inval per vergissing werd gearresteerd in plaats van haar schoonzoon, nl. de in Brugge wonende Nederlandse architect Ernst Warris). Na de executie (zonder vonnis) op bevel van een Franse kapitein die dienst deed als plaatscommandant van in totaal 21 personen van 6 verschillende nationaliteiten (waaronder 8 Belgen met o.a. Van Severen en Rijckoort) eindigde dit drama door toedoen van luitenant Leclabart, die in extremis arriveerde en deze slachtpartij kon stoppen’.

Rita De Vuyst, 26 januari 2013

De voorbereiding van onze film DE TREIN DER TRAAGHEID vind op youtube, Afkikker, Raisa Ruttenberg

pdf filmdag3 pdf filmdag4 pdf filmdag5 pdf filmdag6 pdf filmdag8 pdf filmdag9 pdf filmdag10 pdf filmdag11 pdg filmdag kaas en wijn pdg filmdag7

Regelmatig worden er gedichten voorgedragen van Daisne in de Afkikker zo ook voor Valentijn 13 op 15 februari deuren 19 u vrij podium en fuif in de shelter.

Na Valentijn komen de gedichten aan bod die geschreven zijn tijdens het verzet in W.O.II

Figuranten zijn nog altijd welkom voor de scène in de Sint Kwintenskapel ‘veel mannen en vrouwen in het wit’ symbool van verzet en dienstplicht bij de verzorging van gewonden. Dit is voor maart. In mei gaan we samen naar Carcassonne vertrek de week van 10 mei, inschrijven kan in Afkikker of via info@afkikker.be. De studie van Johan Daisne is pas begonnen…we werken verder om het mysterie te duiden De trein zou wel een zeer sterke metafoor kunnen zijn die nog jaren verder bolt, Afkikker heeft er een speciaal stationnetje voor gebouwd. Kwestie om vooruitziend te zijn.

DE TREIN DER TRAAGHEID van Johan Daisne

Toen ik in 2011 de novelle opnieuw las, wist ik dat ik deze zou verfilmen, alles kwam mij te mooi en te vertrouwd voor de geest, temeer dat ik bij nader onderzoek in het archief van mijn vader, René De Vuyst, aanwijzingen vond over ‘De trein der traagheid’.

Afkikker en vzw Klimop werken samen aan een historische interpretatie van ‘De Trein der Traagheid’ we geven er vorm en beweging aan.

eeuwfeest9

eeuwfeest20

Aan de hand van meerdere archieven kan de treinroute getraceerd worden in Zuid-Frankrijk.

Barvrouw en verpleegster worden gespeeld door Raisa Ruttenberg, het is eigenlijk op haar geschreven. Het feest gaat door in de Afkikker met muziek van Lo Rosinhol wat ook een treffer was.

Nu de film ‘Un soir, un train’ van André Delvaux vastzit in Amerika en in België niet meer kan gedraaid worden, wordt het tijd dat we een Vlaamse productie krijgen van dit kunstwerk met een universele beeldtaal. De taal is Nederlands, Russisch, Tsjechisch en Engels.

De restaurantscène van ‘De Trein der Traagheid’ werd opgenomen in Afkikker te Gent en het veldhospitaal in de Sint-Kwintenskapel eveneens in Gent.

Een discussie over de herkomst van de professor zijn naam ‘Hernhutter’ werd op 20 november 2012 opgenomen in ‘De Gouden Florijn’ een kunstgalerij verbonden met de fuifzaal en café Afkikker.

Aangezien de novelle geschreven is op de trein van Brussel naar Gent, hebben we ook in deze trein opnamen gemaakt. Natuurlijk hebben we ook gefilmd in het park van het ‘Palais des Beaux Arts’ in Brussel waar onze poëtische reis van start ging.

De muziek van Steve Lacy, ‘solo @ afkikker’, hebben we gebruikt als ouverture, meer bepaald het nummer ‘STAND’ waarbij Lacy verwijst naar Samuel Beckett. De Occitaanse volksmuziek is gespeeld en gezongen door Lo Rosinhol, daar kan op gedanst worden. De romanisch-metaforische liederen van René De Vuyst kleuren de rozen van Capri rood.

Michail Bezverkhni speelde magisch op het eeuwfeest van Daisne in de Sint-Kwintenskapel. De muziek werd verbonden met poëzie van Daisne en Raisa, dit zal een wonderlijk mooie afsluiter zijn van het eerste deel van onze film. Voor groepen vanaf 20 personen laten we jullie het eerste deel al proeven, reservaties via AFKIKKER, gsm 0475313997.

