Projects

Volgend concerten van Timur Sergeyenia op 11 juli, 18 juli, 25 juli en 1 augustus.

Kan een close-up zijn van 1 persoon

Gratis concert met de steun v an Stad Gent- economie en Afkikker:

4 Ballades van Chopin met de Grande Polonaise Brillante, pianist Timur Sergeyenia, gratis inkom op 1 aug om 15 u. Graag altijd reserveren info@afkikker.be

23rd of July, 8 pm, Tribute to Steve Lacy with Mark Polscher en Raisa Ruttenberg, poetry, dvd Lacy and Aebi, sax, exposition….Who was Steven Norman Lacritz?? Raisa Ruttenberg did research; 3 years collaboration with one of the greaatest artists of the second half of the 20th century.

In de ban van koning Artur op 24 september in Afkikker en op 26 september in Tinnenpot, reservaties verplicht.

We laten een groot archief achter ons en nog een grotere toekomst ligt voor ons uitgestippeld. Wij kunnen nog organiseren, wij kunnen mensen samenbrengen, wij kunnen filosoferen in de niche van het our-gemeentehuis van het Sint-Pieterdorp, het Hooghuys van de Middeleeuwen dat we hebben omgebouwd tot Afkikker. Afkicken inderdaad omdat we voortdurend de grip op ons verleden verliezen en de toekomst telkens opnieuw moeten heruitvinden om te kunnen overleven.

Volgelingen heb ik bitter weinig, eigen aan alle ego’s die een nieuwe weg bewandelen en telkens nieuwe gedachten in het middelpunt van de belangstelling brengen, telkens nieuwe sterren aan het kunstenfirmament bewonderen en ermee in dialoog gaan. Het leven gebeurt aan de ‘Edges’ niet op het middenveld dat de naam van democratie gekregen heeft, Wij richten ons naar de hogere kunsten en laten het politieke landschap achter ons, dat altijd te laat komt. Kunst is de avant-garde, nieuwe dingen zien, selecteren, verbanden zien, samenbrengen in projecten over een tijdspanne van verschillende jaren en tenslotte een gans leven samenvatten in één enkele zin: het is een wonder dat er iets kan gebeuren in Afkikker dat we kunnen bijsturen en naar ons eigen hand zetten, meester zijn over onze daden en mensen kunnen uitnodigen die een goede uitstraling hebben en het bewustzijn naar boven stuwt in tegenstelling met het nieuws van elke dag dat onze geest verarmt, uitrafelt, verziekt, omdat een zwakke mens beter manipuleerbaar is, minder energie heeft om recht te staan en zich te verdedigen. Nochtans ze misrekenen zich in de macht van het kwade dat veel sterker is, dat destructief is en vernietigd. Mensen voelen dit en kruipen in hun schelp, durven geen partij meer te kiezen en kijken naar sport, gratis, allemaal samen, veilig….tot wanneer het tegendeel bewezen is, en dan…

Een avant-première van ‘In de ban van Koning Artur’ gaat door in de tuinen van Lochristi op 30 mei 2021. The Sun is Shining! (Mandelsta).

Lacy wrote to me before leaving us for Boston ‘The All and Only’, I hope someone will see the work we have done together and what happened later and in the future. He also said it is important what you do and what you do after. The rhythm of action is very important. For the moment we work around the myth of King Arthur. We hope for an enthusiastic public when time will come to present it with the whole company of Yellow Flame. If you can support us, contact us in Afkikker, soon we will be open….

EXTRA MUROS WE HAVE TO SAY IT

Birthday of Steve Lacy in Afkikker 23th July 2021 with composer saxophonist Mark Polscher: you can join us it’s free, info@afkikker.be for reservations 0032475313997

IN DE BAN VAN KONING ARTUR op vrijdag 28 mei om 20 u in Tinnenpot Gent gaat door zonder publiek, helaas…we zoeken een andere datum

Dit concert zal niet kunnen plaatsvinden met publiek, waarschijnlijk dan in juni 2021 in Tinnenpot. Ons gezelschap bestaat uit:

Olga Mentchik: piano, composities/ Raisa Ruttenberg: script/ Artur Rozek, bariton/ Liza Dedapper, sopraan/ Louise Gunther, sopraan/ Jan Van Handenhoven, stem/ Juri Goncharov, mondharp/ Bram Van Braeckel, cello/ Bart Dauwe, verteller.