Tekeningen van de trein en Johan Daisne door Guy Couckhuyt

Zo snel mogelijk geven we jullie een voorproefje van het concert van Bezverlkhni ter gelegenheid van het eeuwfeest van Johan Daisne op youtube. We wachten op de drager…..reeds 5 maanden lang.

If Steve Lacy is not forgotten, and still lives in your memory, Michail Bezverkhni can play his tunes of his ‘P’ book, published by Afkikker. This sheet music of Steve Lacy is in the hands of Bezverkhni only as a gift of Lacy from the time they played together for the farewell concerts in Ghent 2002.

1347

Voor de opname van het tweede deel van ‘De trein der traagheid’ hebben we nog veel onderzoek in petto van het filmarchief van Johan Daisne dat in de Boekentoren bewaard wordt. Daar is bijzonder interessant materiaal te vinden.

Van 16 tot 20 november loopt een tentoonstelling van fysicus Joachim Castelan in ‘De Gouden Florijn’, vrijdag en zaterdag van 20 u tot 23 u en weekdagen van 12 u tot 15 u.

Rita De Vuyst 0475313997.

Het essay over ‘De trein der traagheid’ is reeds verkrijgbaar in Afkikker aan 15€.

Wil Daisne doorbreken tot de rangen van de wereldliteratuur dan heeft hij uw stem nodig. Hoe geven we zijn kennis door als de sociale media zwijgen. Een nieuwe uitgave van De trein der traagheid is te raadplegen on line.

DE HEILSGELIEFDE VAN JOHAN DAISNE HIERVAN HEEFT AFKIKKER OOK DE CODE GEBROKEN MEETING OP 20 JULI 2012 20 UUR HET IS EEN SPANNEND SPIONAGEVERHAAL MET HEEL VEEL LIEFDE VOOR WETENSCHAP EN KUNST DE DIALOOG IS DUS METEEN GEOPEND.

FANCLUB STEVE LACY TAKE CONTACT VIA MAIL WE ORGANISE MEETINGS AND PUBLISH HIS FAREWELL CONCERTS TO EUROPE Michail Bezverkhni is preparing unedited sheetmusic of Steve Lacy and will perform it soon in Afkikker or ‘De Gouden Florijn’.

The cd of the farewell concerts of Steve Lacy is now to buy at 15€ plus shipping.

NEXT MEETING 2nd SEPTEMBER GHENT BELGIUM

HET PROJECT VAN VZW KLIMOP IN 2012 IS DE VIERING VAN DE 100STE VERJAARDAG VAN JOHAN DAISNE EN DIT DOEN WE MET EEN STUDIE : LEES AL ZIJN BOEKEN EN GEDICHTEN EN JE BENT EEN HEEL JAAR ZOET ZE PRIKKELEN DE HERSENEN ZOWEL ALS HET HART EN….MEN VRAAGT ZICH AF WAAROM ZIJN WERKEN NIET MEER WORDEN HERDRUKT ZE ZIJN ZEKER HIP GENOEG VOOR DE VOLGENDE HONDERD JAAR. HIJ GEBRUIKTE GEWOON EEN NIEUW ALFABET. DE LAATSTE LETTER IS NOG NIET ONTCIJFERD. IK HEB IN ELK GEVAL MIJN STEM GEGEVEN VOOR DE REVIVAL.

WAT IS MAGISCH-REALISME / RAISA RUTTENBERG / KLIMOP

Op 27 april 2012 hebben we met Klimop de eerste opnamen gemaakt voor ons docudrama VENEZY 2012; een verfilming van ‘de idee’ achter ‘De trein der traagheid’ van Johan Daisne.

Ik denk dat niemand het ongewoon zal vinden dat hier in Afkikker gewerkt wordt rond het thema magisch-realisme. Alle elemenen zowel concreet als abstract zijn in onze ruimte te vinden. Het is dan ook geen inspanning voor mij ‘with the magic hand’ ze één voor één uit de ‘box’ te toveren.

Met vzw Klimop hebben we alvast het initiatief genomen voor de viering van de 100 ste verjaardag van Johan Daisne.

Dit feest kunnen we echter niet inzetten vooraleer even stil te staan bij de betekenis van de term magisch-realisme, welke Daisne geïntroduceerd heeft in de Nederlandse Letteren.

Om het magisch-realisme in te kleuren heb ik uitsluitend gesteund op de teksten van Daisne zelf. Het is misschien wel enigszins gedurfd om vanuit de positie van de lezer de kaart van het mgisch-realism open te vouwen, maar ik vond het zo boeiend dat het een echte passie geworden is. Vorige zomer ben ik aan het grote werk begonnen.

In ‘Afreacties en Fundereingen’, gepubliceerd bij Varior, Sint-Amandsberg in 1937, lezen we het volgend vers van Daisne:

BRIEFJE

Johan Daisne

Vrees niets, jij hebt de droom, die steen der wijzen

Dat kostbaar rijk is onvernietigbaar

Beschouw de dingen op een romantieke wijze:

Contrastloosheid is met dit leven onverenigbaar

De bundel ‘Breuken Herleiden’, eveneens uitgegeven bij Varior, Sint-Amandsberg in 1936, van Johan Daisne begint met het volgende:

Ik schrijf deze verzen niet voor academici

Ook niet voor onbesnaarden of beroepskritiekers

Ik ken hen: d’eene doodt u met een theorie

De andren met hun domheid of hun klein gepieker

Ik heb in mijn verzen heel mijn hart geleid

Gepoogd van wat ik zal geweest zijn iets te geven

Van mijn dromen, liefden, van mijn werkelijkheid

Van ‘t zonlicht en de wolken uit mijn jeugdig leven

Doch ik denk dat de tijd is aangebroken om de teksten van Daisne terug in de handen te leggen van professoren, willen we hem een ereplaats kunnen aanbieden bij de klassiekers van de wereldliteratuur.

Ik zou persoonlijk Daisne graag vergelijken met Gyorgy Konrad van Hongarije, vanwege het autobiografisch karakter van zijn geschriften en de evenwichtige mix tussen droom en werkelijkheid. Ik zou hem ook plaatsen naast Samuel Beckett en de vergelijking maken tussen ‘Waiting for Godot’ en ‘Gojim’. Godot dat volgens mij ‘Go’ ‘Dot’ betekent en Gojim; ‘Go’ ‘Jim’. In 1938 kon Daisne inderdaad opgeroepen worden onder de wapens. In Gojim wordt er ook verwezen naar Koningsbergen waar de strubbelingen rond W.O.II begonnen zijn. Ik zou Daisne ook een plaats geven naast Italo Calvino en waarom ook niet naast Vladimir Nabokov om daatmee mijn geliefde auteurs te noemen.

De term magisch-realisme lijkt op het eerse zicht een tegenselling. Dit is typisch voor Daisne, hij gebruikte veel woorden die opgebouwd zijn uit opponenten; vb toekomst-herinnering. Deze tegenstelling is echter schijn, we moeten vooral oog hebben voor het koppelteken dat hier het bruggetje vormt. De eenheid zien tussen 2 opponenten was zeker in de jaren 40 van de vorige eeuw een nieuwe vondst. We kunnen dit zien als een verwijzing naar de avant-garde. Daisne heeft echter niet zoals de surrealisten het volledige gewicht gelegd op de vernieuwing van de vorm, ten koste dikwijls van de inhoud, maar zijn vernieuwing is schoon uitgebalanceerd. Zijn expeiment lag in de eenheid tussen droom en werkelijkheid. Wetenschappers weten dat er een ‘continuum’ bestaat tussen realiteit, perceptie, droom en handelen. Zij weten ook dat onze dagdromen en nachtelijke dromen gestuurd worden vanuit eenzelfde domein van onze hersenen.

Indien we het magisch-realisme bespreekbaar willen maken ligt het voor de hand dat we gaan zien wat Daisne zelf daarover geschreven heeft in zijn boekje: ‘Wat is magisch-realisme’. Maar ons uitsluitend beperken tot dit boekje zou ook niet verstandig zijn omdat het eerder een woordenspel is van droom en werkelijkheid. Een definitie van magie, droom, rede, werkelijkheid wordt niet gegeven en zo kan het wetenschappelijk ook niet geïnterpreteerd worden. Zo dacht men althans….de wetenschap is intussen ook al verder gevorderd en misschien kan deze tekst bijdragen tot een verzoening tussen kunst en wetenschap.

De analyse en de synthese van het wereldbeeld van Daisne kunnen we lezen in zijn boeken. Op mijn beurt heb ik een synthese gemaakt van wat ik van het magisch-realisme begrepen heb, met de bouwstenen die ik in de werken zelf gevonden heb. Ik ben dus niet op zoek gegaan naar andere inspiratiebronnen.

Wat ik voor ogen heb is een vertaling van de ‘betekenis’ die ik meen te vinden, die dikwijls zeer diep verscholen ligt, in termen die meer aansluiten bij de algemene omgangstaal.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat we terugkeren naar de bron van Daisne zelf en dat zijn werken terug kunnen uitgegeven worden. Afkikker zal binnenkort een essay uitgeven; ‘Venezy 2012’ met een interpretatie van ‘De trein der traagheid’. Dit zal tevens een dvd bevatten met een docudrama.