We werken rond de cultuur van de Kelten, het vertrekpunt is poëzie van Gomilëv, Severyanin, Ruttenberg, Viktoria Lepko, Erna Van Franssen. De scènes zijn: moderne tijden, ontmoeting met het verleden, welkom koning Artur, meer van Avalon, met het Beltanefeest, burcht Camelot met huwelijk tussen Artur en Guinivere, Liefde tussen Guinivere en Lancelot, heropstanding koning Artur aan het meer van Avalon.

Een vrij podium met streaming zal doorgaan in Afkikker op 30 april 2021 om 20 u via FaceBook. Met Olga Mentchik, Artur Rozek, Raisa Ruttenberg, Jan Van Handenhoven.

We laten de Kelten niet los!! Ons draaiboek is geschreven, de rollen verdeeld: koning Artur is Artur Rozek, componist en pianist-zanger is Olga Mentchik, Raisa heeft het script samen gesprokkeld, Bart Dauwe wordt de verteller, de nimfen noemen Eva en Noa. Merlijn is ook uitgenodigd en Guinivere en Morgana zijn op komst….Lancelot zal dansen….

DE KELTEN IN BEWEGING-

Het Beltane Feesm

De feeën komen aangetippeld, een offertwijg in elke hand, hun ogen tintelen-manestralen rimpelen, het meer lijkt zijdezacht,

Het is Avalon bij nacht

Het vuur wordt aangestoken, de Beltanedans vat aan, diepuitgesneden witte jurken laten de lichaamstaal verstaan.

Het is de god Belenos, die het levensvocht laat stromen, doorheen de aderen van nimfen, bloemen en bomen, en bevrucht met kosmische dromen.

De jonkheren staar ergens ver te turen, door het lover van het bos, weldra zullen ze het sein gaan horen: een Scheeuw….en het feest barst Los!! RR

Artur Rozek as king Arthur in Afkikker Ghent, Belgium during a streaming 30th of April 2021. We hope to invite soon the public.

We hope to retake this musical theatre with public in Tinnenpot. We are grateful to work with such an intensive beauty of voice.

Kan een afbeelding zijn van Raisa Ruttenberg, Jan Van Handenhoven, Artur Rożek en Olga Mentchik, mensen die muziekinstrumenten bespelen, staande mensen en binnen
Kan een afbeelding zijn van Artur Rożek, Olga Mentchik en Raisa Ruttenberg, staande mensen en binnen

We vertrekken natuurlijk niet van plan zero, in Afkikker, Gent, hebben we een lange geschiedenis geschreven met de allergrootste muziekkunstenaars van de tweede helft van de 20ste eeuw, waarvoor Stad Gent ons telkenmale heeft gesteund. Ik denk hier aan de namen Steve Lacy, met wie ik 3 jaar bevriend ben geweest, Mal Waldron, die als eerste grote ster in Afkikker is komen spelen. Ik denk aan Evan Parker, nummer 1 in improvisatie jazz, Joëlle Léandre, hedendaagse impro muziek, uit Antwerpen Fred Van Hove, de grote ster in het buitenland. Ik wil ook nog de Italianen Stefano Bollani en Enrico Rava vernoemen die in Afkikker gespeeld hebben en kleur hebben gegeven aan onze organisatie Klimop. Dit zijn de allergrootste sterren aan het firmament die de jazz en hedendaagse impro-muziek opgetild hebben tot de vleugels van Kunst.

Ik ben nog verder gegaan, en mij ook gewaagd aan de interpretatie van ‘Waiting for Godot’ de code heb ik dan ook gevonden in GO DOT, dit hebben we waargemaakt met de publicatie van een boek Lumen samen met prof. Walter Verraes van UGent, die speciaal daarvoor een gedicht heeft geschreven plus aritkel over ‘Biologie en Kunst’. Omdat project vorm te geven heb ik de gemalin van Lacy uitgenodigd, zangeres Irene Aebi samen met Frederic Rzewski, hedendaags pianist-componist, zij hebben samen met nog andere muzikanten de gedichten gebracht van Samuel Beckett die Lacy op muziek had gezet. Bart Stouten werd uitgenodigd om Beckett als schrijver te plaatsen en uitleg te geven. Dit ging door in het Gravensteen van Gent, daarna werd de code voorgesteld in Afkikker samen met een funk-groep.