De term magisch-realisme komt van het Italiaans ‘realsmo magico’ dat beoefend werd o.a. door Massimo Bontempelli rond 1900. Ook Calvino in ‘Il Barone Rampante’ schrijft in deze stijl. Doch Daisne heeft enkel de term overgenomen en zijn eigen inhoud eraan gegeven. Daisnes werk vertrekt van zijn eigen leven, ik zou zelfs de term hyper-realisme durven gebruiken omdat hij zijn eigen dromen en ideeën in zijn werken verwerkt heeft.

Andere schrijvers die Daisne aanhaalt die hem beïnvloed hebben zijn Plato, Pirandello, Poesjkin en E.T.A. Hoffmann die geboren is in Koningsbergen en een leerling was van Kant. Daisne heeft Hoffmann grondig bestudeerd omwille van de Slavische accenten in zijn werk. Geen van deze schrijvers heeft hij echter gekopieerd maar hij zal er wel verwantschap in teruggevonden hebben.

In het boekje ‘Wat is magisch-realisme’ schrijft Daisne; “louter fantastiek doodt de magie eveneens als de platte nuchterheid. Ik heb eens deze lapidaire uitstekende bepaling van gelezen: magie is bovenzinnelijkheid bewerkt door menselijke tussenkomst”. Magisch-realisme is dus verschillend van een mirakel of een sprookje. Een sprookje is louter fantasie en een mirakel is afkomstig van de goden. Natuurlijk hiermee is nog niet uitgelegd waarin de magie van Daisne juist bestaat. Het oproepen van magie vond Daisne bij alle grote kunst. Bij deze heeft hij zichzelf en terecht, bij de grote kunstenaars gerekend. Het is aan de lezers om dit levendig te houden.

Samengevat zou ik kunnen zeggen dat Daisne nog steeds tot de avant- garde behoort omdat hij in de toekomst kijkt: hij wist dat we zijn verjaardag zouden vieren!! Zijn werk omvat de verwondering en brengt de lezer in een soort roes of trance. Het incorporeert een tweede werkelijkheid die droom genoemd wordt, waarmee zijn werk een spirituele dimensie krijgt. Het magisch-realisme heeft ook een sociaal dienende functie omdat het een stukje waarheid beoogt te treffen tussen al die onware deeltjes die ons omringen. Daisne gebruikte zijn werk als een therapie om zijn verdriet of een frustratie af te schrijven. Hij heeft een nieuwe orde van denken in zijn werk ingebouwd, dat dan weer verbonden is met de eeuwenoude filosofie van Plato. Nieuwerwets is dan ook een woordje dat hem dierbaar is.

Ik heb ook gevonden dat Daisne de term magisch-realisme gebruikte als een leuze. Hij wist dat hij met Gojim in 1939 een nieuwe weg was ingeslagen en dat hij zijn stijl gevonden had, zo schreef althans de pers. Zijn allereerste werkje ‘Sonia Karinova’ kon echter niet worden uitgegeven omdat het te realistisch was; hij had gewoon zijn brieven en deze van zijn verloofde Julia Meert en nog andere brieven samengebundeld met veel poëzie als bindmiddel en dat vonden de mensen te intiem. Dit boekje is onlangs uitgegeven bij AMCV, het Letterenhuis in Antwerpen, waar zijn manuscripten bewaard worden.

Het magisch-realisme kunnen we ook beschouwen als een handtekening van Daisne, het is inderdaad een stijlelement. Algemeen kan men zeggen dat het leven zich ontplooit op verschillende niveaus; sociaal-biologisch, literair-psychologisch, politiek-historisch, fysisch-metafysisch, bewust-onbewust. Wat ik van de literatuur begrepen heb, is dat Daisne deze verschillende niveaus bijna onopvallend over elkaar heen laat schuiven zodat er een zekere gelaagdheid ontstaat en het werk een consistentie krijgt. Verschillende woorden krijgen zo verschillende betekenissen volgens de context die de lezer erin terugvindt. Dus iedereen leest zijn werken anders. Anderzijds kan men ook zeggen, wanneer men zijn werken herleest men deze ook steeds verschillend zal lezen omdat men er andere elemenen in teugvindt.

Hoe meer men begrijpt hoe leuker het wordt en hoe meer men ziet dat de puzzeldeeltjes in elkaar passen. Veelal slaat Daisne een zijstraatje in en de lezers volgen gedwee en zonder het te merken wordt een andere wereld opgeroepen. Dikwijls wordt het een verhaal in een verhaal….zoals de Russische poppetjes. Zijn werken samen vormen dan het grote werk zoals bij de alchemisten. Alchemie is ook een toegepaste wetenschap en is evenwel een theosofie, ‘a mystic way of life’.

Magisch-realisme was voor Daisne ook een marketingconcept. wetende dat hij in de Economische Wetenschappen doctoreerde, wist hij zeer goed dat er een nieuwe term nodig was om zijn werken bij het publiek te brengen. Magisch-realisme sloeg direct aan zowel bij de pers, lezers, uitgeverijen en de literaire wereld. Een vierde element van het magisch-realisme is de metafoor of de verdichting van de werkelijkheid. Aangezien Daisne debuteerde als dichter is dit niet verwonderlijk. Men spreekt zo van een metaforische iconiciteit. Daisne kon beelden oproepen die in onze geest werkzaam zijn als iconen. Eén der sterkste metaforen is wel de ‘trein’. In zijn novelle ‘De trein der traagheid’ heeft hij er ook de wet der traagheid ingestopt, wat op het abstracte niveau kan uitgelegd worden als het geloof in het leven na de dood. En het is op dit tweede leven dat zijn werken nu gericht zijn. Daisne heeft de trein ook dikwijls in andere werken gebruikt; vb als titel ‘Heer zijn wij de trein die rijdt of de trein die stilstaat’. In mijn dossier aan Stad Gent heb ik als titel gebruikt: ‘Waar de trein bleef stille staan’, dit om de trein terug in beweging te krijgen omdat stilstand ook beweging oproept en de zin ook verwijst naar de sterre..

Ook eufemisme kunnen we als kenmerk van het magisch-realisme vernoemen. De oorlog was veel te erg om daarover rechtstreeks te schrijven, daarom heeft hij het geweld bedekt en onder gedekte termen de sfeer van de oorlog opgeroepen. Het is dan ook de stilte tussen zijn woorden die voor de spanning zorgt en de magie oproept. Steve Lacy zei: ‘The notes you don’t play are the most important”. Een tweede vb van eufemisme kunnen we ook halen uit ‘De trein der traagheid’. We weten dat iedereen in de trein slaapt en dat de leraar, de professor en de student ook hebben geslapen. Daisne vertrekt van een concreet gegeven, de mensen slapen wel vaker in de trein. Ook de soldaten sliepen toen ze met de trein naar Frankrijk werden gevoerd bij het begin van W.O.II, omdat ze het contact met de vertrouwde werkelijkheid verloren hadden. Verder in het boekje wordt de leraar wakker, alsook de professor en de student. Hier maakt Daisne de connotatie met de abstracte betekenis van slapen. Hij bedoelt dat de mensen geestelijk niet goed wakker zijn. Zo brutaal weg kon hij dat natuurlijk niet zeggen en daarom gebruikte hij de beeldspraak.

Misschien dat de ‘mneme’ als begrip ook iets kan toevoegen aan het magisch-realisme. De mneme is een eenheid van informatieve herinnering dat door middel van cultuur wordt doorgegeven. Dit in tegenstelling met de erfelijkheidsleer. Niettegenstaande dat Daisne het gevaarlijk vond om slaapwandelaars wakker te maken, heeft hij het toch op zijn manier gedurfd om bepaalde waarheden naar voor te brengen. Hij wou de mensen zelf doen nadenken, hen diplomatisch wakker schudden en zo zijn informatie op een quasi runische wijze doorgeven om bepaalde gedachten levend te houden en het denken te activeren.

Het bovenzinnelijk reddingsplan is duidelijk ook een eigenschap van het magisch-realisme, het behoort tot de kern van Daisnes bestaan; de mensen dichter bij de waarheid brengen. In de godsdienst zou men zeggen ‘dichter bij God’. Het reddingsplan van Daisne staat in verband met de verlichting van het taoisme en zen.