En zo zijn er nog grote projecten geweest in Gravensteen en Sint-Kwintenskapel van Gent die we met vzw Klimop hebben voorgesteld.

Dit als inleiding om het niveau aan te geven waarmee we bezig zijn. De lessen hebben we geleerd van Lacy en in zijn voetsporen willen we onze weg vervolgen, we hanteren hetzelfde principe, ideeën bundelen, erin geloven, iets nieuws uitwerken, verschillende mensen erin betrekken, voorstellingen geven en energieën opwekken. Als deze factoren vervuld zijn, gebeurt er altijd iets waarvan men zegt: dat is het;

Wanneer het ene project is uitgewerkt en afgewerkt komt er een soort leegte die we positief opvullen met onderzoek, we wachten tot er een beeld aan de horizon verschijnt en laten het op ons inwerken.

Op deze manier zijn de Kelten sinds begin 2020 in mijn gezichtsveld verschenen. Ik ging boeken zoeken die vroeger al eens had gelezen, vond enkele nieuwe boeken van toepassing in de Oxfam winkel en ja ideeën begonnen te broeden, ik werd ernaar toegezogen, en ik vond veel elementen van de vroegere samenlevingen van de Kelten die nu heel goed opnieuw modern gaan klinken: er waren veel volksverhuizingen, het was een matriarchale maatschappij, de vrouwen waren zelfstandig, kruiden mengsters, strijders, priesteressen en druïden. Kortom ze geloofden in de materie en waren gericht naar het spirituele, ze schiepen symbolen, de staf, het kruis, en vele goden en godinnen. Veel symbolen zijn door de kerk later overgenomen, Keltische vrouwen zijn tot heiligen gemaakt.

Nu dat ik al mijn boeken terug had herlezen begon ik teksten te schrijven en te zoeken, die een soort van moderne opera zouden kunnen vormen.

Ik wil nog even vermelden dat het onderzoek verder rijkt dan muziek, poëzie, geschiedenis die onze 3 grote pijlers zijn; de basis ligt echter in een zoektocht naar de kernen van leven. Mijn vorming als laborante past heel goed in de Afkikker, die ik zie als een levend laboratorium waarin alles kan gebeuren dat past in ons kader van onderzoek. Voor mijn contacten met wetenschapsfilosofen ben ik actief op internet bij ResearchGate, waar ik al heel wat vrienden heb gemaakt en een 500 tal volgelingen heb.

Diepgang is er voldoende aanwezig, ook onderzoek, en de nodige creativiteit om iets te initiëren. We hebben een vaste groep van mensen met wie we tekens nieuwe projecten voorstellen aan een zeer gevarieerd publiek. De componiste is Olga Mentchik, zij zingt en begeleid zichzelf op de piano, ze schrijft zeer gemakkelijk muziek; We gebruiken veel teksten van Raisa Ruttenberg, Gent, Johan Daisne en prof; Walter Verraes alsook brengt ze liederen op teksten van de Russische dichters uit de Zilveren Eeuw.

  1. Ontwikkeling van het traject van de kunstenaar

Klimop heeft de traditie om open te staan voor nieuwe dingen, de kunstenaars zijn altijd zeer vrij geweest om hun ‘ding’ te doen. Lacy kwam met zijn gedichten naar Afkikker omdat daar moeilijk een podium voor te vinden was. De ganse jazz familie heeft zijn talenten in Afkikker kunnen ontwikkelen, met accent op improvisatie. Fred Van Hove (Antwerpen) meer bekend in Amerika en Japan dan in Vlaanderen hebben we samen gebracht voor een concert met Joëlle Léandre (Frankrijk). Michail Bezverkhni (Gent) hebben we samen gebracht voor een concert met Steve Lacy in de Sint-Kwintenskapel van Gent.