Verder heb ik ook de tijd-dimensieloosheid aangestippeld. Dit wordt in ‘De trein der traagheid’ expliciet aangegeven. Alle klokken zijn stil gevallen op half zeven, de tijd dat Daisne op de trein zit van Brussel naar Gent. Het is ook het moment dat hij verzinkt in de droom en terugdenkt aan de oorlogstijd in Carcassonne, Frankrijk. Dimensie slaat ook op ruimte. Tijd en dimensie zijn echter niet los te koppelen. In de trein weten de leraar en de professor niet waar ze zijn en ze vermoeden dat ze op een internationale trein zitten op weg naar de vreemde. Het gevoel van ‘gedepayseerd’ zijn kenden de soldaten destijds ook zeer goed wanneer ze door Frankrijk reden. Ook in Gojim (Raissa) en de andere verhalen van ‘6 Domino’s voor vrouwen’, wordt tijd en ruimte niet duidelijk omschreven. Dit gaat over de herinnering waarin men zeer goed kan overschakelen van de ene ruimte naar de andere. De herinnering roept het verleden op, terwijl in de droom men eerder een toekomstperspectief voor ogen heeft. Daisne speelt voortdurend met de spanning tussen herinnering en droom. Hij keert meestal terug naar de realiteit door middel van een shock of ongeval.

Het magisch-realisme als wapenschild en wapenspreuk is ook een mooi gezegde van Daisne. Hij zou de magie en het woord gebruiken om te strijden en zijn kennis door te geven om zo de gehele mensheid te dienen. Want het magisch-realisme was een kunstmatige schepping van schoonheid die de gehele mens moet voeden.

Een filosofische betekenis heeft het magisch-realisme ook vast en zeker. Het is wellicht verkeerd hier rechtstreeks naar Plato te verwijzen omdat de leer van Plato slechts uitzonderlijk kan gekend worden. Het betreft een geheime leer die men slechts door inwijding kan kennen. Toch zijn de basispunten voor iedereen begrijpbaar: goedheid, schoonheid, wijsheid en rechtvaardigheid.

In ‘In het Teken van Esmoreit’ schrijft Daisne op p 26 ‘De moderne mens heeft meegeleefd met de techniek; hij weet niet dat de zuivere wetenschap al weer weg geëvolueerd is van Descartes, Darwin en Freud, terug naar Platoon en Peter Pan, naar de goede oude degelijke dingen die ‘aeternalia’ heten.

Op een gegeven moment was Daisne begonnen met de term magisch-realisme in vraag beginnen stellen. Hij wou geen aanstichter van een stroming zijn en zocht naar iets anders zonder het magisch-realisme, dat zijn leuze was, los te laten. Daarom beschreef hij zijn beginperiode als romantisch magisch-realisme omdat deze stijl zo vanzelf gekomen was. Later is hij zijn magisch-realisme meer technisch gaan benaderen omdat een roman schrijven ook een technisch stramien veronderstelt. De leest van zijn latere periode noemt hij het klassiek magish-realisme. Bij deze wou hij zichzelf nogmaals plaatsen bij de grote klassiekers. Ondertussen had hij van de wereldliteratuur zijn wetenschappelijk werk gemaakt en dit in relatie tot film als zevende kunst.

Zijn bagage was enorm en waarschijnlijk was Gent en het Nederlands taalgebied te klein (wellicht nog steeds) om dit allemaal naar waarde te schatten.

Synchroniciteit is mijn stokpaardje. Ik hou van toevalligheden zoals bvb Onlangs liep ik de Boekentoren binnen toen er juist een uitverkoop was van oude boeken. Ik liep door tot het einde van de gang en dacht als ik nu iets vind van Daisne…Ik nam lukraak een boekje uit de bak ‘Dietsche Warande en Belfort’ en middenin vond ik het volgende gedicht:

Wees gegroet, Madonna vol van gratie

Opperst aangezicht van eeuwig schoon

Maagdelijke meesteres der passie

Zoete moeder van Gods beste Zoon

Wees gegroet, o liefste Vrouw der vrouwen

Doog mijn minnedrift en koester mij

Laat in mij de liefde nooit verlauwen

Bid voor mij lijk ik U benedij:

Uit de gloed van mijn dromen

En het dankbare stromen

Van mijn erfelijk bloed:

Wees gegroet!

In Veva op p 265 van ‘6 Domino’s voor Vrouwen’ schrijft Daisne: maar een gunstige samenloop van omstandigheden heeft me weer gebracht naar de Taverne des Beaux-Arts, die als het ware het hoofdkwartier is geweest van de belangrijke episoden uit de geschiedenis van FRAWARADAR. Frawaradar is een runewoord wat wil zeggen: de dappere is gedood. Veva is zijn muze die in het theaterstuk sterft door een te sterke druk van de regisseur. In de novelle Veva wordt ze ziek omdat haar moeder gestorven is. Bij een volgende show met Vaclav als manager/producent, komt ze om in een brand tijdens de show op het ogenblik dat Chris die haar broer, haar minnaar en regisseur is, zelfmoord pleegt op zijn hotelkamer. Hier herkent men heel duidelijk de verschuiving van het ene niveau over het andere. De opvoering kan nog concreet beschouwd worden maar de zelfmoord moet met interpreteren op het abstracte niveau. Ook broer en zus moet men interpreteren als behorend tot dezelfde kunst-familie in tegenstelling tot Vaclav die tot een andere clan behoort. Deze novelle verwijst naar een later roman ‘De man die zijn haar kort liet knippen’, die Daisne geschreven heeft na de dood van zijn vader. Deze roman heeft ook gewerkt als therapie om zijn verdriet te verwerken.

Over de metafysica, die ook deel uitmaakt van het magisch-realisme kan niet veel gezegd worden omdat deze eigenschap te persoonlijk is.

Ook de verwondering zal voor iedereen verschillend zijn. Wat mij het meest verwonderde is de binding die bestaat tussen al zijn novellen, poëzie en boeken.

De ascese is voor Daisne ook zeer belangrijk geweest omdat hij overtuigd was, indien hij energie kon uitsparen op één niveau, hij deze energie zou kunnen aanwenden op een ander niveau. Men kan het vergelijken met een som geld verdelen, wat men uitspaart voor het ene kan gespendeerd worden voor iets anders. Ik wil er maar op duiden dat Daisne veel verstervingen gedaan heeft om zo een immens coherent oeuvre te schrijven.

Splitsing van de persoonlijkheid komt ook vaak voor in de boeken en novellen van Daisne. Veelal zijn het afsplitsingen van zijn eigen persoonlijkheid. Hij neemt het niet nauw met de ondeelbaarheid van de persoonlijkheid. Ook de vrouwenbeelden schuiven over elkaar heen. Men kan zelfs zeggen dat wanneer Daisne zich sterk genoeg iets inbeeldt, deze droom een bijna zelfstandig leven gaat leiden. De afsplitsing van de persoonlijkheid creëert een afstand tussen de persoon die hij beschrijft en de literatuur. Het is ook bijna nooit geheel duidelijk over wie het eigenlijk gaat. De personages in ‘6 Domino’s voor Vrouwen’ lopen in elkaar over. Op deze manier komt hij ook steeds dichter bij de idee van de vrouw en dus ook dichter bij Plato.

Door het feit dat Daisne de dromen laat meespelen in het spel van de perceptie wordt op het vlak van het onbewuste voortdurend nieuwe structuren geschapen die zelfs als we slapen hun denkproces verder zetten. Kunst kan op deze manier de bindingen van de neuronen wijzigen zodat ook nieuwe ideeën ontstaan die ons denkvermogen flexibel maken. Volgens het psychisch automatisme brengen nieuwe gedachten ook nieuwe handelingen met zich mee en zo kan het evenwicht telkens worden hersteld. Een treffend voorbeeld is het feit dat ik begonnen ben met Lago Maggiore te herlezen en bijgevolg meer dan 50 werken van Daisne gelezen heb en een gans project heb opgestart met vzw Klimop dat qua timing wonderwel inpast bij de viering van 100 jaar Daisne.

Een zeer belangrijk kenmerk van het magisch-realisme is de toepassing van de semiotica op de werken van Daisne. Het is vrijwel duidelijk dat we de geheimen van Daisne enkel kunnen decoderen in de context van semiotiek en semantiek. Semantiek duidt op de betekenis die men aan zijn geschriften toekent en semiotiek is de leer van tekens en symbolen. Een boek kan ook opgevat worden als een verzameling van tekens. Om de werken van Daisne te begrijpen moet men er een zekere betekenis kunnen aan geven. Maar deze betekenis ligt veelal juist buiten het boekje. Daisne roept veelal een wereld op zonder hem te benoemen. Het is de lezer die het boek moet afmaken via zijn persoonlijke interpretatie. In de literatuurstudie komt het accent ook meer en meer te liggen op perceptie, dus op de activiteit van de lezer en zijn cognitieve verwerking van de teksten. Vroeger lag het accent van de studie meer op stromingen die men vanuit een algemene studie had vastgelegd. Nu beseft men dat kunst toch meer op het individuele vlak moet benaderd worden.

Er zijn drie bewegingen van semantiek die in de werken van Daisne terug te vinden zijn:

a) Buitentekstuele semantiek: deze verwijst naar een werkelijkheid die niet in de tekst staat, vb de oorlog in ‘De trein der traagheid’.

b) Intertekstuele semantiek: deze verwijst naar andere werken van dezelfde schrijver. In Baratzeartea zegt de schrijver tot Gratien toen hij sprak over Carcassonne en de oorlog: ik merk dat je Lago Maggiore niet gelezen hebt, want daarin staat dat ik de Belgische soldaten in Montpellier heb ingehaald toen ik als luitenant belast was treinen te zoeken voor hun terugkeer.

c) Autonome bewegingen van semantiek, verwijst naar delen van de tekst zelf, vb op verschillende plaatsen in de tekst van ‘De trein der traagheid’ staat er dood-gewoon. Volgens mij verwijst dit reeds voldoende naar de oorlog omdat enkel in de oorlog de dood zo doodgewoon kan lijken.