Onze kwaliteit is dus mensen van hoog niveau samenbrengen en zien wat de alchemie geeft. Dit is altijd een geweldige reactie geweest. Ook het oude materiaal dat veilig slaapt in het archief willen we terug actueel maken en ruimte geven vb als inleiding van een concert. We zijn niet bang voor confrontatie en steunen zowel de volkse muziek als de klassieke muziek.

We steunen altijd de jeugd maar vergeten niet de kunstenaars die hen zijn voorgegaan en willen altijd laten zien dat de mooiste dingen soms in het verleden te zoeken zijn, zoals onze filosofie rond de Kelten in het algemeen. Hun smeedwerk, hun ideeëngoed willen we terug actualiseren, en daarvoor moeten we deze maal meer dan 2000 jaar terug gaan in de tijd.

Tijd en ruimte

Vroeger gingen we voor onze concerten naast Afkikker naar het Gravensteen en de Sint-Kwintenskapel  (Gent). Nu doen we alles in Afkikker plus onze historische kelder. We stellen ons gebouw in het centrum als trekpleister voor het publiek. We kunnen in beide ruimten een 50 tal personen ontvangen maar omwille van hun hoge kwaliteit is dit dikwijls minder en moeten we ons tevreden stellen met een 30 tal inschrijvingen.

Omwille van de Corona en de schrik die er nog een grote tijd zal inzitten is dit en ideaal kader om de cultuur terug op gang te laten komen. Iedereen kan binnenkomen maar uit ervaring weten we dat de meeste mensen reserveren via facebook, email, website, telefoon, of mondeling.

Het gebouw van Afkikker noemde tijdens de Middeleeuwen het ‘Hooghuys’, dit was een zekere periode, het gemeentehuis van het Sint-Pietersdorp van Gent. In de kelder is de zuil bewaard die volledig dezelfde is ald in de kelder van het stadshuis van Gent en dateert van de 13de eeuw.

Over dat huis is een volledige tentoonstelling gemaakt door Stad Gent samen met UGent, en deze zouden we ook gedeeltelijk weer kunnen ten toonstellen, we werken dus meet doosjes in doosjes in doosjes als de Russische matroesjka’s dat we als symbool kunnen gebruiken. Gelaagdheid is tevens het grote symbool voor kunst en dat zit in onze bakstenen gebakken.

De gelijkvloers draagt nog de 17de eeuwse sporen in balken en stenen. Een prospectiesleuf in de kelder heeft ons sporen nagelaten, de eigenaars zijn ons gekend vanaf de 16de eeeuw, dit alles is gebundeld in een boek ‘Hard van Steen’ dat gepubliceerd is op Researchgate maar dat we ten gepaste tijd ook terug willen voorstellen aan het publiek.

Energieën bundelen en hen op het juiste moment doorgeven en loslaten, dit is een zeer kwetsbare materie die wetenschappelijk nog niet volledig is onderzocht maar een gedicht van Plato zal dit principe duidelijk maken in ons programma.

Als kroon op het werk zullen we onze vleugelpiano in handen geven van Timur Sergyenia, hij is de grote ‘magicus’ omdat hij de ingewikkelde sonates van Beethoven op een zeer rustige gemoedsvolle manier brengt zonder te kijken naar een partituur. Deze manier van spelen is ook ons onderzoek, terug heb ik nog geen musiciloog mogen ontvangen om dat te duiden. Klimop wil actief deelnemen aan het onderzoek van Timur, want ook voor hem is het een wonder en dit moet onderhouden worden; het is dus noodzakelijk dat hij af en toe kan optreden om deze vingervlugheid onder controle te houden. Maar dit is geldig voor elke kunstenaar, dus vaak optreden is de boodschap.

Raisa Ruttenberg heeft veel gedichten geschreven voor Steve Lacy, die liggen nu nog ergens in een Amerikaans archief te wachten tot de tijd rijp is. Haar gedichten zijn eerder filosofisch en behoren tot de sfeer van de Acmeïsten van Rusland; rechtstreeks uit het leven zelf. Ze werkt ook rond het biocentrisme.