De wederopstanding moeten we ook vermelden als behorend tot het magisch-realisme. In veel gedichten wordt daar naar verwezen.

In Schimmen om een Schemerlamp lezen we op p 84:

Ze zagen het niet en ze zien ‘t niet. En nu ben ik te oud om nog iemand iets te leren. De draad waaraan mijn leven hangt is haast helemaal doorgesleten; de schikgodin zal ‘t nu niet lang meer maken. Ik krijg bovendien zwarte vlekken en stof voor mijn ogen. Maar niet daarom noem ik mijn einde roemloos. Jullie weten nu waarom ik mijn voorbije leven beschouw als mislukt en jammer vergeefs. Rare memoires denk je misschien. Och nee, jullie kennen me wel. Ik ben maar een oude spiegel (in spiegelschrift).

Zo ook kunnen we ons blijven spiegelen in de werken van Daisne en ieder voor zich een nieuwe orde ontwikkelen. Aan ons om daar verder aan te werken.

Met Klimop onderzoeken we GOJIM, het is vrij moeilijk te duiden. Het is zijn eerste gepubliceerde novelle geschreven begin 1939. De eerste roman Sonia Karinova is uitgegeven bij het AMVC Antwerpen, deze was geschreven in 1938. Renée is een verdere uitwerking en transpositie van Sonia Karinova. ‘6 Domino’s voor vrouwen’ is geschreven tijdens de oorlog. In verschillende roman’s wordt verwezen naar Carcassonne waar Daisne verbleef, meer bepaald op het kasteel van Pomas van eind mei 1940 tot 9 augustus 1940. Als luitenant was hij toen belast de Belgische soldaten terug naar België te brengen. Het zoeken van treinen en de onderhandelingen met de Duitsers heeft 3 maanden geduurd en mag dus wel DE TREIN DER TRAAGHEID genoemd worden.

DE WET DER TRAAGHEID IS NOG STEEDS WAT KRACHT

Het essay: ‘VENEZY 2012’ zal deze zomer gedrukt zijn en 10 mei is onze 2 de filmdag in Afkikker met Franse volksmuziek Rosinhol. .

JOHAN DAISNE

HET GROTE AVONTUUR

IS TOT JE LAATSTE UUR

TE LEVEN, HOE DAN OOK

‘T VERLEDEN WERD GEEN ROOK

IN BOEKEN BRANDT HET VUUR

EN BLIJFT NU IN DE SCHUUR

SCHIJNBAAR GEEN BRANDSTOF OVER

GELOOF NOG IN DE TOVER

VAN EEN GEVORDERD UUR

DE NACHT HEEFT OOK ZIJN ZONNEN

ZIJN BRAILLESCHRIFT, HET VUUR

DER EINDELOZE BRONNEN

HET GROTE AVONTUUR

IS WACHTEN OP ELK KOMEN

GELOVEN DAT JEUGDDROMEN

ONEINDIG ZIJN VAN DUUR

[simage=359,max,n,center,] [simage=235,max,n,center,]

http://www.snob.ru/profile/blog/16290/28444

Video-art van Vladimir Kaigorodov met stem van Jan Hoet (het was gesprek met Jan Van Imschoot over actuele kunst) op uitnodiging van vzw Klimop.

Dit jaar werken we aan de geschiedenis van “Het Hooghuys” . De eigenaars zijn gekend vanaf de 16de eeuw, dankzij historicus Daniel Lievois. De dieren zijn herkend door het museum voor Dierkunde Gent. De scherven van vaatwerk gewassen en geteld.

In de Zwarte doos waren we zelf op zoek gegaan naar de eigenaars, het was ons gedeeltelijk gelukt tot 1700 terug te gaan. Maar de mooie aaneensluiting in een ruimere context kunt u hier lezen van Daniel Lievois.

daniel lievois

Onze historiek van evenementen vanaf the eighties :

historiek See the list of events we organised

“Medieval Earth” thousand years of darkness and suddenly the light falls in. Come to see…..

logo hooghuys, the house of Rita De Vuyst, treasures and books, contact me to visitafkikker_historiek1

p1000555p1000550p1000546

Leave a Reply