De dichters die we voordragen zijn meestal: Johan Daisne, prof. Walter Verraes, Raisa Ruttenberg, Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatova en Mandelstam. Voor ons is Johan Daisne nog altijd onze beste schrijver en dichter; hij is in de media vergeten maar heeft wel nog het grootste archief.

Onze film ‘De Trein der Traagheid’ gaan we regelmatig opnieuw laten zien, het is een pareltje gemaakt door Yves Opstaele van Oostende, in geen enkele filmzaal mag hij vertoond worden, niet op basis van zijn kwaliteit maar gewoon omdat hij niet in het kader past. Dus blijft hij in ons archief, alsook is hij gekocht door UGent en de Krook van Gent. We willen daar meer voor werken om hem bekendheid te geven. Hij is prachtig professioneel afgewerkt.

Zo wil ik er nog op wijzen dat top kwaliteit hier in Vlaanderen maar zeker ook elders dikwijls underground moet gaan om te overleven. Dat is zo, de beste dingen worden dikwijls maar een 100 jaar na de dood van de kunstenaar naar waarde geschat. Klimop heeft veel schatten in huis waarover het moet waken en af en toe, als de situatie het toelaat, deze even uit de kelders tevoorschijn tovert om het publiek te laten genieten.

Dus de voorstelling van ons archief en onze publicaties, een 10 tal boeken, 10 tal cd’s en dvd’s willen we zeker en vast ook met mondjesmaat voorstellen in combinatie met de Kelten, want het verleden moet telkens opnieuw herlezen worden door een vernieuwd publiek. Op die manier kunnen we zien of we de juiste wegen aan het bewandelen zijn.

Hiermee is ook gezegd hoe het komende project zich zal verhouden tot onze vroegere projecten. Ze vloeien in elkaar over, ze worden vermengd tot een nieuwe alchemie zich manifesteert en de energieën van vroeger vrijkomen in een nieuw lied.

Het was Lacy die zei dat het ene altijd voortvloeit uit het andere, en de toekomst is te lezen in het verleden. De perceptie van Tijdtuimte heeft ook een kwantummechanische inslag in ons verhaal, Alles verdwijnt, alles manifesteert zich ten gepaste tijd in de gepaste ruimte!

De Niche van de Afkikker is natuurlijk zeer aantrekkelijk omdat we hier iets kunnen uittesten en we leren omgaan met het publiek.

We centraliseren alles in het archief van Klimop, dat we af en toe toelichten. We verkopen nog altijd onze cd’s van vroegere opnamen maar zeer weinig. De cd’s van Lacy die we producen worden wel nog verkocht in het buitenland. De afzetmarkt vermindert daarom zijn de muzikanten meer toegewezen op live optredens. En het zijn deze concerten die we willen ondersteunen. Zij zelf staan in voor hun eigen opnamen. Na de dood van Yves Opstaele hebben we geen professionele opnamen meer gedaan.

Ik zou zeggen dat onze presentaties zowel een kennismakend, verbredend als een verdiepend karakter hebben.

Aangezien we altijd mikken op een nieuw publiek is het voor velen altijd kennismakend. Voor ons vast publiek is het verbredend omdat we telkens nieuwe elementen toevoegen en voor de kunstenaars zelf is het altijd verdiepend omdat we moeten graven in ons onderbewuste en dingen naar boven halen die zonder publiek altijd verborgen zouden gebleven zijn. We krijgen dus inspiratie door het publiek dat we ons voorstellen. Het is onze verbeeldingskracht die ons inzicht geeft in nieuwe dingen.

Aan communicatie is er geen nood maar hoe meer mensen het facebook gebruiken hoe minder ze zelf soms buiten komen, een goede formule is nog altijd de mensen persoonlijk uitnodigen of opbellen.

Onze opnames op YouTube wordt enkele honderden keren bekeken, niet meer. Maar op ResearchGate bij de wetenschappers worden mijn publicaties veel vaker gelezen. Ik krijg persoonlijk ook veel meer aanbevelingen, er is daar meer interactie. ResearchGate is meer voor wetenschapsfilosofie en cultuur komt wel aan bod maar voor de wetenschappers is dat van niet zo veel waarde. Natuurlijk ben ik daar de verdediger van de kunstenaar maar het is moeilijk.

Afkikker heeft wel degelijk een internationale uitstraling maar reëel publieksbereik is dit eerder kleinschalig. En in deze branche van kleinschaligheid zijn we tevens groot..

Koning Artur en de Nimfen

“Yellow Flame”

Is de naam waarmee we 3 jaar geleden onze samenwerking begonnen:

Olga Mentchik: componist, pianist en vocalist, Raisa Ruttenberg: setting, vertaling en poëzie, Rita De Vuyst: bestuurder vzw Klimop, eigenaar en uitbater van Afkikker

Maandelijks hebben we onder verschillende thema’s concerten voorgesteld aan een zeer verscheiden publiek, met 1 gemeenschappelijk interesse: ‘ honger naar cultuur’.

Er waren altijd een groot aantal Russische Gentenaars aanwezig, onze 2 -talige concerten droegen bij tot integratie en uitwisseling van cultuur, Ons publiek lag tussen 20 en 40 aanwezigen. De sfeer was optimaal en er was veel aandacht.

En toen is plots het idee van Koning Artur binnen gedrongen, waarvan ik mij niet meer de aanleiding herinner, ik vond het zeer boeiend om onze Keltische cultuur tegen te komen, die  op school nooit veel aandacht gekregen heeft. Ook aan de universiteit werd een cursus ‘Kelten’ niet gegeven maar wel de ‘Etrusken’, wat ik dan ook gevolgd heb, en verder een ganse reeks van cursussen, archeologie, Romeinse geschiedenis, celbiologie.

Toen enkele maanden terug Artur Rozek binnenstapte in Afkikker is de bal aan het rollen gegaan. En toen ik hoorde dat hij een bariton was heb ik hem direct uitgenodigd om Olga te leren kennen. Ze begonnen te musiceren als goede vrienden. Artur bracht eerst zijn eigen repertoire mee, daarna begon hij Olga’s liederen te zingen op teksten van Russische dichters uit de Zilveren Eeuw.

Naar de toekomst toe: ‘Koning Artur en de Nimfen’

Inmiddels heb ik een gans script uitgeschreven waaruit we kunnen putten maar ook oud materiaal zal altijd kunnen ingelast worden.

Natuurlijk zijn het de gedichten en de ideeën die aan de basis liggen. Alles is pas mogelijk dankzij het de ruimte van Afkikker en het cultureel werk van Klimop in het verleden. Raisa heeft al honderden gedichten geschreven die voedsel en inspiratie zijn voor de componist, zangers en acteurs.

Wat we speciaal in ons project willen benadrukken is de actieve deelname van het publiek. Zij moeten met bus, trein of wagen eerst naar Gent komen, parkeren en hun energie ten dienste stellen van het spektakel. Omgekeerd zullen zij ook energie ontvangen die uitgaat van acteurs en muzikanten. Die wisselwerking tussen energievelden ligt in het kwantumveld wat ik met een volgend boek zal duidelijk maken. Een vorig noemde ‘Quantum Jump’, nu wordt het wellicht ‘Quantum flight’.

Naast de emancipatie van het publiek, die altijd kunnen meewerken op verschillende terreinen, wil ik ook de emancipatie van het ‘idee’ en het ‘woord’ aanstippen; het zijn dingen die naar boven komen onder inspiratie en die het project laten groeien. Veelal zijn die in het verleden verwaarloosd geweest. Bij de jazz waren de woorden niet altijd welkom, Lacy was een uitzondering maar voor zijn gedichten op muziek heeft hij veel moeten boeten en is hij afgestraft geweest door het jazzpubliek. Nu stellen wij het woord en het idee voorop.

Dus ja, ‘Koning Artur en Zijn Gevolg’, zal nog enkele jaartjes in Afkikker en andere podia blijven de ronde doen…en we hopen dat zijn gevolg altijd maar groter en groter wordt…zo zullen we steeds dichter en dichter bij onze culturele roots komen die onze gids zijn voor de toekomst.

Rita De Vuyst

Leave a Reply